Nytt övervakningssystem ger sinnesfrid för läkemedelstillverkaren APL

Rackmonterad trådlös övervakning
Published:
Life Science

Kvaliteten på tillverkade eller bearbetade produkter i renrumsanläggningar skyddas av god tillverkningssed (GMP) som tillämpar stränga miljöövervakningskrav.  Den svenska läkemedelstillverkaren APL (Apotek Produktion & Laboratorier) installerade nyligen Vaisalas viewLinc-system för kontinuerlig övervakning vid sin tillverkningsanläggning och har varit nöjda med den pålitlighet och sinnesfrid som systemet ger. 

Moustapha Ismail var anställd av APL som extern konsult vid kvalificeringen och bytet av det äldre övervakningssystemet. Han säger:  "De tidigare övervakningsstationerna hade funnits på plats i cirka femton år, så vi tog detta som en möjlighet att utvärdera den senaste tekniken på marknaden innan vi fattade vårt beslut."

Med fler än 500 anställda och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå är APL en av Europas ledande tillverkare av extemporeläkemedel och lagerberedningar, samt en kontraktstillverkare inom life science-sektorn. 

Ett av huvudkraven som ställdes på det nya övervakningssystemet var att det skulle vara användarvänligt, eftersom detta ansågs vara en svaghet i det befintliga systemet. ”Naturligtvis letade vi efter ett övervakningssystem som kunde erbjuda högsta möjliga drifttid och tillförlitlighet, men väl medvetna om fördelarna med smart teknik var vi angelägna om att dra nytta av den senaste utvecklingen”, förklarar Moustapha. ”Flera medlemmar i teamet hade tidigare använt Vaisala-sensorer, så vi var redan medvetna om deras noggrannhet och långsiktiga tillförlitlighet. Därför bjöds Vaisala in att tillsammans med andra lämna in offerter enligt våra specifikationer för användarkrav.”

För att visa upp viewLincs kapacitet höll Vaisalas personal en virtuell demonstration av systemet i drift vid Vaisalas tillverkningsanläggning i Helsingfors. ”Detta gav APL-teamet en möjlighet att lära sig hur enkelt det skulle vara att installera ett viewLinc-system med Vaisalas VaiNet trådlösa lufttemperatur- och luftfuktighetsloggrar”, förklarar Vaisalas försäljningschef Janne Halonen.

Vaisalas VaiNet-dataloggrar använder lågfrekvent kommunikation för att ge signalstyrka över långa avstånd utan behov av förstärkare, även på platser med hinder som metall- eller betongstrukturer. Den låga frekvensen innebär också att VaiNet inte stör annan nätverkstrafik. Vid behov är det även möjligt att ansluta dataloggrar, transmittrar eller andra enheter till viewLinc-systemet med Ethernet-, PoE- och USB-anslutningar.

Nätverksåtkomstpunkterna för VaiNet AP10 överför data från dataloggarna till viewLinc Enterprise Server, och både åtkomstpunkten och programvaran verifierar att data har tagits emot korrekt. Data lagras sedan i viewLincs säkra databas för att skydda datans integritet och tillförlitlighet. Dataredundans uppnås genom lastfördelning mellan olika VaiNet-åtkomstpunkter, som delar flera loggrar inom räckvidden. Det inbyggda minnet i varje logger, och viewLincs databas, kompletterar verifieringskedjan.

Sonderna i dataloggrarna använder Vaisalas HUMICAP® fuktighetsteknik och RTD-sensorer av platina för att ge bästa möjliga mätstabilitet i sin klass. HUMICAP®-sensorerna använder en kapacitiv tunnfilmspolymerteknik som är motståndskraftig mot kontaminering av damm och kondens.

Efter viewLinc-demonstrationen och efter en fullständig utvärdering av referenskunder och Vaisalas tekniska och prissättningsförslag valde APL att installera viewLinc system för kontinuerlig övervakning år 2022. Systemet omfattar fler än sextio VaiNet trådlösa RFL100 lufttemperatur- och luftfuktighetsdataloggrar, som stöds av flera VaiNet AP10 trådlösa åtkomstpunkter. Även om dataloggrarna är utrustade med sensorer utformade för långsiktig stabilitet måste de kalibreras för bibehållen noggrannhet och överensstämmelse. Vaisala erbjuder en årlig kalibreringstjänst, men APL valde i stället att dra nytta av Vaisalas utbildningar och verktyg för att hantera kalibreringarna internt.

”Ur ett driftperspektiv har vi varit nöjda med att systemet är enkelt att använda och vi har fått ett högt förtroende för viewLinc. Vårt team kan logga in och se avläsningar när som helst på dygnet och vi vet att VaiNet-loggrarna är korrekta och tillförlitliga. Det gör att vi kan vara säkra på att systemet skyddar våra viktiga inomhusanläggningar och utfärdar ett larm om någon övervakningspunkt närmar sig ett tröskelvärde.” – Moustapha Ismail