Den höga extraktionshastigheten för gas, den nya vakuum-IR-referensmetoden och den patenterade automatiska kalibreringen ger mer tillförlitliga resultat och utmärkt långtidsstabilitet.