• Tunnfilmssensorn av polymer har en konstruktion som skyddar mot nedsmutsning och gör den mycket selektiv för vattenmolekyler.
  • Den kapacitiva tekniken ger stabila mätresultat över lång tid.
  • Sensorn är okänslig mot tillsatser och föroreringar i oljan, och återställs automatiskt från full mättnad.