Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020

Office desk
28. Huhti 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                         Osavuosikatsaus                                                              28.4.2020 klo 14.00

 

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020

Liikevaihto kasvoi 4 % ja liiketulos parani. Koronavirustilanne ei vaikuttanut Q1:een merkittävästi. Markkinanäkymät päivitetty tulevaisuuteen liittyvien riskien ja epävarmuuden takia.

Ensimmäinen neljännes 2020 lyhyesti

  • Saadut tilaukset 89,7 (113,0) miljoonaa euroa, laskua 21 %
  • Tilauskanta kauden lopussa 141,6 (150,9) miljoonaa euroa, laskua 6 %
  • Liikevaihto 87,2 (84,2) miljoonaa euroa, kasvua 4 %
  • Liiketulos (EBIT) 5,2 (-0,0) miljoonaa euroa, 6,0 (-0,0) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,11 (0,01) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta 5,3 (7,8) miljoonaa euroa
  • Rahavarat kauden lopussa 52,9 (31.12.2019: 56,4) miljoonaa euroa, laskua 6 %

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala toistaa taloudellisen ohjeistuksen, joka tiedotettiin 21.4.2020.
Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.

Avainluvut    
Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
Muutos1-12/
2019
Saadut tilaukset89,7113,0-21 %419,4
Tilauskanta141,6150,9-6 %139,0
Liikevaihto87,284,24 %403,6
Bruttokate49,244,810 %221,2
Bruttokateprosentti56,453,2 54,8
Kiinteät kulut44,043,02 %177,3
Liiketulos5,2-0,015006 %41,1
Liiketulosprosentti6,0-0,0 10,2
Tulos ennen veroja5,00,21953 %40,2
Kauden tulos4,00,22103 %33,6
Osakekohtainen tulos0,110,012142 %0,94
Oman pääoman tuotto, %8,10,4 17,7
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin    
hyödykkeisiin7,84,476 %26,8
Poistot ja arvonalentumiset4,96,3-22 %23,5
Liiketoiminnan rahavirta5,37,8-33 %40,8
Rahavarat52,975,6-30 %56,4
Korolliset velat52,050,72 %51,5
Nettovelkaantumisaste, %-0,5-15,3 -2,4


Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén

“Kerroimme raportissamme vuodelta 2019 riskeistä, jotka liittyivät koronavirusepidemian puhkeamiseen Kiinassa. Sittemmin tilanne on kehittynyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Hallitukset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet merkittäviin toimenpiteisiin hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat sekä Vaisalan toimintaan että asiakkaisiin. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Vaisalan toimituskyky säilyi hyvällä tasolla ensimmäisen neljänneksen ajan.

Vaisalan prioriteettina on suojella työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Olemme onnistuneet löytämään vaihtoehtoisia tapoja tuotteiden, projektien ja palveluiden toimittamiseksi asiakkaillemme tukeaksemme heidän toimintojaan. Olemme myös kehittäneet uusia tapoja jatkaa tuotekehitysprojekteja ja varmistaa kriittisten toimintojen jatkuvuus. Haluaisin myös kiittää henkilöstöämme, toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme sitoutumisesta ja joustavuudesta tässä haastavassa tilanteessa.

Ensimmäisen neljänneksen toimitusvolyymit olivat hyvällä tasolla, minkä seurauksena liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa regioonissa. EMEA-regioonan liikevaihto kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Kiinan liikevaihto laski koronavirustilanteen takia kolmanneksen edellisestä vuodesta. Bruttokateprosentti parani 3 prosenttiyksikköä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parantumisen seurauksena. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ensimmäiseen neljännekseen, kun ottaa huomioon pandemian ja normaalin kausivaihtelun.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen kasvu tuli lippulaivamarkkinoilta eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksista sekä palveluliiketoiminnasta. Nestemittausratkaisujen ja olosuhdevalvontajärjestelmien osalta vuosi alkoi verkkaisesti, kun taas sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa kasvu jatkui voimakkaana.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät erinomaisesti. Käynnissä olevat isot projektit toivat neljänneksen liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta ensimmäisellä neljänneksellä. Tuulilidariliiketoiminnan kasvu oli hidasta osin koronavirustilanteeseen liittyvien rajoitteiden seurauksena. Digitaalisen liiketoiminnan painopisteiden uudistus ja toimintojen uudelleenorganisointi saatettiin loppuun viime vuonna, ja liiketoiminnan kannattavuus on jo parantunut selvästi.

Ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilausten laskiessa 31 % osin vahvan vertailukauden vuoksi ja osin korovirustilanteen seurauksena. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli hyvä Americas- ja EMEA-regioonissa. Vaisala arvioi, että hallitusten ja viranomaisten toimeenpanemat henkilöitä ja liiketoimintoja koskevat mittavat rajoitukset aiheuttavat viivästyksiä tai keskeytyksiä erityisesti projekti- ja palvelutoimituksissa. Vaisala arvioi, että tilanne tulee muuttumaan entistä haastavammaksi hallitusten kiristäessä budjettejaan. Kehittyvät markkinat ovat erittäin haavoittuvaisia, ja siitä syystä kehittyvien markkinoiden kysynnän arvioidaan laskevan pandemian aikana. Vaisala arvioi, että Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tarjooman kysyntä ei muutu merkittävästi. Vaisala arvioi kuitenkin, että liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu jää vuoden 2019 kasvusta.

Koronaviruspandemian kestoon ja vaikutuksiin sekä siitä seuraavaan talouden hidastumiseen liittyy paljon epävarmuutta. Myös arviot toipumisnopeudesta vaihtelevat merkittävästi. Tämän takia Vaisala on valmistellut useita skenaarioita ja arvioinut niiden vaikutuksia liiketoimintaan, suorituskykyyn ja loppuvuoden tulokseen. Edellä kuvatun epävarmuuden takia sekä liikevaihdon että liiketuloksen vaihteluväli on laaja. Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.”


Tuloskehitys Q1 2020

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
Muutos 

FX*
2019
Saadut tilaukset89,7113,0-21 %-22 %419,4
Tilauskanta kauden lopussa141,6150,9-6 % 139,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset olivat 89,7 (113,0) miljoonaa euroa ja laskivat 21 % vahvaan edelliseen vuoteen verrattuna sekä osin koronavirustilanteen seurauksena. Saadut tilaukset laskivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kaikissa regioonissa ja lasku oli yhteensä 31 %. Vertailukausi sisälsi kaksi isoa projektitilausta, joiden arvo oli yhteensä 22 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kuitenkin Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 2 % Americas- ja EMEA-regioonien hyvän kasvun seurauksena, mutta tilaukset laskivat parilla prosentilla APAC-regioonassa koronavirustilanteen seurauksena.

Maaliskuun 2020 lopussa tilauskanta oli 141,6 (150,9) miljoonaa euroa ja laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta laski 8 %. Pääosa tilauskannan laskusta tuli APAC- ja Americas-regioonista, kun taas EMEA-regioonan tilauskanta kasvoi. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska se kirjataan Etiopian parlamentin hyväksynnän jälkeen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi 5 % tilauskannan kasvettua Americas- ja APAC-regioonissa. Tilauskannasta 93,9 (101,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
Muutos 

FX**
2019
Liikevaihto87,284,24 %2 %403,6
  Tuotteet58,959,7-1 % 278,5
  Projektit14,611,527 % 73,2
  Palvelut13,713,05 % 51,9
Bruttokateprosentti56,453,2  54,8
Kiinteät kulut44,043,02 % 177,3
  T&K-menot13,913,0 7 % 52,8
  % liikevaihdosta15,915,4  13,1
  Poistot*1,73,0  9,6
Liiketulos5,2-0,0  41,1
  % liikevaihdosta6,0-0,0  10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla


Liikevaihto regioonittain

Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
Muutos2019
Americas31,932,7-2 %149,7
APAC21,224,4-13 %119,6
EMEA34,127,126 %134,3
Yhteensä87,284,24 %403,6

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 87,2 (84,2) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 1,3 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4 % pääosin projektitoimitusten kasvun seurauksena. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 2 % palvelu- ja tuoteliiketoimintojen kasvun myötä.

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen bruttokateprosentti parani 56,4 (53,2) %:iin Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parantumisen seurauksena. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 5,2 (-0,0) miljoonaan euroon ja oli 6,0 (-0,0) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen nostivat liiketulosta. Kiinteät kulut olivat lähellä edellisen vuoden tasoa, mutta odotettua alemmat koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten takia. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteät kulut sisälsivät 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksen, joka perustuu projektiin liittyvien saamisten yksilölliseen arviointiin. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta, laskivat 1,3 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukausi sisälsi lisäksi vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 2 miljoonan euron kuluvarauksen.

