Underlätta ditt arbete med konverteringsformler för fuktighet

Vi har tagit fram ett utförligt dokument som gör det lättare för dig att förstå de grundläggande fuktighetsformlerna i din egen takt, så att du tryggt och med tillräckliga kunskaper kan göra dina egna beräkningar av olika fuktighetsparametrar.

Upptäck de inbördes sambanden mellan de olika fuktighetsparametrarna och lär dig bl.a. att göra följande typer av konverteringar och beräkningar:

  • Mättnadstryck för vattenånga
  • Beräkna daggpunkt utifrån relativ luftfuktighet
  • Beräkna daggpunkt vid olika tryck
  • Beräkna relativ luftfuktighet utifrån daggpunkt
  • Använda psykrometrar 
  • Beräkna fuktkvot
  • Beräkna entalpi
  • Beräkna absolut fuktighet
  • Beräkna ppm (miljondelar)
  • Förstärkningsfaktorn


Hämta PDF-dokumentet (på engelska) genom att fylla i formuläret.

Vår sekretesspolicy innehåller mer information.
Du kan när som helst ändra dina inställningar eller avsluta prenumerationen här