Expertartikel

Tar fram skönheten i trä: Fanertorkning med fuktighetskontroll

Juhani Lehto

Juhani Lehto

Produktchef för avancerade produkter

Vaisala

Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Trä är ett otroligt och unikt material med ett fantastiskt utseende. Trä som material är starkt och mångsidigt samtidigt som det är förnybart och hållbart.  

Faner är en tunn träskiva, vanligtvis mellan 0,5 och 3,0 mm, som ofta används för att täcka eller linda in kärnpaneler av olika material. Faner används ofta i möbeltillverkning, till skåp, dörrar och inredningsapplikationer. Träfaner är ofta att föredra framför massivt trä eftersom faner kan vara mer ekonomiskt, mer flexibelt och mer miljövänligt. 


Under tillverkningen torkas faner i en tork där varm och fuktig luft cirkulerar. Det är ett krävande bearbetningssteg. Noggrann daggpunktskontroll är avgörande för att man ska få faner av bästa kvalitet för krävande träprodukter och långvariga ytbehandlingar. Torkningsprocessen dominerar fanertillverkningseffektiviteten och kan vara en flaskhals om den inte optimeras. 


Fanertillverkning steg för steg


Vid fanertillverkning är ett av de första stegen basning, som är en form av uppvärmning av stocken. Därefter skivas den våta stocken plant, ungefär som när salami skivas i delikatessdisken. Faner matas in i en presstork, där den färdas mellan två transportörer genom högtemperaturtorken. Torkens lufttemperatur varierar mellan 180 °C och 190 °C beroende på fuktighet. 


I moderna torkar tillåter separata zoner noggrann kontroll och justering av torkens innertemperatur och luftfuktighet. Faneren lämnar torken, ark för ark, redo att limmas, graderas, skäras till ark av matchande storlek och buntas.


Kvalitet genom daggpunktskontroll


Faneren måste torkas väl för att vara plan, flexibel och lämpad för vidarebearbetning, till exempel skarvning av faneren till ark. Fanerens fuktinnehåll måste dock vara på en lämplig och jämn nivå över hela produkten, och enligt olika produktspecifikationer, som kan variera. Den slutliga fukthalten har en strikt specifikation och om den inte uppnås, kanske inte nästa bearbetningsdel, limning, lyckas. Vanligtvis innebär det att hela partiet är förstört.


Torkning är en ömtålig process, och det största problemet inom tillverkningen rör vanligtvis fukthaltsvariationer i faner. För torr faner kan orsaka problem vid skarvning eftersom faneret blir sprött och kan gå sönder. Övertorkning är oekonomiskt eftersom man överanvänder energi och tid, minskar fanerets kvalitet och kapacitet, och upptar torken i onödan. 


De viktigaste komponenterna som påverkar fanerfukthalten är naturliga variationer i råträets fukthalt, variationer i luftfuktigheten i torkluften, olika fyllningsgrader för torken och förändringar i torktemperatur.


Därför kommer tillverkarna att ha stor nytta av onlinemätning, vilket ger helt nya förutsättningar för att kontrollera torkningsprocessen. 


Direktinstallation utan provtagningssystem


Fuktigheten inuti en tork mäts med Vaisala DRYCAP® daggpunktstransmittrar, som Vaisala DMP5, DMP6 och HMP7, vilka installeras direkt i torkens olika zoner. Inga komplicerade provtagningssystem behövs. Den uppvärmda probtekniken minimerar risken för att kondens samlas på sensorn. Om DRYCAP®-sensorn blir blöt torkar den snabbt och den snabba svarstiden återställs.


Mätdata strömmar till torkens operativsystem, som kopplar samman all relevant information som behövs för att styra torkens funktion. Data för det här PLC-baserade systemet kan nås från fjärrmonitorer på operatörens plats och ändringar av driftprocedurer görs på pekskärmar. 


Kvalitet är viktigt 


Att producera faner som konsekvent uppfyller vissa krav kräver en torkningsprocess som kan mätas och justeras, med onlinedata som tillhandahålls av kvalitetsmätning av processens värme och fuktighet. Dessutom kan energieffektiviteten, avkastningen och kvaliteten öka, vilket ger gynnsamma resultat för tillverkning och kunder. 

Gå till sidan för torkning av trä
 

Juhani Lehto

Juhani Lehto

Product Manager for high-end products

Vaisala

Juhani Lehto has over ten years of experience in industrial measurements and sensor technology. He holds a Master of Science degree in Technology from the Aalto University of Espoo, Finland.