Onlineövervakningen av vätgas- och fukthalterna i den isolerande oljan i krafttransformatorer ger en realtidsöversikt över transformatorns tillstånd. Användningen av realtidsdata underlättar optimeringen av transformatorns underhåll.