Vaisalan laadunhallintajärjestelmä

Tuotteiden ja liiketoiminnan laatu on Vaisalan ytimessä. Suunnittelemme ja toimitamme alamme parhaita tuotteita ja palveluja vaativille asiakassegmenteille ja haastaviin sovelluksiin. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatu ja luotettavuus ovat huippuluokkaa.

Laatumme on työntekijöidemme ansiota

Motivoituneet ja lahjakkaat työntekijät ovat Vaisalan laatujärjestelmän perusta. Järjestelmä luo rungon ja ohjeistuksen päivittäiselle työllemme, mutta ainoastaan pätevän ja sitoutuneen henkilöstön ansiosta laatu ja tuottamamme arvo välittyvät asiakkaillemme. Keskimääräisesti pitkät työurat Vaisalassa osoittavat sen, että työntekijät ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Vaisala myös kannustaa työntekijöitään kehittämään itseään ja yhteisiä työtapoja.

Lue lisää työntekijöistämme ja Vaisalasta työnantajana

Tähtäimessä tyytyväiset asiakkaat

Asiakkaat ovat Vaisalan tärkein sidosryhmä, minkä vuoksi heiltä saatu palaute suoriutumisestamme on meille olennainen tiedonlähde. Arvostamme asiakkaidemme palautteenantoon käyttämäänsä aikaa ja panosta. Palautteen avulla voimme analysoida, miten olemme onnistuneet odotuksiin nähden, ja siten kehittää tuotteitamme ja toimintaamme edelleen.

Laadun parantaminen

Jatkuva parantaminen perustuu Vaisalassa Plan-Do-Check-Act-ajattelulle, jossa hyödynnetään seuraavia elementtejä:

  • Prosessiajattelu
  • Organisaation laajuinen oppiminen ja ihmisten kehittyminen
  • Kattava seuranta: esimerkiksi prosessimittaukset, auditoinnit ja asiakaspalaute
  • Faktapohjaiset analyysit

Vaisalan laaja ja pitkä kokemus vaativien ja tarkkojen mittausten saralla luo ihanteellisen pohjan jatkuvan kehittämisen kulttuurille, joka on osa jokapäiväistä työtämme eri puolilla organisaatiota.

Laatu tuotekehityksessä ja innovaatioissa

Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden suunnittelutyö aloitetaan tunnistamalla asiakkaiden tarpeet ja ongelmakohdat. Vaisalan perustamisesta vuonna 1936 lähtien olemme kerryttäneet syvällistä sovelluskohtaista osaamista niistä alueista, joille tarjoamme tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä osaaminen yhdistettynä itse kehitettyihin teknologioihin ja kyvykkyyksiin on yhdistelmä, jonka avulla voimme suunnitella ihanteelliset ratkaisut asiakkaidemme haasteisiin nopeasti ja joustavasti. Sertifioidussa tutkimus- ja kehitysprosessissamme asiakkaan tarpeet muotoillaan tarkoin määritellyiksi tuotevaatimuksiksi. Maailmanluokan testauskyvykkyytemme ja tieteellinen osaamisemme takaavat sen, että voimme testata ja todentaa ratkaisujemme täyttävän niille asetetut vaatimukset ja toimivan myös haastavimmissa sovelluksissa vuosien ajan.

Vaisalan tuotantojärjestelmä

Vaisalan tuotantojärjestelmä (VPS) muodostaa tapamme hallinnoida ja jatkuvasti kehittää Vaisalan toimitusketjuja. Tuotantojärjestelmä muodostaa perustan kyvyllemme vastata asiakastarpeisiin sekä pitää yllä kasvua ja kannattavuutta. Olemme tehneet strategisen päätöksen valmistaa ja kehittää avainteknologioitamme keskitetysti yrityksen sisällä yhdessä tuotekehityksen kanssa. Lisäksi kehitämme itse tuotteidemme laadukasta testausta ja kalibrointia.

Vaisalan tuotantojärjestelmä perustuu kolmelle periaatteelle:

  • Lean-johtamisjärjestelmä
  • Systemaattinen parantaminen
  • Standardoidut työtavat