Ledande nordiska formsprutningsföretag förbättrar sin torkprocess genom fuktmätning

Camteams Matti Majava använder en portabel Vaisala Indigo80-enhet för att kontrollera fuktnivån i deras plasttork
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

Eftersom deras kunder kräver allt större noggrannhet, konsekvens och hållbarhet använder formsprutare mer exakta fuktighetssensorer för att möta detta växande behov.

Camteam Oy är baserat i sydvästra Finland och designar och producerar högkvalitativa plastprodukter och formar som tjänar en rad industri- och konsumentbehov runt om i världen. Som ett av Nordens ledande flerkomponents-plastgjutningsföretag tillskriver Camteam mycket av sin framgång till att lyssna noga på sina kunder och konsekvent möta deras behov genom att välja exakt rätt material och bearbetningsmetoder. 

När innovationstakten inom plastgjutningssektorn fortsätter att öka vet Camteam att det är mer utmanande än någonsin att möta sina kunders behov. Ett ledande exempel på detta kan ses i det växande antalet polymerkombinationer som utvecklats som svar på kundernas krav på större noggrannhet, konsekvens och hållbarhet. Detta kräver i allt högre grad flerkomponentsformsprutning, vilket innebär att man kombinerar olika typer av plast i en och samma del – där varje produktionssats måste hålla samma höga kvalitetsstandard med minimal variation.

Camteams experter vet av erfarenhet att det krävs kontinuerliga och mycket exakta mätdata för att få detta rätt. Hygroskopiska material kräver till exempel rätt fuktnivå ändå från början, i vissa material så låg som under 0,02 % RH, – och säsongsmässiga förändringar i luftfuktigheten kan inte tillåtas påverka fuktnivån i det gjutna materialet.

Till exempel absorberar polyamider och polykarbonat fyllda med glasfiber lätt fukt. För mycket fukt kan bryta materialets molekylkedjor. Naturligtvis är variationer i produktkvalitet inte alltid synliga, vilket även gör noggrann testning av slutprodukterna viktig. Vad som är ännu mer användbart är att noggrant övervaka fuktnivåer under produktionsprocessen genom kontinuerlig mätning, övervakning och analys. Särskilt vid flerkomponentsgjutning är framgångsrik torkning mycket viktig, detta för att optimera bindningen med komponenter. Till exempel måste vissa elastomerer som normalt inte behöver torkas här torkas med vissa egenskapsmodifieringar.

Problemet är att inte all torkutrustning som används av de flesta plastgjutningsföretag, inklusive Camteam, är fabriksförsedd med korrekt fuktmätningsteknik. Det betyder att det är upp till varje enskild tillverkare att se till att man inte använder överskottsenergi men ändå håller rätt torrhetsnivå. Dessutom kräver även torkenheter som inkluderar integrerade fuktmätningssensorer regelbundet manuell kontroll och kalibrering.

Plastindustrin, som är nära kopplad till kundernas allt högre kvalitetskrav, klarar ökade krav relaterade till den gröna omställningen och hållbarhetsfrågor. Till exempel ökar behovet av hållbara produkter, och elfordon kräver fler plastdelar än fossilbränslefordon för att fungera effektivt. 

En ny generation sensorer ger fuktmätningar med hög noggrannhet 

Eftersom många av deras kunder beställer produkter som kräver mer exakt produktionsövervakning och kontroll var Camteams formsprutningsspecialist Matti Majava angelägen att undersöka de bästa sätten att optimera sina torkprocesser.

Majava påpekar: "Vägen framåt är främst att optimera plastinsprutningsprocessen och förstå mer om dess materialkvaliteter. Utöver detta kräver övergången från oljebaserade material att vi utökar vår kunskap om nya materialbaser och tillsatser som har rätt kvaliteter." 

