Vaisalas åtgärder coronaviruspandemin

Abstract city
Published:
Industriell mätning

Vaisala följer med noggrannhet utvecklingen av det globala COVID-19 utbrottet. Vi har vidtagit åtskilliga åtgärder för att säkra säkerheten för våra anställda, intressenter och kontinuiteten av vår verksamhet.

Du kan följa den uppdaterade informationen på vår engelska hemsida, där du kan läsa mer om situationen.

Vänligen kontakta din egen Vaisala kontaktperson för mer information och praktikaliteter.

Mer information:
Din egen Vaisala kontakt eller Vaisalas kommunikationer: [email protected].