Uppdatera ditt övervakningssystem: Vid rätt tidpunkt, av rätt anledning

Continuous Monitoring System Building Management System
John Coen Vaisala Senior Project Engineer, CMS
John Coen, Vaisala
Senior Project Sales Engineer
Published:
Life Science

I den här videobloggen får du lära dig hur du uppdaterar Vaisala viewLinc-systemet för kontinuerlig övervakning – en pålitlig och kompatibel lösning för övervakning av temperatur, luftfuktighet och andra parametrar i olika GxP-reglerade applikationer. Du kommer att få lyssna till när John Coen, som är senior projektingenjör på Vaisala, förklarar fördelarna och utmaningarna med att uppdatera viewLinc-programvaran, som hela tiden utvecklas för att möta kundernas förändrade behov och regelverk. 

John kommer också dela med sig av bästa praxis och tips på hur du planerar och utför en framgångsrik uppdatering, samtidigt som du minimerar påverkan på din verksamhet och valideringsstatus. Oavsett om du redan använder eller överväger att använda viewLinc övervakningssystem, kommer du i den här videobloggen få värdefull information om hur du håller ditt system uppdaterat och säkert.

 

Redigerad avskrift:
Janice: Hej och välkommen till den här videobloggen. Idag kommer vi prata om Vaisala viewLinc övervakningssystem. Vi välkomnar John Coen, som är senior projektingenjör på Vaisala.

John: Hej. Tack för att jag fick komma hit. 

Janice: Tack för att ville komma. Den här videobloggen har våra tittare önskat. De har många frågor om när, och hur och varför de ska uppdatera sin programvara i samband med att vi uppdaterar viewLinc-programvaran. ViewLinc-programvaran utvecklas hela tiden, vilket gäller för de flesta programvaror. Vi lever i en värld av konstant utvecklande programvaror och måste därför ofta uppdatera våra telefoner och våra datorer, ibland även tv-apparater och bilar. Detta är viktigt. Det finns alltid nya kodfixar och säkerhetsuppdateringar. Ibland kommer också nya funktioner. John, kan du berätta lite om hur du hjälper viewLinc-användare uppdatera sin programvara? 

John:  Ja, absolut. För viewLinc är uppdateringarna lite annorlunda än för andra enheter och programvaror som vi använder. Programvaruuppdateringar är viktiga och nödvändiga. På några av våra enheter och programvaror sker de i bakgrunden. Ibland kan de ställa till besvär för oss, till exempel när vår telefon försöker uppdatera varje dag. 

Sedan kommer det också ibland viktiga förbättringar, funktioner och saker som vi ser fram emot i viewLinc. Kort sagt berör alla dessa uppdateringar oss på olika sätt. Men vad gäller ditt övervakningssystem finns det betydande skillnader som jag tycker är bra att känna till. 

ViewLinc övervakningssystem är ett slutet system som är utformat för att uppfylla kraven i FDA:s 21 CFR Part 11. I den här vägledningen nämns saker som åtkomstkontroll som är inbyggd i programvaran. När det kommer till dessa typer av system är spårbarhet och dataintegritet av största vikt. Och vad gäller uppdateringar – du bestämmer själv när du ska uppdatera – kanske vill du inte ha en automatisk uppdatering. Du kanske vill välja exakt när uppdateringen ska ske.

ViewLinc övervakningssystem är validerat och vi lägger en betydande mängd tid och resurser på att kvalificera och dokumentera installation och drift av systemet med vårt IQOQ-dokument. Alla slags uppdateringar eller modifieringar som vi gör av ett validerat system måste ske i enlighet med förändringskontrollprocessen. Och ett övervakningssystem är kritiskt. Vi måste se till att upprätthålla driften och funktionaliteten i systemet, samt upprätthålla det fullt validerade tillståndet. 

Det finns ytterligare några krav när det kommer till att uppdatera ditt övervakningssystem. Det är oerhört viktigt att säkerhetskopiera viewLinc innan eventuella uppgraderingar genomförs. Om vi ​​stöter på några problem under uppgraderingen eller om något går fel vill vi kunna återställa systemet till en tidpunkt då det fungerade som avsett.

Det är alltså av högsta vikt att vi säkerhetskopierar viewLinc-systemet. Och så är det förändringskontrollen som vi måste hantera som en del av programvaruuppdateringen. Eftersom det här är ett validerat system kommer en viss mängd validering följa med uppdateringen. Eftersom det handlar om en stor uppdatering, eller för att du flyttar från en gammal server till en ny server, kommer det vara antingen en partiell validering eller en fullständig validering. 

Utöver detta finns det ytterligare tester och dokumentation beroende på dina specifika krav och rutiner. Som jag nämnde tidigare kan processen bli mer komplex om du som en del av uppgraderingen även flyttar till en ny server. Givet all denna extra ansträngning och systemets kritikalitet behöver vi vara selektiva när det gäller skälen till uppgraderingen, samt tidpunkten när den ska utföras. Det är det vi ska prata om här idag.

