Globaalien haasteiden ratkaiseminen viitoittaa tietämme tulevaisuuteen

Kjell Forsén

Vuonna 2018 liikevaihtomme kasvoi 5 % hyvän tuotemyynnin vetämänä. Americas- ja APAC-alueiden liikevaihto kasvoi hyvin, vaikka säämarkkina Kiinassa oli haasteellinen. Liiketulos saavutti lähes edellisen vuoden tason ja oli 11 % liikevaihdosta.

Maailma on yhä monimutkaisempi 

Elämme maailmassa, jossa joudumme ratkomaan yhä haastavampia ja monimutkaisempia ongelmia. Helppoja ratkaisuja näihin ongelmiin ei ole.

Esimerkiksi ilmastonmuutos on aikamme merkittävimpiä ongelmia. Ilmastonmuutoksen näkyvimpiä seurauksia ovat lisääntyneet äärisääilmiöt, joiden tutkimuksen edistämiseen Vaisala panostaa vahvasti. Autamme myös lisäämään meteorologisia valmiuksia sään vaikutuksille erityisen alttiissa kehittyvissä maissa, joilta puuttuu tarvittava infrastruktuuri myrskyjen havaitsemiseksi ja kansalaisten varoittamiseksi. Kehitämme näitä valmiuksia muun muassa pitkäaikaisissa kansallisissa hankkeissamme Vietnamissa ja Bahamalla.

Äärisään havainnointiin toimme markkinoille vuonna 2018 uuden sukupolven pudotusluotaimen. Pudotusluotaimista saatavan mittausdatan avulla lasketaan hurrikaanien voimakkuutta ja rakennetta sekä ennustetaan niiden reittejä ja muutoksia. Vaisalan pudotusluotaimilla oli merkittävä rooli myös vuonna 2018 hurrikaanien mittaamisessa ja niiden kulkureittien ennustamisessa.

Toinen esimerkki maailmamme ajankohtaisista haasteista on ilmanlaatu, jonka merkitys on kaupungistumisen myötä kohonnut uudelle tasolle. Ilmanlaatuliiketoiminta on vielä suhteellisen uusi aluevaltaus Vaisalalle, mutta se kehittyi vuonna 2018 suotuisasti. Solmimme kaupallisia sopimuksia muun muassa Sydneyssä, Prahassa, Marseillessa ja Ukrainassa, ja jatkoimme tutkimus- ja yhteistyöhankkeitamme Helsingissä, Nanjingissa ja LuxTurrim-konsortiossa. Ilmanlaaturatkaisut ovat osa yleistyviä älykaupunkihankkeita, joiden saralla olemme myös tehostaneet kaupunkien ympärivuotista tiekunnossapitoa menestyksekkäästi konenäköteknologian avulla. Uusia sopimuksia solmittiin Englannissa sekä Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Teollisten mittausten alueella olemme kyenneet ratkaisemaan yhä vaikeampia haasteita ja tuottaneet arvoa asiakkaillemme tehostamalla heidän prosessejaan. Esimerkiksi lääketieteen alalla vetyperoksidihöyryä käytetään biodekontaminaatioprosessissa puhdistamaan pakkauksia, laitteita ja tiloja ympäristöystävällisesti, ja ilman luotettavaa mittausdataa prosessin validointi olisi vaikeaa. Vuonna 2018 laajensimmekin vetyperoksidimittarivalikoimaamme vastataksemme kysyntään. Tämä on otettu markkinoilla avosylin vastaan, ja myynti vastaa odotuksiamme.

Vaisala on myös mukana kehittämässä kiertotaloutta − viimeisimpänä lanseerasimme uuden biokaasuratkaisun tammikuussa 2019. Se on erinomainen esimerkki tuotteesta, joka pystyy tuottamaan luotettavaa mittausdataa haastavassa, jopa räjähdysherkässä ympäristössä. Olemme erittäin iloisia siitä, että ratkaisumme antaa tällä tavoin asiakkaillemme merkittävää ja ainutlaatuista lisäarvoa.

Merkittäviä tuotelanseerauksia

Aloitimme uuden Vaisala viewLinc –olosuhdevalvontajärjestelmän toimitukset toukokuussa 2018. Tämän ainutlaatuisen langattoman järjestelmän luotettavuus on vailla vertaa, ja asiakkaat ovat ottaneet sen ilolla vastaan. Järjestelmän laadusta todistaa myös Laatukeskuksen Quality Innovation Award, joka myönnettiin viewLincille suurten yritysten liiketoimintainnovaatiosarjassa joulukuussa 2018.

Lokakuussa 2018 lanseerasimme seitsemännen anturisukupolven mittaamaan näkyvyyttä ja vallitsevaa säätä. Vaisala Forward Scatter FD70 -sarjan tuotteiden uusi innovatiivinen teknologia luo uudet tarkkuusstandardit sademäärän, sadetyypin tunnistuksen ja näkyvyyden mittaamiseen.

Niin ikään lokakuussa julkaisimme uuden sukupolven automaattisen Vaisala AUTOSONDE® AS41 -luotausjärjestelmän, joka vähentää luotauksista koituvia kustannuksia ja mahdollistaa joustavat etäluotaukset. Sen avulla voi tehdä automaattisia luotauksia aina kuukauden kerrallaan, mikä on yli kaksi kertaa pidempään kuin aiemmissa järjestelmissä.

Uusia avauksia ja vauhtia kasvuun yritysostojen kautta

Teimme Vaisalan tähänastisen historian suurimman yrityskaupan lokakuussa 2018 ostaessamme ranskalaisen Leosphere SAS:n. Leosphere toimittaa tuulen kaukohavainnointiin tarkoitettuja LiDAR-laitteita, joita käytetään tuulienergia-, ilmailu-, meteorologia- ja ilmanlaatusovelluksissa. Toimialansa teknologia- ja markkinajohtajana Leospherella on oivalliset kasvuedellytykset uusiutuvan energian, ilmailun, ilmanlaadun ja meteorologian aloilla.

Joulukuussa teimme ensimmäisen avauksemme merkittävälle nestemittausmarkkinalle ostaessamme nestemittauksen edelläkävijän, suomalaisen K-Patents Oy:n ja sen tuotekehitysorganisaation Janesko Oy:n. Nestemittausmarkkina on Vaisalalle erittäin houkutteleva kasvualue, jonka koko vastaa suunnilleen nykyistä kaasumittausmarkkinaamme. Tulemme jatkamaan investointiamme tähän liiketoimintaan ja odotamme, että uusi markkina myötävaikuttaa vahvasti Vaisalan kasvuun teollisissa mittauksissa.

Yksi Vaisalan menestyksen kulmakivistä on Vaisalan tuotantojärjestelmä (VPS). Lyhyet toimitusajat ja toimituslaatu ovat olennainen osa osaamistamme, jota voimme siirtää myös ostamiimme yrityksiin.

Panostamme vahvasti tulevaisuuteen

Uskomme vahvasti Vaisalan hyvään tulevaisuuteen, ja kasvu tuo uusia mahdollisuuksia myös henkilöstöllemme. Investoimme vuonna 2018 tutkimukseen ja kehitykseen 45 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 investoinnit olivat 40 miljoonaa euroa.

Syyskuussa juhlistettiin Vaisalan Yhdysvaltain uuden pääkonttorin rakennustöiden alkamista Louisvillessa Coloradossa. Aloitimme loppuvuodesta myös uusien tuotekehitystilojen rakennustyöt Vantaalla. Uusi rakennus kohoaa pääkonttorimme yhteyteen. Molempien rakennusten odotetaan valmistuvan vuonna 2020.

Vuosi 2018 oli Vaisalassa kaiken kaikkiaan varsin tapahtumarikas, ja haluan lämpimästi kiittää koko henkilökuntaa sitoutumisesta yhteisiin päämääriimme ja joustamisesta aina tarvittaessa. Ilmapiiri Vaisalassa on positiivinen ja rakentava: yhteisömme huokuu uteliaisuutta ja halua oppia uutta, mikä on menestyksemme resepti myös tulevaisuudessa.

Kjell Forsén

Toimitusjohtaja