Expertartikel

Hur kan du förbättra ditt datacenters energieffektivitet och tillförlitlighet?

Anu Kätkä

Anu Kätkä

Vaisala

Buildings and Indoor Air Quality
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Med över sju miljoner datacenter runtom i världen, som förbrukar ungefär 2 % av den globala efterfrågan på energi, kommer allt som kan öka deras energieffektivitet göra stor skillnad. I genomsnitt står kyla och luftkonditionering för 40 % av ett datacenters energiförbrukning – vilket innebär att noggranna mätningar av värme, ventilation och luftkonditionering (VVS) är avgörande för att optimera energianvändningen. Så hur sparar högkvalitativa VVS-sensorer energi och förbättrar tillförlitligheten i datacenter?

 

Ökad efterfrågan på datacenter

Efterfrågan på datacenter kommer bara att öka tack vare databehandlingskrävande applikationer som virtuell verklighet, AI och maskininlärning. Dessutom ses ett skifte mot molnbaserad databehandling och en ökad efterfrågan på edge-datacenter belägna i närheten av slutanvändare för att minska latensen.

Under det senaste decenniet har vi också sett "hyperskala-skiftet” mot stora, verksamhetskritiska datacenter som vanligtvis förknippas med stordataföretag som Google och Amazon. Även om de än så länge utgör en liten andel av totalen har hyperskaliga datacenter ökat sin relativa marknadsandel.

Allt detta innebär att energiförbrukningen kommer att öka i takt med att fler datacenter drar igång online och befintliga expanderar. Enligt uppskattningar i en studie genomförd av Huawei Technologies kommer den globala energiförbrukningen för IT sannolikt att tredubblas till 2030 jämfört med nuvarande nivåer, vilket innebär att det finns ett akut behov av att öka datacenters energieffektivitet.

 

Behovet av att bli mer energieffektiv

Det vanligaste måttet på energieffektivitet i datacenter är energianvändningseffektivitet (PUE), som definieras som förhållandet mellan den totala energin som används i datacentret och den energi som endast används av IT-utrustning.

I bästa fall ska PUE vara 1. Det betyder att all energi går åt till IT-utrustning, och att den stödjande infrastrukturen inte förbrukar någonting. I verkligheten är den typiska PUE:n i konventionella datacenter cirka 2, och i hyperskaliga anläggningar cirka 1,2. År 2020 var den globala genomsnittliga PUE:n cirka 1,6, vilket innebär att nästan 40 % av energin som används i datacenter förbrukas av annat än IT-system.

 

Kylningens och mätningens viktiga roll

Kylning och luftkonditionering står för större delen av den energi som i datacenter förbrukas av annat än IT-teknik, och enbart kylningskostnaderna kan lätt utgöra 25 % eller mer av den totala energikostnaden. Detta beror på att serverrack genererar mycket överskottsvärme som måste avlägsnas.

Läs mer: Undvik att elda på datacentrets energikostnader

 

Kylning kan optimeras med bra design och, i synnerhet, noggranna VVS-mätningar. Om temperaturmätvärdena är för höga kan det leda till överkylning och följaktligen till överförbrukning av energi. Om temperaturmätvärdena är för låga kan det leda till underkylning, vilket ökar risken för oplanerade serverdriftstopp. Ett mätfel på endast 1 °C kan öka energikostnaderna med miljoner euro under en period på tio år.

 

Datacenter och sensorer

Med kritiska data värda miljarder dollar som behandlas och lagras i ett datacenter måste energislukande servrar alltid hållas på en idealisk temperatur- och luftfuktighetsnivå för att förebygga driftstopp.

För detta krävs att flera typer av mätningar görs med olika sensorer på olika ställen, inklusive

 

  • datahallar och serverrum för mätning av temperaturen i varma/kalla gångar
  • ventilationssystem för att mäta temperatur, luftfuktighet och tryckdifferens i kanaler
  • kylsystem för att mäta nedsänkningstemperaturen och tryckdifferensen.

Högkvalitativa sensorer är nyckeln till effektiv styrning av VVS-processer och för att säkerställa stabila inomhusmiljöer. De sensorer som ger det bästa övergripande livstidsvärdet är de som är noggranna, ger stabila långtidsmätningar och är lätta att underhålla.

Läs mer: Sensorkrav för datacenter

 

Vad man ska tänka på när man väljer sensorer

Det är många faktorer att tänka på vid valet av sensorer för ett datacenter, däribland följande:

 

  • Är lösningen flexibel, och tillåter den förändringar och utökning när datacentret växer och förändras till svar mot verksamhetens behov? 
  • Kan produkterna enkelt bytas ut eller uppgraderas vid behov? 
  • Är de snabba och enkla att installera?
  • Hur enkla är de att kalibrera och underhålla, och finns det tillgång till support från instrumentleverantören?

Instrument med utbytbara mätprober eller moduler kan bytas snabbt utan att störa mätprocessen. Spårbara kalibreringscertifikat är viktiga eftersom de visar att en sensor var i perfekt skick när den lämnade fabriken. Det är också en fördel om du enkelt kan göra fältkontroller, kalibreringar, inställning och justeringar på plats med verktyg som tillhandahålls av instrumentleverantören.

 

Investera i kvalitet är ett vettigt val

Ur både ett tillförlitlighets- och kostnadsperspektiv erbjuder högkvalitativa VVS-sensorer utmärkt värde. Investeringen är blygsam i jämförelse med de fördelar som noggranna mätningar kan ge i form av exakt reglering, förbättrad energieffektivitet och inomhusförhållanden enligt design. Vill du läsa mer om hur du kan minska energikostnaderna för kylning genom större mätnoggrannhet? Ladda ned en insiderguide kostnadsfritt för att få de bästa tipsen om minskning av energiförbrukningen för kylning i datacenter genom noggranna mätningar.

Hämta den kostnadsfria eGuiden om hur du sänker kostnaderna för kylning

Anu Kätkä

Anu Kätkä

Produktchef

Vaisala

Anu Kätkä representerar Global Product Management på Vaisala Industrial Measurements. Hon har lång erfarenhet av byggnadsautomation och ledningssystem samt mät- och övervakningslösningar. 

Vidare läsning

Frågor om Vaisalas lösningar för datacenter? Vi finns här för att hjälpa dig!