Se till så att du uppdaterar av rätt skäl. Du kan dela upp dina skäl i olika kategorier. Det kan finnas något riktigt kritiskt som gör att du vill uppdatera. Det finns en kodfix som är avgörande eller en säkerhetsförbättring som du verkligen behöver, allt som påverkar ditt systems funktionalitet. Detta är viktiga uppdateringar som du förmodligen kommer vilja göra.

Det kan också finnas mindre kritiska men fortfarande viktiga skäl att uppdatera. Det kan handla om förbättringar och funktioner som är viktiga för din användning av systemet. De här uppdateringarna är specifika för hur du använder systemet. (Obs! Till exempel införandet av en ny språkversion av viewLinc.)

Sedan finns det några valfria uppdateringar. Det här är funktioner eller förbättringar som kan göra saker och ting smidigare, enklare och spara tid. Eller så kanske det finns ett nytt hårdvarualternativ som du vill kunna använda när du bygger ut systemet, Du bör alltså överväga alla de här skälen och sedan väga dem för och emot, vad gäller den risk, ansträngning och kostnad som uppdateringen kommer innebära. 

Janice: Okej. Det låter alltså som att det inte finns någon ”one size fits all”-lösning för våra viewLinc-kunder. Man måste verkligen ställa sig dessa frågor innan man går vidare. Vi skickar ju ut e-postmeddelanden med programuppdateringar som en del av vårt supportavtal. Vi skickar också ut e-postmeddelanden till kunder för att informera om att en programvaruuppdatering finns tillgängligt.

När man får ett av dessa uppdateringsmeddelanden, kan man då ringa oss och gå igenom eventuella frågor? 

John: Ja, absolut. Vi skickar ut dessa e-postmeddelanden med jämna mellanrum för att informera om uppdateringar. Vi redogör   väldigt noggrant för nya kodfixar, nya funktioner och nya maskinvarufunktioner som kan ha lagts till. Det hela är väldokumenterat och detaljerat. På vår webbplats finns rättelser gällande alla dessa typer av programvaruändringar. Vi tillhandahåller också rekommendationer kring validering om en kund väljer att utföra uppdateringen.

Ibland ringer en kund som fått uppdateringsmejlet och frågar: ”Bör vi uppdatera? Finns det några skäl till att inte göra det?”  

Då måste vi titta på vad uppdateringen innehåller och ställa frågan: ”Är det något i den här uppdateringen som är viktigt för dig?”   Ofta säger kunden då ”Vi gillar den här nya funktionen” eller ”Vi pratade med ditt tekniska supportteam och fick höra om ett fel som vi är oroliga för ska påverka vårt system.”

I vissa fall säger kunden ”Nej, det gör vi inte. Systemet är fantastiskt. Det fungerar precis så som vi vill att det ska göra. Vi har inte haft några problem.” I dessa fall säger vi, ”Okej, låt oss ta en titt på vad som händer längre fram. Kanske kommer det en ny funktion eller en ny förbättring som skulle kunna motivera dig till att göra en uppdatering då.”  

Och därefter, naturligtvis, göra den ytterligare valideringsinsats som kommer att krävas som en del av det. Vi träffar regelbundet våra säljteam och utvecklingsteamet bakom viewLinc-programvaran. Tack vare att  vi har en så nära kontakt med dessa grupper vet vi allt om nya funktioner och förbättringar vilket innebär att vi kan hjälpa kunder prioritera vad som kommer vara viktigt för dem i framtida viewLinc-uppdateringar. 

Janice: Jag fick nyligen ett e-postmeddelande från vår produktchef. Han ville ha bevis på att en av våra viewLinc-kunder hade tagit emot ett e-postmeddelande om en programvaruuppdatering tidigare under året. Att kunden begärde detta berodde på att en tredje part granskade dem för att se om de fick meddelanden om programuppdateringar. Jag kunde visa vår produktchef att ja, det här e-postmeddelandet hade skickades till personen i fråga, den här dagen. Vår produktchef var nöjd och kunden var glad över att ha dokumenterade bevis på att vi skickat mejlet. 

Men det väcker en fråga … Jag undrar om några av våra kunder har det inbyggt i sitt kvalitetssystem att när det gäller vissa kritiska applikationer som inbegriper programvara eller ett datoriserat system måste då informeras om kritiska kodfixar eller säkerhetsuppdatering när de kommer. Tror du att det är så?

John: Ja, absolut. På försäljningssidan tar vi ofta emot kravspecifikationer från våra kunder. I dessa dokument kan man hitta sådana krav som du nämner. Det beror på att systemet är så kritiskt att de har processer på plats för att säkerställa att det kommer fortsätta fungera. Det finns också tydliga åtgärder att vidta om problem skulle uppstå. Så, ja, det är ett vanligt kundkrav. Och som sagt, på Vaisala ser vi till att våra kunder informeras om alla dessa förändringar. 

Janice: Och ofta hjälper våra kunder till att driva på programvaruförändringar, genom att kommunicera med dig och med vårt tekniska supportteam. Visst är det väl så? 

John: Ja, absolut. Vi har en kund inom cell- och genterapi, som ville ändra hur våra larmrapporter matades ut ur deras system. Jag kontaktade vårt tekniska supportteam. De sa att vi kan hjälpa kunden hitta en lösning på detta. Men låt oss också ta detta till utvecklingsteamet bakom viewLinc-programvaran och göra det till en del av en framtida release, för att få det precis så som kunden önskat. Inom bara några månader var funktionen tillgänglig för kunden. 

Janice:  Så, kunden fick hjälp direkt, men sedan fick även andra nytta av det. Du nämnde att systemet vanligtvis, inte alltid, men vanligtvis är validerat för GxP-reglerade applikationer. Validering kan vara dyrt,  även om jag vet att vårt system gör det ganska  enkelt … Vi har våra IQ-  (Installation Qualification) och OQ- (Operation Qualification) dokument.   Du arbetar tillsammans med kunderna för att hjälpa dem med dessa processer. Men  när det kommer en viewLinc-programvaruuppdatering kan vi ibland informera kunderna hur man validerar endast de delar som har uppdaterats. På så vi behöver de inte göra en fullständig omvalidering av systemet. Stämmer det?

John: Ja. Ibland anges sådana rättelser på vår webbplats. Vårt fullständiga IQ/OQ-dokument är ganska långt, eftersom det testar alla viktiga delar av programvaran. Ibland visar vi specifika delar av IQ/OQ som ska köras efter en programvaruuppdatering, för att säkerställa att kärnfunktionaliteten har testats på nytt.*  

*OBS! För att verifiera att en serviceuppdatering har installerats är det bäst att alltid utföra en fullständig exekvering av viewLinc-programvaruinstallationen/driftkvalificering. Vi rekommenderar att ni följer era interna kvalitetsriktlinjer och utför en riskbedömning för att definiera rätt tillvägagångssätt vad gäller att underhålla ett validerat system.

Janice: Okej. Här är en länk till serviceuppdateringssidan där man kan hitta rättelsedokumentet i PDF-format. Till våra tittare/läsare: om du har några frågor, ber vi dig kontakta oss. Om ni inte befinner er i USA har vi personer som John och teknisk supportpersonal för regioner över hela världen på våra kontor i Japan, Kina, Europa och Latinamerika. Kontakta oss med eventuella frågor. Tack John, för att du tog dig tid att dela med dig av din kunskap om hur man uppdaterar viewLinc. 

John: Tack för att jag fick komma hit. Det här är något jag gör varje dag, pratar om programuppdateringar, förbättringar och validering. Jag gör det så gärna.

Janice: Okej, tack igen och skicka alla frågor till oss.


###


Vi hoppas att du gillade den här videobloggen om hur man uppdaterar Vaisala viewLinc övervakningssystem och dess programvara. Som du hörde från John, är det inte helt enkelt att uppdatera programvaran, men det kan leda till en mängd olika fördelar, bland annat förbättrad prestanda, säkerhet och funktionalitet. Du fick också lära dig mer om bästa praxis och tips på hur du planerar och utför en uppdatering, samtidigt som du säkerställer att ditt system är validerat och kompatibelt. 

Här är några ytterligare resurser:


Om du har några frågor eller behöver hjälp med din viewLinc-programvaruuppdatering ber vi dig kontakta oss. Vi ser fram emot att erbjuda dig förstklassig service och support. Tack för att du tittade och håll utkik efter fler videobloggar från Vaisala.

Webbinarium på begäran: CMS och BMS

I detta webbseminarium, som arrangeras av International Society of Pharmaceutical Engineers, diskuterar Vaisalas John Coen och Paul Daniel de funktionella skillnaderna mellan byggnadsautomationssystem och kontinuerliga övervakningssystem. De kommer prata om validering och bästa praxis för GxP-reglerade miljöer, samt beskriva hur dessa system stödjer dina mål och krav.

Nyckelord:

  • Matcha systemet med övervakningsapplikationen
  • Förstå systemvalidering för GxP-reglerade miljöer
  • Uppgradera och bygg ut ditt system för att passa förändrade applikationer
  • Alternativ för datadelning och bästa praxis
  • GAMP-dokumentation och SOP
  • Hur man minimerar kostnaderna och insatserna vid systemvalidering

Titta nu

Ny kommentar