Uppfyllnad av GDP-regler säkerställd på anläggning för läkemedelsdistribution

Temperature and humidity data logger distribution center
Published:
Life Science

PostNord TPL har utvecklat ett imponerande lager- och distributionscenter i Sverige som är specialanpassad för hantering av läkemedel, såväl receptbelagda som receptfria. I enlighet med de många krav som gäller för den biovetenskapliga industrin, till exempel GDP-reglerna (Good Distribution Practice), kontrolleras den inre miljön på den här anläggningen noga för att skydda det stora antal varor som dagligen hanteras här. Lagret har en hög grad av automation och utrustades nyligen med ett avancerat nätverk av fuktighets- och temperaturloggrar som levererats och installerats av mätteknikföretaget Vaisala.

Behovet av att uppdatera övervakningssystemet uppmärksammades av en tidigare leverantör som i början av 2022 påpekade att det befintliga nätverket nått sin livslängd. Flera möjliga teknikleverantörer kontaktades, däribland Vaisala, som då demonstrerade viewLinc, företagets trådlösa system för kontinuerlig övervakning.

Bakgrund

PostNord TPL ingår i PostNord-koncernen och är ledande logistikleverantör i Sverige och Norden. Företaget erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar på den nordiska marknaden, hela vägen från producent till konsument. PostNord TPL har en lageryta på ungefär 700 000 kvadratmeter. Företaget sysselsätter runt 3 000 personer och omsatte år 2022 cirka 3,2 miljarder kronor.  

Som en central länk i försörjningskedjan för läkemedel verkar PostNord TPL:s lager- och distributionsanläggningar under strikta GxP-krav, vilka bland annat innebär att lagerlokalernas inre miljö måste övervakas kontinuerligt och att lämpliga larmsystem måste finnas på plats. Alla som är verksamma inom grossisthandeln för läkemedelsvaror inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste ha ett särskilt tillstånd för detta utfärdat av behörig myndighet i det medlemsland där de har den här verksamheten. Samma myndighet ansvarar också för tillsynen av distributören, som måste följa EU:s GDP-regler för att beviljas tillstånd för grossisthandel med läkemedelsvaror.

Systemkrav

Inför avvecklingen av det tidigare systemet fick PostNord TPL tillfälle att utvärdera de senaste teknikerna och lösningarna på marknaden. PostNord TPLS:s projektledare Tina Fritzson säger: ”Först och främst behövdes det nya övervakningsnätverket för att uppfylla våra GDP-krav. För att göra det var systemet tvunget att vara exakt och tillförlitligt. Det förra systemet gav ofta ifrån sig falsklarm, vilket var ett enormt slöseri med tid för oss. Så lite kabeldragning som möjligt var också ett krav och helst borde systemet även vara intuitivt så att det blir lätt att använda.”

Varför Vaisala?

Vaisalas försäljningschef Janne Halonen har varit delaktig i PostNord TPL-projektet från starten. ”Det stod klart redan från första mötet att vi skulle kunna erbjuda PostNord TPL ett betydligt mer avancerat system. viewLinc har större kapacitet och kan tillgodose deras viktigaste behov. Vår valideringstjänst ger också all nödvändig information för att visa att GDP-reglerna efterlevs”, förklarar Janne.

”I början av 2022 fick vi planlösningar från PostNord TPL så vi kunde börja ta fram ett detaljerat förslag som exakt uppfyllde deras krav”, tillägger han. ”Senare samma år fick vi kontraktet, vilket vi blev mycket glada över. Det innebar installation och driftsättning av 102 sensorer som övervakar ett 30 000 m2 stort lager. De flesta av sensorerna övervakar temperatur och fuktighet i denna mycket stora anläggning. Men vissa är även placerade i kylda utrymmen som måste hålla vissa läkemedelsvaror mellan 2 till 8 °C.”

Med anledning av hur väl systemet presterat hittills säger Janne: ”Alltsedan det installerades har viewLinc-systemet fungerat väldigt bra. Och jag är övertygad om att vi har överträffat PostNord TPL:s förväntningar. Förutom den tillförlitliga efterlevnaden av GDP-reglerna med en komplett verifieringskedja har en av de största fördelarna med systemet varit den problemfria driften. Det gamla systemet brukade dagligen ge falsklarm, men något sådant sker förstås inte längre. 

”Att det är så enkelt att använda är också en viktig fördel. Vår erfarenhet är att nya operatörer oftast lär sig det på mindre än en timme. En annan funktion som jag vet att PostNord TPL tycker är väldigt användbar är möjligheten i viewLinc att fastställa målgrupp för larmmeddelanden så att bara de som behöver larmas får meddelandet.”

Datahantering

Vaisalas dataloggrar samlar in avlästa värden varje minut dygnet runt och data överförs till en central server med Vaisalas egna trådlösa VaiNet-teknik. VaiNet-åtkomstpunkter skapar länkar mellan Ethernet- och Vaisala-enheter och varje gång en ny datalogger läggs till i systemet identifieras den automatiskt av en åtkomstpunkt som vidarebefordrar dataloggerns information till servern. När dataloggrarna väl har accepterats av systemet förblir de synkroniserade och redundans uppnås genom att tillåta lastfördelning mellan VaiNet-åtkomstpunkter som delar flera dataloggrar inom räckvidden.

Vaisala-loggrarna sparar dessutom data i 30 dagar för att skydda dataintegriteten om det skulle uppstå ett nätverksavbrott. Hela systemet hanteras av Vaisalas programvara viewLinc, som samlar data, avger larm och rapporterar realtidsdatatrender och uppfyller GDP-kraven. Användarna kan komma åt viewLinc-systemet med valfri enhet med webbfunktion, en hög säkerhetsnivå upprätthålls med krypterad kommunikation och automatiska kontroller av dataursprung.

Image
GDP regulated storage distribution center

Mätteknik

Vaisalas RFL100-dataloggrar på PostNord TPL är utrustade med prober som antingen har temperatursensorer eller sensorer för både temperatur och fuktighet. Proberna är löstagbara och enkla att byta ut vid kalibrering. Programvaran viewLinc upptäcker probbyten och uppdaterar informationen om proberna automatiskt för att lagra och upprätthålla fullständig historiska data.

Temperatursensorerna är Pt100 och Pt1000 och RH-proberna använder Vaisalas HUMICAP®-teknik. Temperaturmätningar påverkas i allmänhet inte och driftar sällan. Det gör däremot traditionella fuktighetssensorer. Därför är Vaisalas HUMICAP-sensorer att föredra eftersom de ger långtidsstabilitet och inte störs av faktorer som damm och kondens. Dessa fuktsensorer med kapacitiv tunnfilmsteknik har blivit industristandard i en mängd olika applikationer där långsiktiga, exakta, pålitliga, underhållsfria fuktighetsmätningar krävs.

Sammanfattning

Vaisalas viewLinc-system har nu varit i drift sedan hösten 2022. När vi blickar tillbaka säger Tina Fritzson på PostNord TPL:

”Vi har varit väldigt nöjda med Vaisala-systemet. Stödet från Janne och fältteknikerna har varit mycket bra. Vi slipper falsklarm, systemet är lätt att använda, rapporter genereras snabbt och lätt och med exakta och verifierade övervakningsdata är vår GDP-efterlevnad tryggad.”
 

Vitbok: Expertvägledning om kvalificerade GxP-lager och förvaringsutrymmen

Få steg-för-steg-vägledning om lagerkvalificering i GDP-kompatibla applikationer. Lär dig hur du kartlägger ett lager med hjälp av väldesignade och perfekt utförda kartläggningsundersökningar.

Ladda ner PDF