Vaisala päivittää taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2020 ja julkaisee alustavat liikevaihto- ja liiketulosluvut

Office desk
21. Loka 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Sisäpiiritieto
21.10.2020 klo 9.00

Vaisala päivittää taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2020 ja julkaisee alustavat liikevaihto- ja liiketulosluvut

Vaisala Oyj kaventaa vuoden 2020 liikevaihtoennustettaan ja nostaa liiketulosennustettaan (EBIT). Vaisalan vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 370–390 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–48 miljoonaa euroa.

Vaisalan tammi–syyskuun 2020 alustava liikevaihto oli 273 miljoonaa euroa ja alustava liiketulos (EBIT) 33 miljoonaa euroa.

Globaali talouden taantuma on vaikuttanut erityisesti lentokenttäasiakassegmenttiin ja kehittyviin markkinoihin. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue ei ole saanut isoja projektitilauksia. Saadut tilaukset ovat laskeneet eniten Latinalaisessa Amerikassa sekä APAC- ja MEA-alueilla. Projektitoimituksia on viivästynyt johtuen COVID-19-pandemiaan liittyvistä rajoituksista. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue ei ole saavuttanut teollisille instrumenteille ja nestemittaustuotteille asetettuja kasvutavoitteitaan toisen ja kolmannen neljänneksen aikana epävakaan markkinatilanteen takia. Saadut tilaukset ovat laskeneet EMEA-regioonassa. Americas- ja APAC-regioonissa tilaukset ovat olleet edellisen vuoden tasolla. Näistä johtuen vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan nyt olevan 370–390 miljoonaa euroa.

Haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta Vaisalan suoritus on ollut vahva koko vuoden ja kolmannella neljänneksellä odotettua parempi. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen digitaaliset palvelut ja Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoiminnot paransivat bruttokateprosenttejaan. Pitkittyneestä COVID-19-pandemiasta seurannut kiinteiden kulujen lasku on parantanut liiketulosta aiemmin arvioitua enemmän. Näiden seurauksena vuoden 2020 liiketuloksen arvioidaan nyt olevan 40–48 miljoonaa euroa.

Koska COVID-19-pandemia on edennyt toiseen vaiheeseen, näkyvyys jatkuu heikkona ja aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia loppuvuodelle. Neljäs vuosineljännes on tyypillisen kausivaihtelun vuoksi ollut Vaisalalle ja erityisesti Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueelle tärkeä neljännes. Näin ollen taloudellisen ohjeistuksen vaihteluvälit ovat yhä laajat. Puolivuosiraportissa 21.7.2020 julkaistut vuoden 2020 markkinanäkymät ovat ennallaan.

Vaisalan aiempi 21.7.2020 julkaistu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 oli:
Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.

Vaisala julkaisee osavuosikatsauksen tammi–syyskuulta 2020 tiistaina 27.10.2020.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi