blog

Video – VH2O2-sovellusten kosteusantureihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Vetyperoksidihöyryanturi
Life Science
Tällä videolla vastaamme kysymyksiin, joita vastaanotimme webinaarissamme ”Kosteusanturit VH2O2-sovelluksissa: oikean anturin valitseminen”.
Kiitos kaikille webinaariin osallistuneille ja kysymyksiä lähettäneille. Vastaamme nyt kysymyksiin, joihin emme ehtineet vastata live-webinaarin aikana.
Saat nopean yhteenvedon webinaarin suosituksista siirtymällä eteenpäin kohtaan 7:30. Siinä Joni selittää, miten voit varmistaa, että olet valinnut oikean anturin sovellustasi varten.
 
Webinaari on katsottavissa milloin tahansa maksutta. Ohessa on auki kirjoitettu suomennos videon kysymyksistä ja vastauksista.
Voit halutessasi kirjoittaa kommentteja tai kysymyksiä alla oleviin kenttiin, niin vastaamme niihin sähköpostitse.
 
 
Joni: Kuten jo kerroimme webinaarissa, voimme käyttää höyrystynyttä vetyperoksidia sisältävässä ympäristössä kosteusmittaustuotteita, kuten tätä kosteuden ja lämpötilan mittaukseen tarkoitettua HMD62-lähetintä tai HMP7-mittapäätä. Meidän on kuitenkin käytettävä HPP270-mittapäätä, jos haluamme todella hallita prosessia ja mitata suhteellista saturaatiota sekä vetyperoksidin ppm-arvoa. Tässä se on yhdistettynä Indigo201‑lähettimeen.
 
Sanna: Kiitos, Joni. Siirrytäänpä kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys: miten PEROXCAP®-anturi (lukeutuu HPP270-sarjan mittapäihin) kalibroidaan?
 
Sekä HPP271- että HPP272-mittapäiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka sisältää kalibroinnit suhteelliselle saturaatiolle, suhteelliselle kosteudelle, vetyperoksidihöyrylle, lämpötilalle ja analogisille lähdöille. Meillä on täällä [Vaisalan kalibrointikeskuksissa] kosteuden kalibrointiasema ja vetyperoksidihöyryn kalibrointiasema. Molemmat ovat jäljitettävissä SI-yksiköiksi (kansainvälisen yksikköjärjestelmän yksiköiksi).
 
Joni: Seuraava kysymys: kuinka usein nämä mittalaitteet pitäisi kalibroida?
 
Sanna: Erinomainen kysymys. Tyypillinen kalibrointiväli on kerran vuodessa, mutta luonnollisesti se riippuu anturin käytöstä. Mitä enemmän anturi on altistuneena vetyperoksidihöyrylle, sitä useammin se on suositeltavaa lähettää kalibroitavaksi.
 
Joni: Kolmas kysymys: voinko käyttää suolakalibraattoria näiden mittalaitteiden kalibrointiin?

Kyllä, ja minulla onkin tässä Vaisalan HMK15-suolakalibraattori, jota voi käyttää tämän HPP272-mittapään ja muiden kosteusmittaustuotteiden kalibrointiin. Tätä varten tarvitset USB-kaapelin, kannettavan tietokoneen ja Insight PC-ohjelmiston, joka on ladattavissa maksutta verkkosivustoltamme.
 
Sanna: Kuten Joni sanoi, tämän laitteiston käyttö on hyvä tapa suorittaa kosteuden ja vetyperoksidihöyryn kalibrointi paikan päällä. Tietenkin voit myös lähettää mittapään Vaisalalle kalibroitavaksi.
 
Joni: Sitten oli tällainen kysymys: kuinka monta anturia tarvitsen suurikokoiseen isolaattoriin? Ensiksi on otettava huomioon sovelluksessa esiintyvät lämpötilaerot. Jos lämpötila on sovelluksessa tasainen ja ilman kierto on hyvä, yksi mittapää riittää.
 
Jos lämpötilaeroja kuitenkin on, on tunnettava alhaisin lämpötila, jos halutaan välttää kondensaatiota, ja sitä varten tarvitaan lämpötila-anturi kylmimpään kohtaan. Webinaarissa käsittelemme myös seoksen kastepistettä, joka on erittäin hyödyllinen parametri tällaisessa sovelluksessa, koska jos seoksen kastepiste on lähellä sovelluksen alhaisinta lämpötilaa, on olemassa kondensaation riski.
 
