Finländsk teknologi till Mars – Vaisala och FMI ombord på NASAs Perseverance-rover

MEDA development, copyright FMI
Published:
Pressmeddelande

VAISALA
Pressmeddelande
1 juli 2020
 

Finländsk teknologi till Mars – Vaisala och FMI ombord på NASAs Perseverance-rover


Ett internationellt samarbetsprojekt tar finländska Vaisala och Meteorologiska institutet (FMI) till Mars som en del av NASAs nya Perseverance-rover. Rovern är för tillfället inplanerad att bege sig mot Mars i slutet av juli. Vaisalas sensorteknologi kombinerat med FMIs mätinstrument kommer användas för att få tillgång till exakt och pålitlig data om tryck och fuktighet på Mars yta.

Finska Meteorologiska institutet, FMI, är en av de vetenskapliga samarbetspartners som förser NASA med mätinstrument för den nya Perseverance-rovern. Rovern förväntas skjutas iväg i juli och landa på Mars i februari 2021. Instrumenten för mätning av tryck och fukt har utvecklats av FMI och är baserade på finska Vaisalas renommerade sensorteknologi. De är en mer avancerad version av instrumenten som år 2012 skickades till Mars som en del av NASAs Curiosity-rover.     

Utrustningen för det nya rymduppdraget kompletterar Curiosity-rovern. På Mars kommer Curiosity och Perseverance skapa ett litet observationsnätverk. Detta är ett första steg mot ett brett nätverk som är planerat att finnas på Mars i framtiden. 

Internationellt och vetenskapligt samarbete strävar efter att öka kunskapen om atmosfären och övriga miljöförhållanden på Mars 

Mars 2020-rymduppdraget är en del av NASAs program för att utforska den röda planeten. För att få tillgång till data från Mars yta valde NASA betrodda partners för att få mätinstrument till den nya rovern. Ett europeiskt konsortium lett från Spanien förser rovern med Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA); som är ett set av sensorer för att mäta temperatur, vindstyrka och -riktning, tryck, relativ fuktighet samt storlek och form på stoftpartiklar. 

Som en del av konsortiet förser FMI NASA med instrumenten för mätning av fukt och tryck, baserat på Vaisalas sensorer. 

”Mars, precis som sin systerplanet Venus, är en väldigt viktig del av atmosfärisk forskning på grund av dess likheter med jorden. Genom att studera Mars kan vi bättre förstå hur jordens atmosfär fungerar”, säger Maria Genzer, chef för planetforskning och rymdteknologi på finska Meteorologiska institutet. 

Planeten Mars karga och utmanande förhållanden kräver den mest pålitliga sensorteknologin som ger tillgång till exakt och pålitlig data utan underhåll eller reparationer. 

”Vi är väldigt hedrade att Vaisalas sensorteknologi har valts till att förse NASA med exakt mätdata på Mars, och att vi får vara en del av detta projekt som är väl i linje med vår mission att möjliggöra observationer för en bättre värld. Vi hoppas att mätteknologin kan ge verktyg för att öka förståelsen av och hitta lösningar till de stora utmaningar vår egen planet står inför, som till exempel klimatfrågan”, säger Liisa Åström, chef för produktutveckling på Vaisala. 

Samma teknologi, annan planet – Vaisalas kärnteknologier kan användas överallt för exakt data och lång, stabil mätperiod

I de extrema förhållanden som finns i Mars atmosfär kommer NASA få tillgång till exakt data om tryck och fuktighet tack vare Vaisalas HUMICAP®- och BAROCAP®-sensorer. Sensorernas stabilitet och exakthet, samt deras förmåga att klara av damm, kemikalier och andra tuffa förhållanden gör att de passar för väldigt krävande mätbehov – även i rymden. Samma teknologi används i en mängd olika industriella och miljöområden, som till exempel väderstationer, radiosonder, växthus och datacenters. 

Mätenheten för fuktmätning, MEDA HS, har utvecklats av finska Meteorologiska institutet för Perseverance-rovern och använder Vaisala HUMICAP® -sensorer för fuktmätning. HUMICAP® är en kapacitiv tunnfilmssensor med utmärkt prestanda även i de låga tryckförhållandena som förväntas på den röda planeten. 

Utöver fuktmätning har finska Meteorologiska institutet även utvecklat en enhet för mätning av tryck, MEDA PS, som använder anpassade Vaisala BAROCAP®- trycksensorer skräddarsydda för att fungera i förhållandena på Mars. BAROCAP® är en silikonbaserad mikromekanisk trycksensor som erbjuder pålitlig prestanda i många olika områden, från meteorologi till tryckkänslig utrustning i halvledarindustrin samt mätning av tryck i laboratorier. Genom att kombinera två kraftfulla teknologier har BAROCAP®-sensorerna låg hysteres kombinerat med utmärkt exakthet och stabilitet, vilket är ett måste för mätningar i rymden.  
 
”Våra sensorteknologier används brett i krävande mätförhållanden på jorden. Och varför inte – om de fungerar på Mars så fungerar de överallt”, avslutar Vaisalas Liisa Åström. 

Är det någon där? Ja, vi! Anmäl dig till vårt virtuella live-event för mer kunskap om rymdtålig teknologi

Vill du lära dig mer om rymdtålig teknologi, hur den fungerar, vad den gör, varför det är viktigt och varför mätningar har en viktig roll i rymdforskningen? Anmäl dig till vårt virtuella event där du får höra exempel och berättelser av experter från Vaisala, finska Meteorologiska institutet och en gästtalare, som delar med sig av sina egna erfarenheter och insikter om rymden

Datum: måndagen den 20 juli 2020 
Tid: 14.30-15.30 svensk tid CEST / 15.30-16.30 finsk tid EEST
Plats: virtuellt event – anmäl dig här 

Eventet organiseras av Vaisala och finska Meteorologiska institutet. Eventet hålls på engelska och är gratis för alla. Undertexter på finska finns tillgängliga. 

Mer information om vår rymdtåliga teknologi hittar du på vaisala.com/space,

Mer information för media:

 
Miia Lahti, kommunikationsdirektör, Vaisala
+358 40 669 1999, [email protected]

Kaisa Ryynänen, kommunikationsexpert, finska Meteorologiska institutet 
+ 358 29 539 2283, [email protected]

Vaisala är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar. Vaisala har över 80 års erfarenhet av att tillhandahålla observationer för en bättre värld. Vi är en pålitlig partner för kunder över hela världen och erbjuder ett omfattande sortiment av innovativa observations- och mätprodukter samt olika tjänster. Vaisala har sitt huvudkontor i Finland, sysselsätter cirka 1 800 fackkunniga personer runtom i världen och är noterat på Nasdaq-börsen i Helsingfors. 
 twitter.com/VaisalaGroup, linkedin.com/vaisala

 

Meteorologiska institutets uppgift är att producera högklassig observations- och forskningsinformation om atmosfären och haven. Denna kunskap förenar institutet till tjänster som produceras effektivt för att befrämja den allmänna tryggheten samt människornas och miljöns välmående genom beaktande av beredskapsbehoven. I förvaltningshänseende lyder institutet under kommunikationsministeriet.