blog

Upptäck en möjlighet att kontrollera dina krafttransformatorers tillstånd

Vaisala Optimus
Senja Leivo
Senja Leivo
Senior Industry Expert
Published: Nov 27, 2019
Power Generation and Transmission

I vårt populära och kostnadsfria webbseminarium beskriver jag grunderna för analys av lösta gaser i krafttransformatorer och hur Vaisalas Optimus™ DGA-monitor hjälper dig att hålla koll på transformatorernas tillstånd och undvika kritiska fel.

Felsökning via gasanalyser

Om ett fel uppstår i en transformator utsöndras en – eller flera – av sju olika gaser i transformatoroljan: metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid, koldioxid eller vätgas. Typen av och mängden gas kan användas för att både identifiera vilket fel som har uppstått och hur allvarligt felet är. DGA-övervakning online är den enda onlinemetod som kan identifiera de flesta typer av interna fel. Identifieringen av fel i ett tidigt stadium gör det möjligt att vidta korrigerande åtgärder som både minskar risken för allvarliga transformatorfel och sänker de långsiktiga underhålls- och reparationskostnaderna. DGA-övervakningen online hjälper dig även att snabbt upptäcka fel som har uppstått under tillverkningen, transporten och installationen av en ny transformator samt ökar säkerheten i slutet av transformatorns livscykel.

Så här väljer du ett system för onlineövervakning

Det finns många frågor att ställa inför valet av ett system för onlineövervakning av dina transformatorer:

  • Vilken är systemets förväntade livslängd?
  • Hur förbereds oljeprovet?
  • Vilka reservdelar kommer jag att behöva och hur ofta behöver de bytas ut?
  • Hur går kalibreringen till, vad kostar den och hur ofta behöver den göras?
  • Hur pålitlig är övervakningen i fråga om noggrannhet och repeterbarhet?
  • Vilka är driftkostnaderna under systemets hela livstid?
  • Hur lång tid tar installationen? Kan vi göra den själva?

Webbseminariet diskuterar dessa frågor och beskriver hur du väljer rätt lösning för din utrustning redan från början. Det tar även upp fördelarna med DGA-övervakning online och hur du gör för att väga in utrustningen i de totala ägandekostnaderna. Klicka på länken nedan för att se webbseminariet och lära dig mer om DGA-övervakning online och Vaisalas underhållsfria Optimus™ DGA-monitor.

Se webbseminariet

Läs mer om  Optimus DGA Monitor OPT100

 

 

Comment

João Victor Mendes Rocha

Dec 2, 2019
Achamos uma peça de vaisala não sabemos o que eh

Vaisala Customer Service

Dec 3, 2019
Já encontrou um balão meteorológico?

As radiossondas são lançadas por diversos clientes, como institutos nacionais de clima, organizações ambientais e de pesquisa. Normalmente, os nossos clientes equipam as radiossondas com instruções sobre como descartar ou retornar a radiossonda.

A Radiossonda Vaisala que encontrou não representa nenhum perigo para você. Se houver instruções na tampa da radiossonda para retornar o dispositivo, siga-as. Se desejar manter a radiossonda, remova e recicle as baterias. Se não houver instruções para devolver o dispositivo e você não quiser mantê-lo, elimine-o seguindo as diretrizes do seu país para a eliminação de resíduos elétricos. Os restos do balão em si, se houver, podem ser eliminados com o lixo doméstico.

Add new comment