Sanna: OK, seuraava kysymys: onko katalysoituneella vetyperoksidilla vaikutusta kosteusmittaukseen? Kyllä on. Jos käytössä on katalyyttinen HUMICAP®-anturi ja vetyperoksidihöyry katalysoituu vesihöyryksi ja hapeksi, ilmassa on ylimääräistä kosteutta, jonka anturi havaitsee. HPP271:n HPP272:n mittausalgoritmi ottaa tämän huomioon. 
 
Joni: Eräs kysymys koski eri tapoja tuottaa vetyperoksidihöyryä. Kysyjä kysyi, soveltuuko Vaisalan anturi erilaisia höyrygeneraattoritekniikoita varten, esimerkiksi nebulisointia varten. Vastaus on kyllä. HPP270-sarjan mittapäät mittaavat vetyperoksidihöyryä sen tuotantomenetelmästä riippumattomasti.
 
Sanna: Sitten oli vielä kysymys siitä, miten HUMICAP®- ja PEROXCAP®-anturit toimivat suuressa kosteudessa. Testaamme Vaisalalla anturimme perinpohjaisesti, ja PEROXCAP®-anturi on suunniteltu toimimaan erittäin kosteissa olosuhteissa, jopa sellaisissa, että seinillä on näkyvää kondensaatiota. Joni voi kertoa lisää tästä tekniikasta...
 
Joni: Kyllä, PEROXCAP® on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa voi muodostua kondensaatiota. Anturia itse asiassa lämmitetään. Sen ansiosta HPP270-mittapäät kykenevät mittaamaan kosteutta ja vetyperoksidihöyryä sellaisissakin olosuhteissa, joissa voi muodostua kondensaatiota.
 
Sanna: Sama koskee HMP7-teknologiaa; siinä käytetään lämmitettävää mittapäätä kosteuden mittaamiseen. Jos sinulla on lisää kysyttävää siitä, miten testaamme anturimme näiden asioiden suhteen, ota meihin yhteyttä.
 
Olemme nyt käyneet läpi saamamme kysymykset. Ennen kuin lopetamme, käymme vielä läpi tässä käsitellyt eri anturit ja kerromme, miten voit valita oikean anturin sovelluksesi ympäristön mukaan.
 
Joni: Ensimmäinen kysymys on, onko sovelluksessasi vetyperoksidihöyryä. Jos vastaus on ei, voit valita vapaasti monista eri kosteusmittaustuotteistamme. Mutta jos vastaus on kyllä, eli sovelluksessasi on vetyperoksidia, valintasi pitäisi kohdistua HPP270-sarjan mittapäihin.
 
Kysy seuraavaksi, haluatko hallita dekontaminaatioprosessia. Jos vastaus on ei, sinun on määritettävä, onko vetyperoksidialtistus kohtalainen vai onko se hyvin alhainen eli alle noin 400 ppm. Jos se on kohtalainen, sinulle riittävät HUMICAP®-anturit, joissa on katalyyttinen kerros. Mutta jos se on alhainen, kannattaa valita katalyyttinen HUMICAP, jossa on kemikaalien poistotoiminto. 
 
Mutta takaisin kysymykseen biodekontaminaation hallinnasta – jos vastaus on kyllä, eli haluat hallita prosessia, seuraava kysymys kuuluu: liittyykö sovellukseen epävarmuutta lämpötilaerojen vuoksi?
Jos vastaus on ei, eli sovelluksesi lämpötila on hyvin stabiili, HPP272 on hyvä valinta kyseiseen sovellukseen. Mutta jos lämpötila vaihtelee paljon, kannattaa käyttää useaa lämpötilamittausta ja keskittyä erityisesti seoksen kastepisteeseen, jota mitataan myös HPP272:lla.
 
Kiitos Joni! Ja kiitos, että liityit seuraamme.

Voit katsoa koko webinaarin milloin tahansa. 
Jos sinulla on lisää kysyttävää Vaisalan vetyperoksidihöyryteknologiasta, ota meihin yhteyttä.
 

Webinaari vesiperoksidihöyryyn liittyvistä laskelmista ja kaavoista

Tässä webinaarissa keskustelemme tavoista laskea kosteuden ja vetyperoksidihöyryn eri muuttujia, kuten suhteellista saturaatiota, ppm-arvoa ja seoksen kastepistettä. Kun ymmärrät näiden muuttujien olemuksen hyvin, voit hyödyntää tätä tietoa käytännössä esimerkiksi laskemalla erilaisten biodekontaminaatioprosessien VH2O2 -pitoisuudet.

Lisätietoja
 

Kirjoita kommentti