Osakepääoma

Vaisala Oyj:n osakepääoma on 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 18 218 364 osaketta, joista 3 389 331 kuuluu sarjaan K ja 14 829 033 sarjaan A. 

K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. 

​A-sarjan osakkeet muodostavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan muodostavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä.