Kolmiosainen resepti toimivan ja pitkäikäisen GxP-valvontajärjestelmän laatimiseen

Rakennusautomaatio GxP-olosuhdevalvontajärjestelmien avulla
Julkaistu:
Life Science

Sovellusinsinöörimme kävivät hiljattain asiakastapaamisessa uuden viewLinc-valvontajärjestelmän asennuksen suunnittelua varten. Asiakkaan aiemman valvontajärjestelmän toimittaja oli ilmoittanut, että järjestelmän tuki päättyy, ja pyysi asiakasta ostamaan uuden ohjelmiston ja laitteiston. Asiakkaan olisi siten pitänyt hankkia täysin uusi järjestelmä, joten he päättivät tutustua myös muihin valvontajärjestelmiin. He päätyivät viewLinciin Vaisalan kokonaisvaltaisen, järjestelmän koko elinkaaren kattavan tuen ansiosta. Tässä blogikirjoituksessa kerromme, miten varmistamme viewLinc-järjestelmän pitkän käyttöiän ja taatun toimivuuden.

Jos olet koskaan käyttänyt Vaisala viewLinc -olosuhdevalvontajärjestelmää, olet todennäköisesti yllättynyt positiivisesti ohjelmiston käytettävyydestä ja mukautettavuudesta.  ViewLincin jatkuva kehitystyö parin viime vuosikymmenen ajan varmistaa, että se ylittää GxP-käyttäjien odotukset. ViewLincin pitkäaikaiset käyttäjät tietävät, että ohjelmisto ja siihen liittyvät laitteet on suunniteltu myös mukautusta ajatellen.  

Kyky mukautua asiakkaiden tarpeisiin on ollut aina keskeinen osa viewLincin kehitystyötä. Tämä järjestelmän ominaispiirre sai alkunsa suoraan viewLinc-käyttäjien toiveista.  Tyypillinen viewLinc-käyttäjä aloittaa pienestä kokoonpanosta, joka voi olla myyntitiimimme tarjoama demoversio tai pieni, yhden sovelluksen asennus. Tämän jälkeen käyttäjät yleensä laajentavat järjestelmäänsä.  Vuosien varrella tämä on saanut meidät priorisoimaan viewLincin kehitystä siten, että voimme vastata asiakkaidemme kasvaviin valvontatarpeisiin.  Monet asiakkaat ovat käyttäneet viewLinciä kriittisen tärkeiden sovellusten ensisijaisena valvontajärjestelmänä jo 20 vuotta. Pitkän kokemuksen myötä olemme kasvaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa teknologian kehittyessä.

ViewLincin kehitysprosessiin osallistuu UX-suunnittelijoita, GxP-asiantuntijoita ja tietenkin asiakastuki.  Matkan varrella olemme oppineet paljon, ja osaamisemme perusteella olemme nyt laatineet kolmiosaisen reseptin toimivan valvontajärjestelmän laatimiseen: 

  1. Varmista helppo skaalattavuus 
  2. Pidä hallinnolliset vaatimukset vähäisinä 
  3. Ylläpidä taaksepäin yhteensopivuus  

Nämä kolme kehitystavoitetta varmistavat, että voimme tukea viewLinc-asiakkaitamme vuodesta toiseen.  Valitessaan viewLinc-järjestelmän asiakkaamme ovat investoineet laatuun, ja me vastaamme heidän odotuksiinsa varmistamalla, että Vaisalan laitteet ja ohjelmistot on tehty kestämään. 

Resepti tehokkaaseen GxP-olosuhdevalvontaan

Ensinnäkin viewLincin on oltava skaalattavissa.  Tämä on ehdoton vaatimus, jotta asiakkaat voivat kasvattaa järjestelmäänsä ajan mittaan.  ViewLincin järjestelmäarkkitehtuuri on suunniteltu siten, että uusia antureita ja käyttöpaikkoja voidaan lisätä helposti mahdollisimman vähäisillä validointi-, infrastruktuuri- ja hallinnointivaatimuksilla. Skaalattavuutta tarvitaan kuitenkin myös pienemmissä asennuksissa. Kaikissa viewLinc-asennuksissa ei ole käytössä satoja dataloggereita.

