Expertartikel

Optimera datacentrets energieffektivitet genom val av sensor

Anu Kätkä

Anu Kätkä

Vaisala

Buildings and Indoor Air Quality
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Valet av rätt VVS-sensorer för ditt datacenter kan ha en betydande inverkan på energieffektiviteten och strömförbrukningens effektivitet (PUE). Även om investeringskostnaderna för sensorer är relativt små kan inverkan på din energianvändning vara oproportionerligt stor. Rätt sensorlösning kan bero på dina övervakningsbehov – vi kommer att diskutera vad du behöver tänka på när du väljer sensorer.

Liten investering, stor inverkan 

Antalet datacenter växer, och uppgår nu till över sju miljoner över hela världen 2022 med en årlig tillväxttakt på 10 %. Datacenter är otroligt energikrävande och står för över 1 % av den globala energiförbrukningen – och med det ökande behovet av datorkraft förväntas denna siffra öka. Därför blir behovet av att sänka datacentrens elförbrukning och förbättra hållbarheten allt mer akut. VVS-sensorer har en viktig roll att spela i hanteringen av denna utmaning. 

Uppnå rätt balans 

Strömförbrukningens effektivitet (PUE) är bland de viktiga siffrorna att övervaka om du vill öka energieffektiviteten. Detta definieras som förhållandet mellan den totala energianvändningen i ett datacenter och den energi som används enbart av IT. Helst skulle PUE vara nära 1,0, vilket skulle innebära att all energi går åt till IT och nästan ingenting till något annat. För att åstadkomma detta måste du minimera förbrukningen av stödjande infrastruktur, som kylning eller effektfördelning. Historiskt sett har den typiska PUE i ett konventionellt datacenter legat runt 2,0, medan stora hyperskaliga datacenter har uppnått en PUE under 1,2 eller ännu mindre. 2020 års globala genomsnittliga PUE var 1,6, vilket skulle innebära att i genomsnitt 40 % av energin användes för annat än IT-konsumtion.

Eftersom PUE är ett relationstal är det en bra idé att även titta på den totala förbrukningen. Det är också viktigt att beakta hur elen produceras och om förnybara källor kan användas, hur överskottsvärmen kan utnyttjas och hur man kan minska annan miljöpåverkan, som att minimera mängden vatten som används för kylning. Hur som helst är en av de viktigaste drivkrafterna att minimera energiförbrukningen. Siffrorna är stora: 1 % av den globala energin som förbrukas av datacenter är en betydande andel, och av den energin används upp till hela 40 % för kylning och luftkonditionering. Lyckligtvis kan den siffran förbättras med noggranna mätningar. 
 

Det hela börjar med en sensor

Sensorer och transmittrar spelar en viktig roll i fastighetsautomations- och fastighetsförvaltningssystem (BMS). Sensorer är avgörande eftersom allt systemet gör bygger på mätningar. BMS övervakar rådande förhållanden inomhus och utomhus genom parametrar som temperatur och fuktighet, och utför kontroller. Exakta inomhusförhållanden kan endast erhållas exakt genom noggranna mätningar som du helt kan lita på under fastighetens hela livscykel.

Du kan behöva extra sensorer om du redan har ett BMS på plats och vill verifiera, övervaka och optimera dina fastighetssystem – i så fall har du fördel av ett separat miljöövervakningssystem som övervakar, kartlägger och visar trender. Du kanske också vill rapportera till tredje parter som inte ska ha tillgång till ditt BMS, exempelvis för att visa att du har uppfyllt kraven enligt servicenivån.  

Högkvalitativa sensorer innebär att du kan optimera dina inomhusförhållanden och energieffektiviteten på plats, och därigenom direkt påverka din PUE. Du får bättre kontroll över förhållandena i ditt datacenter, vilket hjälper dig att uppnå bättre luftkvalitet inomhus, och du kommer att förbättra datacentrets övergripande hållbarhet.

Välja en sensorlösning

Flera viktiga kriterier måste beaktas i valet av sensorlösning, däribland pålitlighet, stabilitet, noggrannhet och behoven i datacentrets olika utrymmen. Stabilitet är det viktigaste kriteriet; det innebär att din sensor är noggrann och pålitlig även i krävande miljöer, både nu och på lång sikt. När du köper sensorer kan databladen ange liknande noggrannhet. Det är lätt att jämföra dessa siffror, men svårare att förstå och bekräfta hur noggrann en sensor kommer vara efter ett år, eller ett antal år. Alla sensorer börjar avvika, men vissa avviker mycket eller inom kort tid, medan andra har god stabilitet med minimal avvikelse och bibehållen mätnoggrannhet i flera år. Därför bör sensorers stabilitet vara det klart viktigaste kriteriet eftersom det påverkar prestandan under lång tid, och återspeglas i behoven av kalibrering och underhåll.  

Trots den goda stabiliteten är högkvalitativa instrument också lätta att underhålla, kalibrera, anpassa och finjustera. Att ha praktiska verktyg tillgängliga för verifiering och underhåll sensorer och transmittrar handlar om pålitlighet och sinnesfrid under hela livscykeln. När du har en högkvalitativ, driftsäker sensor som du kan lita på har du redskap för att optimera både din inomhusmiljö och din energianvändning.

En sofistikerad transmitter kan också tillhandahålla beräknade fuktighetsparametrar direkt från transmittern för pålitlighet och okomplicerad driftsättning av systemet. Andra faktorer att beakta är modularitet, utbytbara prober och praktiskhet – installation och driftsättning ska vara flexibel, medan kalibrering och underhåll ska vara så enkelt som möjligt. En universaltransmitter som Vaisala HMT120 uppfyller allt detta, så att du exempelvis kan byta prober för kalibrering. Mätproben är antingen ansluten till själva transmittern eller ansluten med en kabel, så att transmittern kan placeras någonstans där det är lätt att läsa av samtidigt som mätningen sker nära den process som den behöver mäta.

Optimerad energieffektivitet och livscykelvärde 

VVS-mätningar spelar en avgörande roll i kontroll och övervakning, och mätkvaliteten har betydelse för din PUE. Pålitlighet och stabilitet betyder långsiktig noggrannhet, och detta bör beaktas redan vid valet av instrument. Att investera i högkvalitativa mätinstrument är vettigt, helt enkelt. Det är en liten investering i datacentersammanhang, men den behållning du har av högkvalitativa mätningar är så mycket större. Du kan lita på mätningen, nu och i framtiden, vilket hjälper dig att uppnå bästa möjliga PUE och en hållbarhetsförbättring. 

Om du vill veta mer om optimering av datacenterprestanda genom val av sensor, titta på vårt webbinarium eller hör av dig.
 

Vidare läsning