Expertartikel

Vikten av modularitet när du väljer datacentersensorer

Anu Kätkä

Anu Kätkä

Vaisala

Buildings and Indoor Air Quality
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

I takt med att behovet av datorkraft ökar över hela världen, kommer även energiförbrukningen i datacenter att öka. Dessa energiintensiva anläggningar har redan ett akut behov av att sänka energiförbrukningen och bli mer hållbara. Här kan rätt VVS-sensorer vara till hjälp. Även om det är avgörande att prioritera sensorernas tillförlitlighet, noggrannhet och mätstabilitet, är det även viktigt att överväga modulariteten.

Livscykelfördelar

Eftersom sensorer är en relativt liten investering inom ramen för datacenterprojekt, så förbiser man ofta deras betydelse. Men faktum är att deras inverkan på energieffektiviteten kan vara enorm. Att ta sig tid att välja rätt sensorer kan ha en betydande inverkan på lönsamheten och hållbarheten i din verksamhet. Det kan hända att entreprenörer inte har hela ditt systems livscykel i åtanke, men om du anlitar någon som har just det, kommer du låsa upp betydande fördelar.  

Även om tillförlitligheten, noggrannheten och stabiliteten i mätningarna fortfarande är avgörande när man väljer VVS-sensorer, är modularitet en annan viktig faktor att ta hänsyn till. En modulär sensorlösning ger dig flexibiliteten att ändra sensortyper och platser, utöka ditt system när ditt datacenter växer eller förändras, samt kalibrera dina sensorer. Att enkelt kunna anpassa ditt system kan hjälpa dig spara pengar på lång sikt. I den komplexa datacentervärlden är ett övervägande av modularitet när du väljer sensorer nyckeln till att låsa upp effektivitet, hållbarhet och smarta ekonomiska val.

Modularitet ökar bekvämligheten

Modularitet och bekvämlighet går hand i hand. När komponenter enkelt kan bytas ut behöver du inte ersätta hela instrumentet bara för att kalibrera eller justera en enda mätparameter. Ta till exempel en modulär industriell transmitter likt de som finns i Vaisala Indigo-familjen. Dessa transmittrar fungerar med alla kompatibla mätprober, vilket innebär att du kan byta prober efter behov. En sådan flexibilitet och anpassningsförmåga möjliggör en hög grad av sofistikering vid utförande av olika mätningar.  

På samma sätt bör du överväga en modulär VVS-transmitter utrustad med utbytbara mätprober, t.ex. en HMT120 -transmitter utformad för kritiska byggnader. Denna typ av transmitter erbjuder stöd för flera applikationer och platser via ett enda instrument. Genom att använda en mätprob med kabel kan du placera proben utomhus eller kanske i en kanal, samtidigt som transmittern står på en bekvämare plats där du kan avläsa värdena på displayen. Möjligheten att enkelt kunna byta prober gör systemet till en mer mångsidig och smidig lösning för olika mätbehov i olika miljöer. 

Modularitet erbjuder ytterligare en praktisk fördel: När du till exempel behöver skicka en mätprob för kalibrering kan du enkelt byta till en annan prob och fortsätta använda transmittern. När du byter prob vill du kanske ha ett kalibreringscertifikat, så att du vet att din prob är fabrikskalibrerad, för att kunna dig trygg i att dina mätningar förblir korrekta.  

Enkla att installera, uppdatera och utöka

Genom att kedjekoppa smarta sensorer kan du lyfta modulariteten till systemnivå och på så vis introducera oöverträffade nivåer av flexibilitet och produktivitet. Med fältbussanslutna transmittrar med användarvänliga plug-and-play-anslutningar går installationsprocessen snabbt och enkelt. Det möjliggör också ett mycket modulärt och flexibelt system som enkelt kan anpassas efter förändringar och utbyggnader.

I vissa fall har storleken betydelse: Lyckligtvis kan du med sensorkedjan för övervakning av gångar och serverrack välja mellan HMW110-transmittrar i standardstorlek med en display och extremt små HMP113-mätprober, för att på så vis skapa en modulär lösning för kritiska byggnader. Transmittrar och mätprober ansluts enkelt och kedjekopplas via standardanslutningar. Installationen stöds ytterligare av magnetiska fästenheter och kabeltillbehör.

Övervakning av befintliga system 

Utöver att använda sensorer för att styra VVS-system, kan du också använda dem för att övervaka ditt befintliga system. Jade Smart Cloud är ett övervakningssystem utrustat med trådlösa dataloggare som du kan använda för att verifiera dina inomhusförhållanden. Du kanske till exempel vill kontrollera mätvärdena på ett visst ställe, eller verifiera förhållandena genom att kontrollera vad byggnadsledningssystemets sensorer visar och om det finns ett problem med det befintliga systemet. Genom att i ett tidigt skeda identifiera eventuella avvikelser kan du förhindrar skador eller ineffektiviteter på längre sikt. Att övervaka befintliga förhållanden över tid kan också göra det enklare att planera framtida systemförbättringar.    

Med Jade Smart Cloud kan du läsa av värden och trender på din mobiltelefon, bärbara dator eller surfplatta. För att göra mätningar behöver du dataloggare och en molnåtkomstpunkt som samlar in värdena från loggarna och skickar dem till molnprogramtjänsten. CA10 molnåtkomstpunkt kan ansluta upp till 32 dataloggare och har en inomhusräckvidd på över 100 m med LoRa-radio. CWL100 trådlösa dataloggare har ett mätintervall på en minut och stödjer olika typer av mätprober, vilket möjliggör högkvalitativa, industriella referensmätningar att jämföra med.  

Det är värt att notera att du inte måste konfigurerar detta som en fast installation, utan den kan också vara tillfällig. Det magnetiska monteringsalternativet på loggarna är extremt behändigt, till exempel i datacenter där det oftast finns någonstans att fästa enheten för att sedan börja logga och mäta över en vecka eller två, kanske längre. Du kan avläsa mätningarna i realtid, och du kan se trender, varningar och rapporter – oavsett var du befinner dig. När du har slutfört testerna i ditt målområde kan du flytta loggarna till en ny plats.

Fjärrövervakning på detta sätt kan bidra till att:

  • Verifiera inomhusförhållanden
  • Identifiera avvikelser
  • Förhindra skador eller hälsoeffekter
  • Utföra temperaturkartläggning
  • Samla in data för prediktivt underhåll
  • Validera ett befintligt kontrollsystem
  • Planera för systemförbättringar
  • Övervaka dina byggnadsförhållanden

Om du har ett datacenter och vill veta mer om vikten av modularitet när du väljer sensorer ber vi dig kontakta oss.  
 

Läs gärna