Kosteuden hallinta räjähdysherkissä kohteissa

Kosteuden hallinta on kriittisen tärkeää monissa tiloissa, joissa varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja, kuten polttoaineita, kemikaaleja ja räjähdysaineita.

Kosteuden hallinta on kriittisen tärkeää monissa tiloissa, joissa varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja, kuten polttoaineita, kemikaaleja ja räjähdysaineita. Nämä tilat on luokiteltu vaarallisiksi tilan mahdollisesti räjähtävästä ilmasta johtuen. Turvallinen käyttö näissä tiloissa edellyttää tätä tarkoitusta varten suunniteltuja ja hyväksyttyjä mittalaitteita.

Vaisala tarjoaa luontaisesti turvallisen mittalaiteperheen vaarallisia kohteita varten. Nämä mittalaitteet on asennettava asianmukaisesti käyttäen sopivia suojuksia tai eristimiä. Lue aina käyttöohjeet, joissa on täydelliset tiedot luontaisesti turvallisten mittalaitteiden asennuksesta ja johdotuksesta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit