Puutavarakuivaamot

Suhteellinen kosteus on ajan ja lämpötilan ohella tärkeä tekijä puun kuivauksessa. Nämä parametrit perustuvat yleensä aikaisempaan kuivauskokemukseen. Tavoitteina on optimoida kuivauksen kesto ja minimoida puun halkeilu. Prosessin parametrit ovat yksilöllisiä käytettävässä järjestelmässä. Erilainen puu ja kausivaihtelut vaikuttavat tulokseen. Tämä tekee puun kuivauksesta erittäin monimutkaisen prosessin. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suhteellista kosteutta on valvottava jatkuvasti.

Suhteellisen kosteuden mittausten tarkkuudella on suuri merkitys. Se vaikuttaa suoraan kuivausprosessin laatuun ja epäsuoraan laitoksen kapasiteettiin. Epätarkoista mittauksista voi aiheutua seuraavia ongelmia:

  • Jos suhteellinen kosteus näytetään virheellisesti liian suurena, puu voi halkeilla liian kuivien olosuhteiden vuoksi. Liiallinen kuivaus myös tuhlaa energiaa ja sitoo turhaan kallista laitoskapasiteettia.
  • Jos suhteellinen kosteus näytetään virheellisesti liian kuivaksi, liian kosteat olosuhteet hidastavat kuivausprosessia, mikä johtaa pidempiin kuivausaikoihin ja matalampaan kapasiteettiin.

Kolme tärkeintä tekijää auttavat pitämään mittaukset tarkkoina: varmista, että mittalaite on asennettu oikein, käytä asianmukaista anturia ja kalibroi säännöllisesti.

Vaisala mittalaiteratkaisut puunjalostusteollisuuteen


Puu on huokoinen materiaali. Se on hygroskooppinen materiaali, joka absorboi kosteutta saavuttaakseen tasapainon ympäristön kanssa. Puun mekaaniset ominaisuudet vaihtelevat lämpötilan, paineen ja kosteussisällön mukaan. Useimmissa sovelluksissa puun soluissa oleva kosteus on poistettava jatkokäsittelyä varten sekä puun suojaamiseksi sinistymiseltä, sieniltä ja homeelta sekä halkeamilta ja esteiltä. Tuoreen puun alkuperäinen kosteussisältö vaihtelee 50–100 %:n välillä lajista riippuen. Kun puutavaraa käytetään rakennusmateriaalina esimerkiksi lauhkealla vyöhykkeellä, puutavara kuivataan 18 %:n kosteussisältöön, kun puusepäntyössä 10–15 %:n kosteussisältö on ihanteellinen.

Machine is lifting lumber

Säästä energiaa ja pienennä kustannuksia valvomalla prosessiesi kosteutta. Vältä tuotteiden liikakuivaus ja energian tuhlaaminen. Olemme kehittäneet interaktiivisen kuivaussimulaattorin, jolla voi selvittää, kuinka tarkat kosteusmittaukset voivat johtaa energian käytön tehostamiseen ja tuotannon parantamiseen.

Puutavarakuivaamoihin liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit