Tryckluftskontroll kan sänka dina driftskostnader avsevärt

En pneumatisk robot som använder tryckluft
Antti Viitanen, produktchef
Antti Viitanen
Product Manager
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Tryckluft är en viktig resurs i en mängd olika tillämpningsmiljöer, från tillverkningsfabriker till medicinska anläggningar. Men utan korrekt fuktkontroll som möjliggörs av lämpliga mätinstrument kan tillverkningen av tryckluft och att bibehålla dess kvalitet resultera i alltför höga energikostnader.

Glöm inte att optimera torkprocessen

En av de största drivkrafterna för energikostnaderna i tryckluftssystem är torkning, så att optimera denna process kan leda till betydande kostnadsbesparingar. Övertorkning av luften innebär högre energikostnader, medan undertorkning kan leda till problem som är dyra att åtgärda. Kondensering av fukt i kompressorn och tryckluftsrörledningarna kan orsaka maskinhaveri och förorening av luften. Det kan också leda till frysning eller blockeringar.

Så kan daggpunktsmätning minska din energiförbrukning

Daggpunktsmätning är nyckeln till att optimera din torkprocess. Daggpunkt är den temperatur där vattenånga kondenserar till dagg eller frost. När mängden vattenånga ökar uppstår kondens då mättnadstrycket uppnås. Luftkompression ökar ångtrycket proportionellt, och daggpunktstemperaturen stiger. Genom att installera en liten mätprob i ditt system kan du övervaka daggpunktstemperaturen och ta kontroll över torkprocessen. Om du lägger till ett handhållet daggpunktsinstrument kan du även hålla koll på fuktighetsnivåerna i dina tryckluftsledningar genom regelbundna stickprov.

Kom igång med fuktkontroll genom tryckluft

Det första du bör göra är att leta efter ett högkvalitativt instrument för daggpunktsmätning från en pålitlig leverantör som kan tillgodose dina behov lokalt. Ett högkvalitativt instrument är ett instrument som tål fukt väl, återhämtar sig snabbt från våta förhållanden och ger en snabb mätningssvarstid för bättre processkontroll. Tekniken bakom instrumentet är en annan viktig faktor. Vaisalas daggpunktssensorer, som använder patenterad DRYCAP®-teknik, tillverkas i vårt toppmoderna renrum för att säkerställa noggranna och stabila mätningar på lång sikt. Vi erbjuder också specifika alternativ för olika daggpunktstemperaturer, för att säkerställa bästa möjliga noggrannhet, samt olika alternativ för att hantera instrumentets livscykel. Vi utvecklar ständigt vårt instrumentutbud, som inkluderar ett flertal mätparametrar, så att våra kunder kan dra nytta av modularitet och plug-and-play-funktioner.

 

Ladda ned vår eGuide för tryckluft för att spara energi när du använder tryckluft

Antti Viitanen, produktchef

Antti Viitanen

Product Manager

Antti Viitanen är produktchef för industriella instrument på Vaisala och fokuserar främst på OEM-produkter/daggpunkts- och koldioxidprodukter. Han har mer än 15 års erfarenhet inom elektronisk sensorteknik. Antti har en Master of Science-examen i elektroteknik från Aalto-universitetet i Finland.

Ny kommentar