Handhållen fukt- och temperaturmätare HM40

för snabba inspektioner och stickprovskontroller

Kompakta, bärbara och lättanvända Vaisala HUMICAP® HM40 handhållen fuktighetsmätare är designad för stickprovskontroller i en mängd olika miljöer. Den ger tillförlitliga mätningar i ett brett spektrum av tillämpningar. Mätaren är det perfekta stickprovsverktyget för allt från strukturell fuktmätning och luftkonditioneringssystem till fuktmätning i industriella produktionsprocesser och biovetenskapliga tillämpningar. Fyra olika modeller finns tillgängliga: HM41HM42HM45 och HM46.

Klicka här för att ladda ned anbudsspecifikationer för USA.

 

Viktigaste fördelarna​

Kompakt och enkel att använda

Perfekt för snabba inspektioner och stickprovskontroller i en mängd olika tillämpningar.

Praktiskt användargränssnitt

10 språkalternativ att välja mellan.

Exakta mätdata

Värden i numeriska, statistiska eller grafiska vyer.

Produktresurser