Nya renrum på NorthX Biologics föranledde sökande efter bättre övervakningssystem

Renrum, inkubator, förvaringsutrymme, kylövervakningssystem för GxP
Published:
Life Science
Foto med tillstånd av NorthX Biologics

Under förberedelserna inför uppförandet av två nya renrumsanläggningar granskade NorthX Biologics, en ledande svensk tillverkare av biologiska läkemedel och processutvecklare, sina förfaranden för kontroll och övervakning av miljön och beslutade att byta till ett nytt Vaisala-system, inklusive ca 150 övervakningspunkter i renrum och tillhörande anläggningar. 

NorthX Biologics tillhandahåller processutveckling och tillverkningstjänster med expertis inom plasmider, proteiner och andra avancerade biologiska läkemedel. Företaget har sitt säte i Sverige och har tillverkat biologiska läkemedel inom ramen för GMP sedan 1992. År 2021 blev NorthX Biologics utsett som ett nationellt innovationsnav för avancerade terapier och vacciner.
”Självklart utgör hanteringen av renrumsmiljö en avgörande del av våra rutiner för god tillverkningssed (GMP)”, förklarar ledande valideringsingenjör dr Fredrik Amlinger Edin. ”Vi tog därför tillfället i akt att göra en översyn av våra befintliga övervakningssystem, men när ditt enda verktyg är en hammare så finns det en risk att alla problem ser ut som spikar, så i stället för att hålla fast vid våra äldre system utforskade vi en mängd olika alternativ.

”Våra renrum måste uppfylla de strikta riktlinjerna för god tillverkningssed som anges i EudraLex Volym 4 för medicinska produkter enligt kommissionens direktiv 91/356/EEG, ändrade genom direktiv 2003/94/EG och 91/412/EEG. Dessutom genomgår våra anläggningar regelbundna revisioner, så det är mycket viktigt att vi använder ett omfattande rapporteringssystem med larmfunktion i realtid. Men för oss var tillförlitlighet och användarvänlighet också av särskild vikt, och vi var angelägna om att minimera mängden kabeldragning som krävs.”

Övervakningskraven för NorthX Biologics innefattade initialt temperatur, luftfuktighet och tryckdifferens. Men som Vaisala försäljningschef Janne Halonen förklarar det: ”Vaisala erbjuder ett brett utbud av instrumentering för andra mätparametrar som enkelt kan läggas till i ett kontinuerligt övervakningssystem (CMS) från Vaisala. På NXBio har vi till exempel lagt till temperaturloggrar för frysar och kylskåp, koldioxidloggrar för inkubatorer och väteperoxidsonder för övervakning vid dekontaminering.”

Vaisala rekommenderades ursprungligen av renrumsleverantören och de inledande diskussionerna inbegrep bland annat en demonstration av programvaran viewLinc, där man lyfte fram fördelarna med Vaisalas system för kontinuerlig övervakning och larm. ”Programvaran viewLinc fick vår tidigare leverantörs system att se väldigt gammaldags ut, så vi var glada över de nya funktionerna som Vaisala erbjuder”, förklarar Fredrik. ”Det gamla systemet var mer komplicerat att hantera och gick bara att tillämpa på renrum, så det var en stor fördel att kunna inkludera produkt- och ombudslagringsanläggningar som lagerlokaler och kylanläggningar.

”En av de viktigaste funktionerna i viewLinc är den administrativa kontrollen som gör att vi kan dela upp systemet i användargrupper. Med det här verktyget kan vi specificera vilken data som varje användargrupp ska kunna se och vilka larm som tilldelas vissa användare. Som en följd kan vi säga till vår personal: ’Om du kan se det och du kan göra det – då får du göra det!’”

Renrummen på NorthX Biologics använder tryckkaskadtekniker för att säkerställa att flödet av potentiella föroreningar sker från rena områden till mindre rena platser. Därav kravet att övervaka tryckdifferenser mellan olika zoner. Fredrik säger: ”En annan fördel med viewLinc-systemet är att vi kan upptäcka tillfällen då ingen har arbetat i en viss zon, vilket innebär att vi inte behöver städa den igen.”

Utformning av övervakningsnätverk

Innan NXBio utformade och specificerade övervakningssystemet använde de sig av Vaisalas tjänst för kartläggning och validering, vilket gav en fördjupad förståelse för förhållandena i de kontrollerade miljöerna. Vaisalas tekniker genomförde studier med Vaisalas programvara vLog och Vaisalas dataloggrar, som var förkalibrerade och ackrediterade enligt ISO/IEC 17025:2017 ANSI/NCSL Z540-1-1994 och spårbara till SI-enheter genom nationella metrologiska institut. Programvaran vLog tillhandahåller dokumentation som överensstämmer med alla globala bestämmelser. Detta innefattar säkra filer med spårbarhet av elektronisk data som uppnås genom administrativa säkerhetsnivåer, en verifieringskedjerapport och ID-nummer för dataloggfiler. Dessutom hyrde NXBio ett trettiotal av Vaisalas trådlösa temperatur-/luftfuktighetsloggrar (modell RFL100) för att kartlägga sina lagerlokaler.

Huvuddelen av installationen genomfördes under våren 2020, där Vaisala utförde installationen och kvalificeringen. Loggarna samlar in avläsningar var femte minut och denna data överförs till NXBios centralserver av VaiNet-åtkomstpunkter som skapar länkar mellan Ethernet- och Vaisala-enheter med hjälp av VaiNet-protokollet. Närhelst en ny datalogger läggs till i systemet identifieras den automatiskt av en åtkomstpunkt som vidarebefordrar dataloggerns information till servern. När dataloggrarna väl har accepterats i systemet förblir de synkroniserade och redundans uppnås genom att tillåta lastfördelning mellan VaiNet-åtkomstpunkter som delar flera dataloggrar inom räckvidden. Vaisalas loggrar lagrar data internt i 30 dagar, så om dataflödet avbryts av ett nätverksavbrott återupptas dataöverföringen när avbrottet är åtgärdat.

Nätverksunderhåll

Systemet stresstestades för att identifiera eventuella brister i kommunikationen, vilket resulterade i inköp av en ny trådlös åtkomstpunkt (AP10) för att utöka nätverket. NXBio har slutit ett avtal om livscykelunderhåll med Vaisala som är utformat för att säkerställa att övervakningssystemet viewLinc alltid är uppdaterat vad gäller prestanda och regleringskompatibilitet. Enligt avtalet tar NXBio del av viewLinc-uppdateringar och valideringsprotokoll, samt prioriterad tillgång till Vaisalas dedikerade support- och distansutbildningstjänster. Fredrik lyfter fram fördelarna med avtalet: ”Vi uppskattade särskilt Vaisalas riskbaserade valideringsriktlinjer med rekommendationer om vad som behöver testas igen efter en uppdatering.”

”Vi har också ett avtal om årlig kalibrering där servicetekniker från Vaisala kalibrerar alla sensorer på plats, vilket är oerhört praktiskt eftersom det minskar trycket på våra tekniker och vi inte behöver skicka iväg sensorer för kalibrering – vilket skulle kräva utbytessensorer.”

Framåtblickande information

NorthX Biologics har varit nöjt med prestandan hos Vaisalas CMS av flera anledningar. ”Maskinvaran är extremt tillförlitlig och programvaran har fler funktioner och är mer flexibel och betydligt enklare att använda än vårt tidigare system”, förklarar Fredrik Amlinger Edin. ”Systemets moduluppbyggnad gör också att det är enkelt att lägga till nya övervakningspunkter, vilket är mycket viktigt eftersom fabriken fortsätter att växa.”