Eftersom Majava redan kände några tekniska experter på Vaisala kontaktade han oss år 2022 för att lära sig mer om hans bästa alternativ när det gäller fuktmätningar med hög noggrannhet. Det råkade vara så att vi just då höll på att slutföra förlanseringstestningen av vårt nya, bärbara fuktmätningsinstrument, och bjöd in Camteam att spela en viktig testroll för att slutföra utvecklingen av Vaisala Indigo80.  

Som Majava rapporterar. "Indigo80 är designad för att punktkontrollera daggpunkten vid olika stadier av forminsprutningsprocessen, och vi gillade verkligen hur enkel den är att använda och att den har alla egenskaper vi behöver. Den är bärbar och lätt att vänta medan man mäter."  Alternativt föredrar Majava ibland att logga data under en längre tid, och uppskattar verkligen möjligheten att "hänga" Indigo80 i princip var som helst i närheten av torkmaskinerna samtidigt som de mäter det som behövs. "Jag lämnar den helt enkelt bredvid min torktumlare och granskar den insamlade datan senare", förklarar han. 

Vanligtvis kontrollerar Majava olika processvillkor med Indigo80 dagligen, och fattar sedan beslut baserat på datan. Vissa torkprocesser kan till exempel stängas av tidigare när han – tack vare Indigo80:s noggrannhet – vet att optimal torrhet har uppnåtts, vilket sparar både tid och energi.

Under denna förlanseringsprovning föreslog Majava användbara förbättringar av produktens kabeldesign, samt möjligheten att spara inte bara numeriska data utan även enhetens grafiska visualiseringar.

Experten Matti Majava och hans Camteam-kollegor har varit mycket nöjda med sitt samarbete med Vaisala.

Majava kommenterar att "Vi var särskilt glada över att Vaisala uppmuntrade våra åsikter och verkligen tog vår input på allvar. Vi är mycket öppna för ytterligare samarbete och processutveckling med Vaisala". 

På grund av kundernas ökande intresse för både kvalitets- och hållbarhetsfrågor krävs alltmer kunskap om materialval, vilket påverkar valet av råmaterial för olika produkter och processer. Detta kan kräva nya produktionsmetoder och mer kunskap om hur materialen beter sig under olika villkor, vilket i sin tur ökar behovet av avancerad fuktmätningsteknik som Vaisala Indigo80. 
 

Upptäck Vaisala Indigo

Image
HMP80 and the Indigo80

 

Den handhållna indikatorn Vaisala Indigo80 är en bärbar mätare för industriellt bruk som designats för felsökning, kalibrering och justering av Vaisala Indigo-kompatibla prober. Indigo80 är perfekt för såväl stickprovskontroller av sensornoggrannhet som korttidsdataloggning och processövervakning. Den kan kommunicera samtidigt med upp till två Vaisala-prober och transmittrar och ger exakta mätningar för en rad olika parametrar. Läs mer om Indigo80 och förbättra din torkprocess.

Indigo-transmittrar

Indigo-transmittrar är värdenheter för Vaisala Indigo-kompatibla, fristående smarta prober. Det är praktiskt att ha en lokal display i transmittern när något är oklart eller när fel föreligger samt när underhållsarbete utförs på fältet. Data från prober visas dessutom på transmitterdisplayen så att användaren kan se vad som sker. Alla Indigo-prober kan anslutas till valfri Indigo-transmitter och bytas ut utan att processen avbryts, vilket minskar stilleståndstiden. Välj mellan följande transmittrar för dina behov:

  • Transmitter i Indigo500-serien stöder dubbla prober och flera parametrar. Pekskärmen ger tillgång till lokala datavisualiseringar och enkel åtkomst till konfiguration av proben. Transmittern ger dessutom utökade alternativ för anslutningsmöjligheter, matningsspänning och kabelanslutningar.
  • En transmitter i Indigo300-serien skickar mätvärden till automations- och styrsystem genom förkonfigurerade analoga signaler, och kan även användas för fristående övervakning.
  • Transmitter i Indigo200-serien möjliggör enkel utvärdering och visualisering av data.