Mikä aiheuttaa suhteellisen kosteuden antureissa ryömintää ?

Mitkä tekijät voivat aiheuttaa ryömintää suhteellisen kosteuden mittauksissa
Lars Stormbom, Product Manager
Lars Stormbom
Senior Product Manager
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio

Kaikki ympäristössä olevat kaasut ovat vuorovaikutuksessa kosteusanturin kanssa ja voivat aiheuttaa mittauspoikkeamia eli ryömintää. Veden täytyy päästä anturiin ja siitä pois, mikä tarkoittaa, että muutkin kaasut voivat päästä sisään. Yleisesti ottaen voimakas haju on varoitusmerkki, joka ilmaisee, että jokin aine on höyrystymässä. Puhdistustuotteet – erityisesti lattiavaha – ovat yleinen syy, ja pintojen pyyhkimiseen käytettävät alkoholit voivat nekin aiheuttaa mittausryömintää.

Uusissa rakennuksissa sekä rakenteista että sisustuksesta, esimerkiksi huonekaluista, vapautuu ilmaan monenlaisia aineita. Varastoalueilla olevat materiaalit ovat toinen mahdollinen syy mittauspoikkeamiin, ja vaikka yhdestä pakkauksesta kaasuuntuva määrä voi olla hyvin pieni, samassa paikassa voi olla varastoituna suuri määrä näitä pakkauksia. Joissakin tapauksissa jopa pakkausmateriaalit voivat aiheuttaa kontaminaatiota. Monissa antureissa myös pöly voi synnyttää ongelmia. Vaisalan HUMICAP®-anturit ovat tälle ongelmalle melko immuuneja, sillä ylempi elektrodi estää pölyn pääsyn mittapäähän.

Miten kosteusanturin ryömintä ilmenee?

Kun kosteusanturi altistuu kemikaaleille, kuten lattiavahalle, suurin vaikutus on yleensä herkkyyden aleneminen. Kemikaalit vievät polymeerin sisältä tilaa, johon vesi muuten pääsisi. Tällöin polymeerikalvon kyky vahvistaa vesimolekyylien määrää heikkenee, joten lukemat korkean kosteuden olosuhteissa pienenevät. Toinen vaikutus on se, että kuivissa olosuhteissa mitattu arvo voi muuttua. Vaisalan HUMICAP®-antureissa tämä vaikutus on yleensä melko pieni. Tyypillinen esimerkki ryöminnästä esitetään kuvassa 1, josta näkyy selvästi, että suurin vaikutus on herkkyyden aleneminen.


Kuva 1. Kemikaalien vaikutus kosteusanturin lukemaan

Jos epäilet kemikaalien aiheuttamaa mittauspoikkeamaa, tarkistus yhdellä kosteustasolla ei riitä, sillä vaikutus saattaa juuri kyseisellä tasolla olla mitätön. Näin on esimerkiksi 30 %RH:n kohdalla kuvassa 1.

Toinen, täysin erilainen vikatila on korroosio. Korroosio on melko harvinaista normaalissa toimistoympäristössä, mutta voi muodostua todelliseksi ongelmaksi esimerkiksi uima-allasalueilla. Korroosio aiheuttaa paljon vakavampia vaikutuksia kuin pelkkiä vääriä lukemia: se voi pahimmillaan estää anturin toiminnan kokonaan.

Mitä ryöminnälle voi tehdä?

Jos et ole varma siitä, miten paljon kosteusanturisi joutuvat alttiiksi kemikaaleille ja miten paljon tämä altistus heikentää mittaustuloksia, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme mielellämme. Uuden sukupolven Vaisala HUMICAP® ‑anturi kestää kemikaalikontaminaatiota vielä paremmin kuin edelliset anturiversiot. Jos tilanteeseen liittyy epävarmuustekijöitä ja mittaus on prosessin kannalta kriittinen, kannattaa ehkä harkita anturituotetta, joka sisältää kemikaalien puhdistustoiminnon. Toiminto lämmittää kosteusanturin sirun säännöllisesti kontaminaation poistamiseksi.

Yhteenvetona sanottakoon, että mittauskohteesta ja mittalaitteesta riippumatta asianmukainen huolto ja säännöllinen kalibrointi ovat mittaustulosten laadun kannalta olennaisen tärkeitä. Lue lisää kalibrointipalveluistamme.

Kirjoita kommentti