Vaisala skapar möjligheter för smarta industrier genom att lansera nya smarta prober för mätning av daggpunkt och fukt i olja

Probe head and probe body of the DMP6 for very high temperatures
Published:
Pressmeddelande

Vaisala
Pressmeddelande
12 november 2019

Vaisala skapar möjligheter för smarta industrier genom att lansera nya smarta prober för mätning av daggpunkt och fukt i olja


Vaisala, som är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar, lanserar i dag sex nya smarta prober i företagets Indigo-produktfamilj. Proberna är optimerade för krävande industritillämpningar. De nya alternativen för att mäta daggpunkt och fukt i olja ger industriverksamheter ytterligare möjligheter att spara energi, optimera processer och förbättra produktkvaliteten. 

De nya proberna ökar effektiviteten i kundernas industriprocesser genom att tillhandahålla exakta och tillförlitliga mätdata. De nya probernas funktioner har möjliggjorts tack vare nästa generations sensorteknik. 

De nya Vaisala DRYCAP®-proberna  DMP5, DMP6, DMP7, and DMP8 för mätning av daggpunkt och temperatur är optimerade för miljöer med låg fuktighet och hög temperatur samt trycksatta miljöer. Mätningarna av daggpunkt är särskilt viktiga i olika industriella torkningsapplikationer, till exempel i ugnar och i tryckluftssystem. Proberna för mätning av daggpunkt innehåller Vaisalas DRYCAP®-sensor som är immun mot nedsmutsning med partiklar, kondensation av vatten, oljedimma och de flesta kemikalier. Den korta reaktionstiden ger sensorn oöverträffad prestanda även i applikationer som är dynamiska eller har låg daggpunkt. Sensorns enastående stabilitet möjliggör dessutom ett kalibreringsintervall på hela två år.

Vaisalas HUMICAP®-sensor  MMP8 för mätning av fukt i olja utökar Indigo-produktfamiljens användningsområden till tyngre industriapplikationer, till exempel mätning av fukt i transformator- och smörjoljor för att skydda maskiner från slitage och haverier. Vaisala lanserar i dag även HUMICAP®-sensorn HMP3för mätning av fukt och temperatur. HMP3 är en extern universalprob för kanalmontering i icke trycksatta applikationer med medelhöga temperaturer. Probens konstruktion möjliggör verktygslösa byten av sensorn på fältet. Det underlättar flexibelt underhåll av krävande applikationer som kräver regelbundna sensorbyten, till exempel lackeringsanläggningar. HMP3 och MMP8 innehåller båda Vaisalas kapacitiva HUMICAP®-tunnfilmssensorteknik för fuktmätningar som har blivit branschstandard för fuktmätningar. 

”Dessa nya produkter stärker Vaisalas Indigo-produktfamilj. De nya proberna tillför möjligheterna att mäta daggpunkt och fukt i olja till de befintliga möjligheterna att mäta fukt, koldioxid, temperatur och förångad väteperoxid. Jag är mycket glad över att vi nu kommer att kunna ge alla branscher tillgång till högkvalitativa mätdata på ett mer flexibelt sätt. Vi på Vaisala arbetar hängivet för att bidra till smartare miljöer” säger produktchefen Jarkko Ruonala.  

De sex nya smarta proberna kompletterar Vaisalas befintliga  Indigo-produktfamilj. Den digitala Modbus RTU-anslutningen möjliggör både enkel integration med andra system och fristående användning. Proberna är dessutom Plug and Play-kompatibla med transmittrarna i Indigo200-serien. Det medför ytterligare fördelar som möjligheten att visa datavisualiseringar, enkel åtkomst till konfiguration av proben samt fler möjligheter till anslutningar, matningsspänning och kabeldragning. Indigo-proberna kan anslutas till Vaisalas datorprogramvara Insight för konfiguration på plats, diagnostik och självkalibrering.

De nya smarta proberna börjar levereras under december 2019.


Mer information för medierna:

Miia Lahti, kommunikationschef
Industriella mätningar, Vaisala
+358 50 555 4420
[email protected]

Vaisala är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar. Vaisala har över 80 års erfarenhet av att tillhandahålla observationer för en bättre värld. Vi är en pålitlig partner för kunder över hela världen och erbjuder ett omfattande sortiment av innovativa observations- och mätprodukter samt olika tjänster. Vaisala har sitt huvudkontor i Finland, sysselsätter cirka 1 850 anställda med specialkunskaper över hela världen och är noterat på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
vaisala.comtwitter.com/VaisalaGroup

 

Bilagor