DGA-övervakningen online ger information om transformatorns tillstånd i realtid.

Gör det möjligt att vidta korrigerande åtgärder i tid.