• Ger exakta mätningar av vattenmättnad och mätningar på PPM-nivå över hela fuktspektrumet under snabbt växlande förhållanden.
  • All utrustning levereras med utförd NIST-kalibrering eller ackrediterad kalibrering och kan även kalibreras på fältet.
  • Fukttransmittrarna saknar rörliga delar.