Vaisala lanserar en banbrytande serie optiska inline-processrefraktometrar för industriella vätskemätningar

Polaris PR53AC processrefraktometer
Published:
Pressmeddelande

Vaisala lanserar en banbrytande serie optiska inline-processrefraktometrar för industriella vätskemätningar

Den nya robusta plattformen av inline-processrefraktometrar kompletterar Vaisalas ledande innovationer genom att introducera den första helt egenutvecklade refraktometerserien till produktplattformen med kapacitet för både vätske- och gasmätningar.

Vaisala är globalt ledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar och fortsätter att stärka sitt ledande industriella produktekosystem genom att lansera nästa generations processrefraktometerplattform, PolarisTM. Produkterna är utformade för att optimera industriella tillverkningsprocesser och kvaliteten av produkter, öka produktiviteten samt spara resurser, energi och tid inom olika branscher och hundratals industriella applikationer.

Unik produktplattform för vätskemätning inom industriella processer

Med lanseringen av sin Polaris-produktfamilj av processrefraktometrar erbjuder Vaisala den modernaste produktplattformen för vätskemätningar som förenar Vaisalas mer än 85 års erfarenhet av utmärkta mätningar med den senaste expertisen inom vätskemätningar.

”Vi är mycket glada över att introducera Vaisala Polaris, som kombinerar Vaisalas mätnings- och applikationsexpertis, innovativa teknik, världsledande mätkapacitet och erkända stabilitet. Allt detta förstärks av Vaisalas toppmoderna produktionssystem, som ger kunderna mervärde genom hög produktkvalitet och korta leveranstider”, kommenterar produktchefen Jarkko Ruonala från Vaisala.

Den lanserade refraktometerplattformen fortsätter också att stärka Vaisalas modulbaserade mätekosystem Indigo.

Ruonala förklarar: ”Polaris-produktfamiljen är utformad för att fungera smidigt direkt ur förpackningen med Vaisalas Indigo520-transmittrar för processrefraktometrar. Genom att erbjuda Indigo-anslutningsmöjligheter till våra refraktometerkunder ser vi till att de har fler valmöjligheter inom räckhåll. Kombinationen av vätske- och gasmätningsmöjligheter är vad som gör plattformen helt unik.”

Vaisala Polaris-processrefraktometrar

Vaisalas processrefraktometrar används för inline-vätskekoncentrationsmätningar för olika industrier, installationspositioner och applikationer. De realtidsmätningar och -data som de genererar ur processen möjliggör avancerad och noggrann processkontroll som förstärker tillverkningsprocessen. Den ökade processeffektiviteten leder till att mindre energi och resurser används och att slutproduktens kvalitet förbättras, vilket innebär mindre avfall samt bättre produktivitet och avkastning för kunderna.

Vaisalas processrefraktometer kan mäta olika vätskekoncentrationer genom brytningsindex, inline och i realtid. Processerna inkluderar indunstning, destillation, jäsning, blandning, filtrering, kristallisering, gränssnittsdetektion, utspädning, extraktion med mera.

Processrefraktometrarna Vaisala Polaris™ PR53AC och Vaisala Polaris™ PR53AP har utformats för hygieniska applikationer inom livsmedel och livsvetenskap samt för OEM-kunder. De mäter Brix och andra koncentrationer inline, noggrant och i realtid.

Processrefraktometern Vaisala Polaris™ PR53GP är för olje- och gas-, kemi-, socker- och sötningsmedelsindustrin. Den mäter koncentrationen av socker, syror, alkaliska lösningar, alkoholer, kolväten, lösningsmedel och diverse andra lösningar.

Processrefraktometern Vaisala Polaris™ PR53GC har optimerats för kemiindustrin, där den mäter koncentrationen av syror, alkaliska lösningar, alkoholer, kolväten, lösningsmedel och olika andra lösningar.

I massa- och pappersindustrin mäter processrefraktometern Vaisala Polaris™ PR53SD SAFE-DRIVE totalt upplöst material och andra koncentrationer. Den unika designen av utdragningsverktyget och slussventilen främjar operatörens säkerhet vid insättning och borttagning av sensorn, vilket kan göras utan att ledningen tryckavlastas.

Processrefraktometern Vaisala Polaris™ PR53W mäter svavelsyra, saltsyra (HCl), natriumhydroxid och andra aggressiva kemikalier direkt inline i kemi-, metall- och gruvindustrier.

Processrefraktometern Vaisala Polaris™ PR53M hjälper kemi- och halvledarindustrier med att mäta saltsyra (HCl), natriumhydroxid, natriumklorid, svavelsyra och andra aggressiva kemikalier direkt inline.

Vaisalas Indigo520-transmitter för processrefraktometrar möjliggör anslutning till alla Indigo-produkter, inklusive för vätske- och gasmätningar av parametrar som temperatur, relativ luftfuktighet, koldioxid och förångad väteperoxid. Indigo520-transmittern erbjuder även ett användargränssnitt och datavisualisering via pekskärm samt dataloggning, tvättkontroll, inställningar och tjänstuppdateringar.

Polaris-produktsortimentet kommer att bli globalt tillgängligt under 2023.

Mer information för medier:

Miia Lahti
Kommunikationschef, Vaisala
+358 50 555 4420, [email protected]

Vaisala är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar. Vaisala har över 85 års erfarenhet av att tillhandahålla observationer för en bättre värld. Företagets rymdsäkra teknik används t.om. för att utforska Mars och ännu mer avlägsna himlakroppar. Vi är en pålitlig partner för kunder över hela världen och erbjuder ett omfattande sortiment av innovativa observations- och mätprodukter samt olika tjänster. Vaisala har sitt huvudkontor i Finland, sysselsätter över 2 000 fackkunniga personer runtom i världen och är noterade på Nasdaq Helsingforsbörsen.
vaisala.com
twitter.com/VaisalaGroup
linkedin.com/Vaisala

Bilagor