Vaisala tukee Sorbonnea tuholaistorjunta-aineiden ympäristövaikutuksia koskevassa tutkimuksessa

Laboratorion valvonta- ja hälytysjärjestelmä
Julkaistu:
Life Science

Sorbonnen yliopiston ekologian ja ympäristötieteiden laitos (Institute of Ecology and Environmental Sciences, IEES) Pariisissa, Ranskassa on vuodesta 2016 saakka käyttänyt Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmää tietojen reaaliaikaiseen tallentamiseen sekä hyönteisten kasvatuksessa ja hyönteiskokeissa käytettävien olosuhdekaappien lämpötilan ja kosteuden säätelyyn. Laitos kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja menetelmiä vahingoittuneiden ympäristöjen kunnostamiseen, biologisten aineistojen ja ekosysteemipalvelujen kestävään hallintaan sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 

Lämpötila ja kosteus: hyönteisbiologiaan vaikuttavat parametrit 

Hyönteiset ovat vaihtolämpöisiä, eli ne eivät säätele omaa lämpötilaansa vaan niiden biologia ja kehitys ovat riippuvaisia ulkoisesta lämpötilasta. Kosteudella on suuri vaikutus, ja sen täytyy vastata suunnilleen kasvatettavien hyönteisten luonnollista ympäristöä, jotta hyönteisille ei aiheudu stressiä. Lukuisissa tutkimuslaboratorioissa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia eläviin organismeihin, erityisesti sellaisiin, jotka ovat herkkiä ympäristön vaihteluille. Lämpötilan ja kosteuden valvonta on tässä avainasemassa. 

Pariisissa toimiva IEES käynnisti tutkimusohjelman, jossa selvitettiin lämpötilan muutosten vaikutuksia tuhohyönteisten biologiaan ja kehitykseen. Tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan varmistaa hyönteismyrkkyjen tehokas käyttö ja välttää immuniteetin syntyminen hyönteisissä. Laboratoriossa luodaan olosuhteet, joissa lämpötila poikkeaa muutamalla asteella tietyn hyönteislajin kannalta optimaalisesta lämmöstä. Tämä edellyttää, että kammioiden lämpötila pysyy vakiona hyönteisten sijainnista riippumatta. Lisäksi kokeiden aikana täytyy säilyttää tasainen 70 prosentin kosteus. 

Nämä kokeet edellyttävät erittäin tarkkoja mittalaitteita, jotka pystyvät kirjaamaan lämpötila- ja kosteustietoja jatkuvasti melko pitkiä aikoja kerrallaan (useita viikkoja viikonloput mukaan lukien) sekä ilmoittamaan tutkijoille näissä parametreissa ilmenevistä poikkeamista ja suunnittelemattomista vaihteluista. Sorbonnen yliopiston IEES-tutkimuslaitos Pariisissa päätti päivittää valvontalaitteensa ja valitsi Vaisalan viewLinc-järjestelmän, joka osoittautui laitoksen tarpeiden kannalta ihanteelliseksi ratkaisuksi. Ohjelmiston, dataloggerit ja verkkoyhteyslaitteet sisältävän ratkaisun helppo asennus, suuri tallennuskapasiteetti ja mahdollisuus käyttää loggereita akkuvirralla nostivat järjestelmän selvästi kilpailijoiden edelle.

Anturien tarkkuus ekofysiologian tutkimuslaboratorioissa

"Yksi tärkeimmistä syistä tämän laitteiston valinnalle oli anturien laatu ja tarkkuus", Sorbonnen yliopiston IEES-tutkimuslaitoksen lehtori David Siaussat kertoo. "Kullakin anturilla on erillinen kalibrointitodistus, ja Vaisala auttaa käyttäjiä määrittämään järjestelmän paikan päällä. Anturit ja loggerit ovat helposti vaihdettavia ja siirrettäviä, joten tarvittavat parametrit voidaan mitata missä kammiossa tai huoneessa tahansa. Meillä on nyt viidentoista anturin ja loggerin kokonaisuus, joka voidaan jakaa joustavasti useisiin kasvatuskammioihin tai testihuoneisiin." 

Anturitekniikka mahdollistaa normaalin käytön erittäin kosteissa ympäristöissä (kuten kasvatuskammioissa) ilman laitteiston toimintahäiriöitä tai tarkkuuden heikkenemistä. Yksi tietokone toimii viewLincin palvelimena, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella ja analysoida tietoja Internetin kautta. Dataloggerit lähettävät tietoja viewLinc-ohjelmistoon Ethernet-verkon kautta. Dataloggerien suuri sisäinen muisti varmistaa, että tiedot pysyvät tallessa myös verkon toimintahäiriöiden aikana. Kun verkkoyhteys on palautettu, viewLinc muodostaa yhteyden dataloggereihin automaattisesti uudelleen ilman käyttäjän toimia.

viewLinc: helppokäyttöinen ja mukautettava

Jotta henkilökunta voi käyttää järjestelmää tehokkaasti, ohjelmiston on oltava helppokäyttöinen. Vaisalan antama käyttäjäkoulutus ja myynnin jälkeinen tuki helpottavat paitsi asennusta myös dataloggerien, hälytysten raja-arvojen sekä laboratoriossa ja sen ulkopuolella työskenteleville työntekijöille lähetettävien monitasoisten hälytysten ja varoitusten määritystä. Ohjelmisto tuottaa myös raportteja, jotka voidaan viedä toiseen ohjelmaan lisäanalysointia varten.

Turvatut ja hallitut kokeet

"Vaisalan laitteiden ansiosta olemme pystyneet tuottamaan yksityiskohtaisen mittaussarjan 15 kokeellisesta kasvatuskammiostamme", David Siaussat sanoo. "Kaikkia eri lämpötiloissa kerättyjä tietoja hyönteisten biologiasta ja kehityksestä on verrattu kokeiden lämpötila- ja kosteustallenteisiin. Koska kokeilujen aikana ei ole ilmennyt poikkeamia, tulokset on voitu myös validoida. Hälytysjärjestelmän ansiosta voimme myös reagoida hyvin nopeasti, jos kammiot sisältävällä alueella ilmenee virtakatkoksia tai ilmastointijärjestelmän häiriöitä, jotka saattaisivat vaikuttaa laitteiden toimintaan".

Englanninkielinen webinaari: Langaton valvonta GxP-säännellyissä ympäristöissä

Tässä englanninkielisessä webinaarissa saat tietoa langattoman tiedonsiirron edistysaskeleista, joka muuttavat käsitystämme valvottujen olosuhteiden valvonnan vaikeudesta.
Webinaarissa käsitellään dataloggerien nykyisiä yhteysvaihtoehtoja, kuten Ethernet-, Wi-Fi-, Bluetooth-, ZigBee- ja VaiNet-yhteyksiä.

Tutustu Vaisalan langattomaan VaiNet-teknologiaan sekä siihen, miten se yhdessä viewLinc‑olosuhdevalvontajärjestelmään kanssa käytettynä yksinkertaistaa tärkeiden ympäristöjen valvontaa. 

Katso video