Toinen tärkeä seikka on, että hallinnolliset vaatimukset on pidettävä kurissa järjestelmän kasvaessa.  Jos järjestelmää ei ole suunniteltu kasvun kannalta, hallinnolliset vaatimukset voivat lisääntyä olosuhdevalvontajärjestelmän kasvaessa, jolloin 100 anturin järjestelmän ylläpito voi vaatia viisinkertaisen työmäärän 20 anturin järjestelmään verrattuna.  Tämän vuoksi viewLinc hyödyntää tehostettua hallintamenetelmää.  Tässä menetelmässä korostetaan mallipohjien käyttöä toistuvien määritystöiden välttämiseksi, ja sen edistyksellinen suojausmalli mahdollistaa kunkin käyttöpaikan paikallisen hallinnan.  Korkean tason hallinnolliset tehtävät, jotka vaikuttavat koko järjestelmään, on varattu tietyille pääkäyttäjille, kuten yrityksen IT-osastolle. 

Tehokkaan hallinnan ansiosta hallinnollinen työkuorma ei kasva järjestelmän koon mukana, joten 100 anturin järjestelmän ylläpito vaatii vain hieman enemmän työtä kuin 20 anturin järjestelmä, vaikka järjestelmän koko on viisinkertainen.  Kolmas ja viimeinen keskeinen seikka on taaksepäin yhteensopivuus, joka varmistaa eri ikäisten laitteiden toimivuuden.  Jos olet esimerkiksi ostanut Vaisala DL2000 -dataloggerin viisi vuotta sitten (investoiden teknologiaan, jota on käytetty kansainvälisellä avaruusasemalla ja jopa toisilla planeetoilla), kyseistä dataloggeria voidaan edelleen käyttää valvontajärjestelmän ohjelmistolla, jota on kehitetty ja paranneltu jatkuvasti dataloggerin hankinnan jälkeen. 

Vuosia sitten DL-malleja käytettiin viewLinc 3.4 -versiolla. Nykyään nämä samat dataloggerit voivat edellään lähettää tietoja uusimpaan viewLinc 5.1:een.  Tänä aikana dataloggerien teknologia ja tietoliikenneominaisuudet ovat kehittyneet merkittävästi, sillä esimerkiksi nykyisen lippulaivamme RFL100-dataloggerin langaton kantama on jopa 100 metriä. Vaikka meillä on uutta teknologiaa, vanhemmatkin laitteet ovat edelleen täysin toimivia. 

ViewLinc on kehittynyt CFR 21 ‑säännöstön osan 11 liitteen 11 sekä muiden säädösten ja standardien vaatimukset täyttävästä olosuhdevalvontajärjestelmästä yritystason järjestelmäksi, jolla voidaan valvoa yli 4 000 dataloggerin maailmanlaajuista verkostoa.  Tästä huolimatta varmatoiminen DL2000 toimii edelleen saumattomasti viewLinc 5.2:n kanssa.  Pienemmät asennukset, joissa käytetään edelleen viewLinc 3.4 -järjestelmää ja DL2000-dataloggereita, voidaan päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon. Näin varmistetaan historiatietojen säilyminen ja voidaan jatkaa vanhojen dataloggerien käyttöä. 

Järjestelmämme eivät vanhene

Emme koskaan jätä asiakkaitamme pulaan, vaan varmistamme uusimman ja nykyisen teknologiamme yhteensopivuuden. Vaisala on sitoutunut turvaamaan asiakkaiden investoinnit dataloggereilla, jotka on tehty kestämään. ViewLincin jatkuva kehitystyö varmistaa yhteensopivuuden vanhempien Vaisala-dataloggerien kanssa.  

Lue lisää Vaisala viewLinc ‑olosuhdevalvontajärjestelmästä...

ViewLinc-ohjelmistolla on maailmanlaajuinen tuki yhdeksällä kielellä. Löydä paikallinen yhteyshenkilö.

Olosuhdevalvontajärjestelmät ja rakennusautomaatiojärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmät (BMS, BAS) on suunniteltu rakennusten tehokkaaseen hallintaan. Olosuhdevalvontajärjestelmät (CMS, EMS) valvovat olosuhteita ja varmistavat vaatimustenmukaisuuden sekä asianmukaisen dokumentoinnin. Tässä webinaarissa opit käyttämään kumpaakin järjestelmätyyppiä parhaalla tavalla...

Katso nyt
 

Kirjoita kommentti