blog

Från bilar med förbränningsmotor till elbilar – alltid tillverkningskvalitet

Mot en grönare framtid med nollutsläpp
Marc Xiong , Senior Sales Manager
Marc Xiong
Senior Sales Manager
Published: nov. 9, 2022
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Fordonsindustrin genomgår en stor förändring som drivs av hållbarhet och en grönare framtid med nollutsläppsmål. Det räcker dock inte att själva fordonen är hållbara, även tillverkningsprocessen måste vara det.

Vaisalas högkvalitativa mätteknik hjälper fordonstillverkare att spara energi, minska utsläppen och förbättra kontrollen av processkvaliteten.

Våra mätlösningar används under hela fordonstillverkningsprocessen, inklusive vid lackering, i rum för mätning av tre parametrar, i miljötestkammare för fordon och i testbänkar för motorer och bränsleceller. De används även för övervakning av daggpunkt i tryckluft och täcker hela produktionsprocessen. 
 

 
 
Vaisalas temperatur- och luftfuktighetssensorer
ger noggranna mätningar vid miljösimuleringar,
avsedda att testa ett fordon och dess beteende under olika
extrema förhållanden, inklusive luftflöde,
höjd, temperatur, vibrationer och
tryck, väder och korrosion.
 
 

 

Det bästa valet för bränslecells- och batteritillverkning

När fordonsindustrin nu strävar efter utfasning av fossila bränslen och elektrifiering är en av de största trenderna att utveckla nya bränslekällor för elektrifiering såsom bränsleceller för vätgas.

Vaisalas produkter har varit en viktig del i tillverkningen av dagens fordonsmotorer och i utvecklingen av dem. Vaisala erbjuder även mätlösningar för nya motortekniker, inklusive litiumbatterier och bränsleceller.

Faktum är att våra daggpunktsinstrument är förstahandsvalet för tillverkning av litiumbatterier eftersom tillverkningsprocessen för litiumbatterier är mycket krävande och kräver sensorer som är korrosionsbeständiga och klarar extrema tillverkningsförhållanden.

Bränsleceller är i utvecklingsfasen och är ett lovande alternativ till förbränningsmotorer. Vatten är nära mättnad under en bränslecells reaktionsprocess. Detta skapar mycket krävande förhållanden för mätanordningar. Vaisalas fuktighetsensor är optimal för bränslecellsmiljön och används flitigt av forskare och tillverkare i branschen som en viktig komponent i testbänkar för vätgasbränsleceller.

Sammantaget erbjuder Vaisalas sensorer noggrannhet och långsiktig stabilitet vid tillverkning av fordon, både nu och i framtiden. 

Läs mer om produkterna nedan. 

Gå till sidan för fordonsindustrin
 

Ny kommentar