• Mätningen på plats möjliggör realtidsmätningar av fukt i olja i form av äkta relativ mättnad (%RS).
  • Eliminerar behovet av provtagning och labbanalyser för identifiering av fukt.
  • Installeras enkelt i en kulventil. Kan installeras i spänningssatta transformatorer.