vH2O2-höyrypitoisuus ja kondensaatiopiste

Höyrystyneen vetyperoksidin ppm-arvon vaikutus kondensaatioon
Joni Partanen
Joni Partanen
Tuotepäällikkö
Julkaistu:
Life Science

Tässä neliosaisen blogisarjamme neljännessä osassa kuvaamme, miten prosessiparametrit vaikuttavat höyrystyneeseen vetyperoksidiin biodekontaminaatiosovelluksissa.

Ensimmäinen blogikirjoitus: Kosteus, kondensaatiopiste ja suurin saavutettava vH2O2

Toinen blogikirjoitus: H2O2-liuoksen vahvuus, kondensaatiopiste ja suurin saavutettavissa oleva vH2O2-pitoisuus

Kolmas blogikirjoitus: Lämpötila, kondensaatiopiste ja suurin saavutettavissa oleva vH2O2-pitoisuus biodekontaminaatiossa

Esitämme blogisarjassa neljä prosessiparametreja koskevaa sääntöä.  Tässä blogikirjoituksessa keskitymme neljänteen sääntöön: 

Kun H2O2 -höyrypitoisuus kasvaa, ilmassa olevan vesihöyryn maksimimäärä pienenee ja kondensaatio tapahtuu aikaisemmin.

Kuvasta 7 (asiantuntijaselvityksestämme) näemme, että kun H2O2-höyrypitoisuus kasvaa, ilmassa olevan vesihöyryn maksimimäärä pienenee ja kondensaatio tapahtuu aikaisemmin.

Image
Figure 7. vH2O2 condensation points at given temperatures and ppm vH2O2 (at each point RS = 100 %, maximum %RH varies according to curves)

Kukin kuvan 7 piste kuvaa kondensaatiopistettä eli pistettä, jossa suhteellinen saturaatio on 100 %. Lämpötila esitetään X-akselilla ja vetyperoksidihöyryn ppm-pitoisuus Y-akselilla. Kaavioissa oleva käyrä näyttää suurimman suhteellisen kosteuden annetussa lämpötilassa ja annetulla vH2O2-pitoisuudella.

Kuva osoittaa, että kun lämpötila on 20 °C ja vetyperoksidipitoisuus 300 ppm, suhteellinen kosteus on 60 % ja suhteellinen saturaatio 100 %. Jos vH2O2-pitoisuus nostetaan 600 ppm:n tasolle lämpötilan pysyessä samana, suhteellinen kosteus on 39 % ja suhteellinen saturaatio 100 %.

Jos ilman lämpötila puolestaan nostetaan 40 °C:een mutta vH2O2-pitoisuus pidetään samana (300 ppm), suhteelliseksi kosteudeksi saadaan 87 % ja suhteelliseksi saturaatioksi 100 %. Mitä korkeampi lämpötila, sitä enemmän vesihöyryä ilmassa voi olla; suhteellinen kosteus siis kasvaa.

Seuraavassa on yhteenveto esittämistämme säännöistä kondensaation hallitsemiseksi vetyperoksidihöyryä käyttävissä biodekontaminaatiosovelluksissa: 

 • Alkuperäisen kosteustason alentaminen kasvattaa sitä H2O2-höyryn määrää, joka voidaan käyttää ennen kondensaation tapahtumista.
 • Lämpötilan nostaminen kasvattaa sen vesi- ja vetyperoksidihöyryn määrää, joka ilmassa voi olla, toisin sanoen myös suurinta saavutettavissa olevaa vH2O2-pitoisuutta.
 • Suurempi H2O2 -liuoksen pitoisuus kasvattaa sitä H2O2-höyryn määrää, joka voidaan käyttää ennen kondensaation tapahtumista.
 • Kun H2O2 -höyrypitoisuus kasvaa, ilmassa olevan vesihöyryn maksimimäärä pienenee ja kondensaatio tapahtuu aikaisemmin.

Johtopäätös

Tässä blogisarjassa (perustuu asiantuntijaselvitykseemme) olemme osoittaneet, miten hyvä ymmärrys kriittisten prosessiparametrien välisistä suhteista mahdollistaa tehokkaiden, toistettavissa olevien vH2O2-biodekontaminaatiosyklien kehittämisen.

Yhden parametrin mittaus ei yleensä riitä valvontaan ja tehokkaaseen prosessinohjaukseen. Olemme myös osoittaneet, miksi suhteellinen saturaatio on tärkeä arvo kondensaation tarkan ennustamisen ja hallinnan kannalta. Siksi Vaisalan ainutlaatuinen PEROXCAP®-teknologia mittaa yhdellä anturiyksiköllä useita parametreja, kuten vetyperoksidihöyryn ppm-arvoa, lämpötilaa, kastepistettä, höyrynpainetta ja kosteutta (sekä suhteellista kosteutta että suhteellista saturaatiota).

Jos sinulla on kysyttävää, kirjoita kommentti alla oleviin kenttiin tai ota meihin yhteyttä.
 

Englanninkielinen webinaarinauhoite:
Usein esitettyjä kysymyksiä vH2O2-biodekontaminaation haasteista ja neuvoja niiden ratkaisemiseen

Tässä webinaareissa vastaamme joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin vetyperoksidihöyryanturien käytöstä biodekontaminaatiossa, kuten esimerkiksi: 

 • Kuinka mittaukset voidaan integroida järjestelmään (yhteydet – analoginen, digitaalinen – ja isäntälaitteet)?
 • Anturien sijoittelun parhaat käytännöt
 • PPM-arvo ei kasva... Miksi?
 • Suhteellinen kosteus ja suhteellinen saturaatio – mitä eroa niillä on?   
 • Materiaalien vaikutus ympäristöön 
 • Miten mittaustietoja käytetään
 • Ympäristön analysointi
 • Prosessin ymmärtäminen 

Katso nyt
 

Kirjoita kommentti