Vaisala nostaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021 ja julkaisee vuoden 2021 toisen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto- ja liiketulosluvut

13. Heinä 2021
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Sisäpiiritieto
13.7.2021 klo 9.00

Vaisala nostaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021 ja julkaisee vuoden 2021 toisen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto- ja liiketulosluvut

Vaisala Oyj nostaa vuoden 2021 liikevaihto- ja liiketulosennusteitaan. Vaisalan vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 400–420 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–50 miljoonaa euroa.

Vaisalan vuoden 2021 toisen neljänneksen alustavat saadut tilaukset olivat vahvat 120,1 (95,9) miljoonaa euroa ja kasvoivat 25 %. Alustava liikevaihto oli vahva 109,5 (91,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 20 %. Alustava liiketulos (EBIT) oli 10,9 (7,9) miljoonaa euroa eli 10,0 (8,7) % liikevaihdosta.

Vaisalan tammi–kesäkuun alustavat saadut tilaukset olivat vahvat 226,3 (185,6) miljoonaa euroa ja kasvoivat 22 %. Alustava liikevaihto oli vahva 201,5 (178,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 13 %. Alustava liiketulos (EBIT) oli 19,0 (13,1) miljoonaa euroa eli 9,5 (7,3) % liikevaihdosta.

Globaalin maailmantalouden elpyminen COVID-19-pandemiasta on ollut ennakoitua voimakkaampaa ja nopeampaa. Elpymisellä oli odotettua myönteisempi vaikutus toisen neljänneksen kysyntään erityisesti APAC:ssa ja Euroopassa. Kysynnän kasvu näkyi erityisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Saadut tilaukset olivat erittäin vahvat sekä life science että teollisten instrumenttien markkinoilla. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue kirjasi Etiopian 13 miljoonan euron sopimuksen tilauskirjaan. Tämä sopimus julkaistiin lokakuussa 2019. Kaikkiaan meteorologiamarkkina kehittyi myönteisesti. Uusiutuvan energian markkina jatkoi kasvuaan, mutta tiesäämarkkinan saadut tilaukset laskivat toisella neljänneksellä.

Komponenttipula ei vaikuttanut Vaisalan toimituskykyyn toisella neljänneksellä. Komponenttien heikko saatavuus laajenee ja näkyvyys toimittajien kapasiteettiin vaihtelee. Komponenttipulan odotetaan jatkuvan vähintään vuoden loppuun asti. Komponenttipula on nostanut materiaali- ja kuljetuskustannuksia. Vaisala arvioi, että näillä tulee olemaan negatiivinen vaikutus vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon liiketulokseen.

Vaisalan aiempi 29.4.2021 julkaistu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 oli:
Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.

Vaisala julkaisee vuoden 2021 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen perjantaina 23.7.2021.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi