Vaisalan hallitus päätti osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustinohjelmista

18. Helmi 2022
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
18.2.2022 klo 9.15

Vaisalan hallitus päätti osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustinohjelmista

Vaisalan hallitus päätti perustaa kolme osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinohjelmaa yhtiön avainhenkilöille. Kannustinohjelmien tarkoituksena on edistää Vaisalan kasvustrategian toteuttamista, yhdenmukaistaa Vaisalan osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Vaisalan A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Näiden järjestelmien perusteella jaettujen osakkeiden saajalla voi olla velvollisuus säilyttää saamiaan osakkeita omistuksessaan. Hallitus päättää osakkeiden omistusvelvoitteesta. Vaisalan hallitus velvoittaa, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää saamiaan osakkeita omistuksessaan, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024
Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 mahdollinen palkkio perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä liiketulokseen suorituskauden aikana. Mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 161 000 Vaisalan A-sarjan osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään nimetään noin 40 avainhenkilöä, mukaan lukien Vaisalan johtoryhmä.

Lisäosakepalkkiojärjestelmä 2022–2026
Lisäosakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026 osakkeita ansaitaan hallituksen päätöksen mukaisesti 12–36 kuukauden mittaisissa omistusjaksoissa. Järjestelmässä osallistujilla on mahdollisuus saada ns. lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti varoja etukäteen määritetyn summan Vaisalan A-osakkeisiin. Järjestelmän palkkiot maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen edellyttäen, että osallistujan osakeomistusedellytys on täyttynyt ja työ- tai johtajasopimus on voimassa palkkion maksuhetkellä.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026
Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026 osakkeita ansaitaan hallituksen päätöksen mukaisesti 12–36 kuukauden mittaisissa sitouttamisjaksoissa. Järjestelmässä osallistujilla on mahdollisuus saada etukäteen määritetty määrä ns. sidottuja osakkeita. Palkkion ehtona on voimassa oleva työ- tai johtajasopimus ja työ- tai toimisuhteen jatkuminen sitouttamisjakson ajan. Järjestelmän palkkiot maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen edellyttäen, että osallistujan työ- tai johtajasopimus on voimassa palkkion maksuhetkellä.

Lisäosakepalkkiojärjestelmän ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kannustinvarannosta vuosina 2022–2026 jaettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 100 000 Vaisalan A-sarjan osakkeiden arvoa sisältäen myös mahdollisen rahana maksettavan osuuden.


Lisätietoa        
Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
Puh. 040 647 1842

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi