Ledande emballagefilmtillverkare väljer mätinstrument från Vaisala för en miljövänlig förpackningslösning

Rulle med emballageplastfilm
United Kingdom
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning
Innovations and Inspirations

Kunden: Futamura UK
Vaisala-produkterna: fuktighets- och temperaturtransmittrar i serierna HMT330 och HMT360 samt två Indigo520-transmittrar och fyra HMP5-prober för mätning av relativ luftfuktighet och temperatur 

Utmaningen: Fortsätta tillverka emballageplast utan på bekostnad av jordens klimat

I strävan att minska sina produkters svinn och koldioxidavtryck efterfrågar företag runtom i världen alltmer miljövänliga förpackningar. Detta har lett till att Futamura blivit världens största producent av hållbar cellulosabaserad emballagefilm. Till deras ledande produkter hör bland annat NatureFlex™.

När den här sortens hållbar film ska tillverkas måste precisa förhållanden kunna säkerställas i processen. En ytterst noggrann mätning av temperatur och fuktighet blir då helt avgörande. Framförallt är detta viktigt när filmen ska torka och den färdiga produkten förvaras. Futamura UK använder mätinstrument från Vaisala överallt i sin anläggning. Till exempel används Vaisala HUMICAP® fuktighets- och temperaturtransmittrar i HMT360-serien i bestrykningstornen inom temperaturutjämningszonerna. Eftersom bestrykningstornen innehåller lösningsmedel som är extremt brandfarliga måste produkterna som används inom de här zonerna vara godkända för explosiv atmosfär. Vaisala HMT360-transmittrarna, som numera ersatts med ATEX-certifierade HMT370EX, är egensäkra och därmed ideala att använda i riskområden som de här.

Mätinstrument från Vaisala finns också på Futamura UK:s gjutmaskiner, installerade i torktunneln, för mätning av temperatur och fuktighet. Vaisala HUMICAP® fuktighets- och temperaturmätaren i serien HMT330 är framtagen för ytterst noggranna mätningar i krävande industriapplikationer. De här transmittrarnas uppgift är att styra en ventil för att öka och minska mängden ånga in i torktunnlarna och på så sätt hålla fuktigheten vid de börvärden som är nödvändiga för att torka varje specifik filmtyp. Fukthalten är en betydelsefull faktor för den färdiga filmens egenskaper. En exakt styrning är därför grundläggande både för att garantera kvaliteten och för att reducera svinn och spill. HMT330-serien var av en äldre modell. Futamura ville därför framtidssäkra sitt bestånd av mätinstrument och kontaktade Vaisala för konsultering.

Lösningen: service, support och ledande teknik

Andrew Williams, säljchef på Vaisala, besökte Futamuras fabrik i Wigton, Cumbria, Storbritannien, för att demonstrera fördelarna med att använda Indigo i stället och för att diskutera möjliga alternativ med elektroteknikansvarig David Carr och ingenjörerna David Mansergh och Chris Reid.

”Vi berättade för säljchefen från Vaisala var vi använde instrumenten i HMT330-serien någonstans och han föreslog att vi skulle prova Indigo520-displayen med proben HMP5 som mäter relativ luftfuktighet och temperatur”, säger Carr. ”Vi tyckte det var ett jättebra förslag. Hans väldiga produktkännedom och omfattande expertis inom teknik och processystem hade stor betydelse för oss när vi skulle komma fram till ett beslut. Han gick också igenom kalibreringsförfarandet och hur våra elektroingenjörer skulle konfigurera utrustningen. Vaisalas service och support har hållit absolut toppklass. Andrew har gjort allt för att hjälpa oss.”

Image
Vaisala Indigo520 installed at the packaging film manufacturer Futamura
Vaisala Indigo520 transmitter and HMP5 relative humidity and temperature probes at Futamura's sustainable packaging films production (photo courtesy of Futamura)


Indigo520 kan kopplas ihop med två skilda prober på samma gång och den har en tydlig och lättnavigerad pekskärm. Futamura uppskattar framförallt storleken på skärmen och de lättlästa diagrammen, förutom att man kan växla mellan prober vid kalibrering. Något som också underlättat är att HMP5-proben fungerar på samma sätt rent mekaniskt som HMT330-enheterna. Och dem är de redan väl bekanta med. Den nya proben kan installeras med samma mekaniska hårdvara.

”När man väl har hittat produkter – och ett företag – som man kan lita på är det ur affärssynpunkt rätt klokt att fortsätta med den relationen. Futamura har använt mätinstrumenten från Vaisala i många år. Och det tänker vi fortsätta med även i framtiden. De har hjälpt oss att garantera kvaliteten på våra hållbara emballagefilmer. Som fabrik vill vi upprätthålla en viss standard eftersom det gör det enklare att hålla reservdelar i lager och byta ut utrustning när det blir nödvändigt. Vaisala är utan tvekan vårt förstahandsval just för att deras produkter är så pålitliga och enkla att både installera och använda.”
David Carr, elektroteknikansvarig, Futamura UK

Image
David Carr

                David Carr, Futamura UK
             

Fördelarna: hållbar emballagefilm av jämn hög kvalitet 

Att använda mätinstrument från Vaisala i tillverkningsprocessen ger Futamura flera fördelar, bland annat:

  • en exakt styrning av produktionsprocessen
  • en jämn kvalitet på alla produkter
  • mindre svinn
  • en tillförlitlig service och support från lösningsexperter
  • en trygghet som bara kommer med välbeprövade och pålitliga lösningar

Om Futamura
Futamura är ett japanskt-ägt företag med produktionsanläggningar i Japan, Storbritannien och USA. Företaget har cirka 2000 anställda och tillverkar emballagefilm, fiberomslag, fibertyg, aktivt kol och fenollaminat av hög kvalitet.

 

Bubblor i kemikalie

Mät fukt- och vätskekoncentrationen

Ta reda på mer om denna robusta teknik som garanterar säkerheten och kvaliteten för pulveriserade och flytande kemikalier under produktion och förvaring:

  • sensorer och transmittrar för relativ luftfuktighet, temperatur och daggpunkt
  • digitala inline-processrefraktometrar