Vaisala bland klimatledarna som toppar Financial Times lista 2021

Helsingfors, Finland, sommartid
Published:
Sustainability

Financial Times har tillsammans med Statista listat Europas 300 klimatledare 2021. På listan hamnar europeiska företag som åstadkommit största minskningen av sina växthusgasutsläpp mellan 2014 och 2019. Vaisala är stolt över att vara bland dem som toppar denna lista.

Vaisala, som är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar, hamnar på plats 14 på Financial Times lista över Europas 300 klimatledare. Utmaningarna som klimatförändringarna medför är avgörande för vår planet. Med sin undersökning lyfter Financial Times fram stora bedrifter på området men uppmuntrar samtidigt företag att göra ännu mer.

”Det är mycket hedrande att hamna i toppen på Financial Times lista med klimatledare. Det är resultatet av ett konsekvent och enastående arbete med att minska vårt eget koldioxidavtryck. Vi kan se att klimatsituationen börja bli mer och mer akut och hur det skapar en kedja av effekter för miljön, samhällen och ekonomin runtom i vår värld. Detta kräver också att den privata sektorn vidtar åtgärder och driver förändringen i övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, säger Vaisalas vd Kai Öistämö.

Vaisala behåller sin utmärkta position oavsett om den mäts utifrån utsläppsminskning i förhållande till intäktsökning mellan åren 2014 och 2019 eller utifrån total minskning av utsläppen av växthusgaser under samma period. Vaisalas siffror på de här skalorna är 37,3 % (genomsnitt per år) respektive 86,9 % (totalt). Den stora minskningen beror till stor del på att Vaisala har arbetat mot målet att använda 100 % förnybar el och vi uppnådde detta mål 2020.

I Financial Times undersökning tas hänsyn till både scope 1- och scope 2-utsläpp, vilket innebär både utsläpp som företaget direkt producerar självt och utsläpp som produceras för den energi som företaget använder. Andra delar av värdekedjan som exempelvis leverantörer och produktanvändning räknas inte med. 

”Vi har vidtagit stora åtgärder för att kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck. Om vi tittar på våra senaste siffror från i fjol så är de faktiskt högre än de 86,9 % som anges i Financial Times lista. Vår totala minskning av kärnutsläpp 2020 var i själva verket 94 % med 2014 som referensår. Hållbarheten är verkligen central. Den märks inte bara i vår egen verksamhet utan genom hela värdekedjan. Vi har höga förväntningar på våra leverantörer och de lever därför upp till vår hållbarhetsstandard. Våra lösningars nettopåverkan har också bevisats vara positiv. Den största påverkan från våra produkter sker under användning”, förklarar Vaisalas hållbarhetschef, Marjo Hietapuro.

”Att vi kan göra gott för vår planet inom samtliga delar av värdekedjan gör mig mycket stolt över att arbeta för Vaisala. Vår påverkan är positiv. För genom att använda våra produkter kan våra kunder bland annat förbereda sig på extrema väderhändelser i tid, göra förnybar energiproduktion effektivare och minska utsläppen från sina industriella processer. Vi hjälper dem att bygga en bättre framtid för vår planet. Det är något riktigt speciellt att få arbeta för ett företag där allting vi gör är meningsfullt”, avslutar Öistämö.


Mer information
Hanna Ruokomäki, Senior Communications Specialist, Vaisala
+358 40 554 3341, [email protected]

Vaisala är världsledande inom vädermätningar, miljömätningar och industriella mätningar. Vaisala har 85 års erfarenhet av att tillhandahålla observationer för en bättre värld. Företagets rymdsäkra teknik används till och med för att utforska Mars med mera. Vi är en pålitlig partner för kunder över hela världen och erbjuder ett omfattande sortiment av innovativa observations- och mätprodukter samt olika tjänster. Vaisala har sitt huvudkontor i Finland och över 1 900 anställda runtom i världen och är noterat på Nasdaq-börsen i Helsingfors. vaisala.com/space, twitter.com/VaisalaGroup, linkedin.com/vaisala