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 5,0 (0,2) miljoonaa euroa ja kauden tulos 4,0 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,01) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–maaliskuussa 2020. Rahavarat laskivat 52,9 (31.12.2019: 56,4) miljoonaan euroon maaliskuun lopussa. Vertailukauden ostovelat ja muut velat sisälsivät 20,8 miljoonan euron osingonmaksuvelan. Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 359,0 (31.12.2019: 361,5) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa 2020 laski 5,3 (7,8) miljoonaan euroon pääasiassa lyhytaikaisten velkojen muutoksen seurauksena.

Vaisalalla oli 31.3.2020 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,2 (31.12.2019: 40,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,8 (31.12.2019: 11,3) miljoonaa euroa.


Investoinnit

Tammi–maaliskuussa 2020 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 7,8 (4,4) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa sekä koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja. Vantaan ja Louisvillen rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 31.3.2020 yhteensä 7 (31.12.2019: 9) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,9 (6,3) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 1,7 (3,0) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö

Tammi–maaliskuussa 2020 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 860 (1 794) henkilöä. Maaliskuun 2020 lopussa henkilöstön määrä oli 1 877 (31.12.2019: 1 837). Henkilöstöstä 75 (73) % työskenteli EMEA-regioonassa, 16 (19) % Americas-regioonassa, ja 9 (9) % APAC-regioonassa. Henkilöstöstä 62 (60) % työskenteli Suomessa.


Q1 2020 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
Muutos 

 

FX**
 

 

2019
Saadut tilaukset52,276,2-31 %-32 %276,2
Tilauskanta kauden lopussa122,5132,8-8 % 122,3
Liikevaihto51,849,64 %3 %261,3
  Tuotteet27,128,3 -4 % 149,0
  Projektit14,611,527 % 73,2
  Palvelut10,19,92 % 39,1
Bruttokateprosentti50,046,1  49,9
Kiinteä kulut28,227,24 % 113,0
  T&K-menot8,88,54 % 34,0
  % liikevaihdosta17,017,1  13,0
  Poistot*1,31,6  6,9
Liiketulos-2,4-4,3  17,7
  % liikevaihdosta-4,6-8,7  6,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2020 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat 52,2 (76,2) miljoonaa euroa ja laskivat kaikissa regioonissa yhteensä 31 % edellisvuoden vahvaan tilauskertymään verrattuna sekä osin koronavirustilanteen seurauksena. Vertailukausi sisälsi kaksi isoa projektitilausta, 15 miljoonan euron lentokenttäjärjestelmätilauksen Argentiinaan sekä 7 miljoonan tiesääasemaverkkotilauksen Ruotsiin. Saadut tilaukset kasvoivat kuitenkin Pohjois-Amerikassa ja Japanissa.

Maaliskuun 2020 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 122,5 (132,8) miljoonaa euroa ja se laski 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta laski APAC- ja Americas-regioonissa, kun taas EMEA-regioonan tilauskanta kasvoi hyvän tilausvirran jatkuttua jo yli vuoden ajan. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska se kirjataan Etiopian parlamentin hyväksynnän jälkeen. Tilauskannasta 76,8 (84,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 51,8 (49,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna projektitoimitusten kasvettua vahvasti 27 %. Tuotetoimitukset laskivat 4 %. EMEA-regioonan liikevaihto kasvoi sekä projekti- että tuotetoimitusten kasvun myötä. Americas- ja APAC-regioonien liikevaihto laski. Bruttokateprosentti parani 50,0 (46,1) %:iin projekti- ja digitaalisen liiketoiminnan kannattavuuden paranemisen seurauksena. Tuotetoimitusten laskusta huolimatta tuotteiden bruttokateprosentti oli vakaa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -2,4 (-4,3) miljoonaa euroa eli -4,6 (-8,7) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen paransivat liiketulosta. Kiinteät kulut olivat lähellä edellisen vuoden tasoa, mutta odotettua alemmat koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten takia. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteät kulut sisälsivät 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksen, joka perustuu projektiin liittyvien saamisten yksilölliseen arviointiin.


Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
Muutos 

 

FX**
 

 

2019
Saadut tilaukset37,536,82 %0 %143,2
Tilauskanta kauden lopussa19,118,25 % 16,8
Liikevaihto35,434,62 %1 %142,3
  Tuotteet31,831,51 % 129,5
  Palvelut3,63,1 15 % 12,8
Bruttokateprosentti65,863,3  63,9
Kiinteät kulut15,715,4 2 % 63,4
  T&K-menot5,14,513 % 18,8
  % liikevaihdosta14,313,0  13,2
  Poistot*0,41,4  2,8
Liiketulos7,64,6  26,1
  % liikevaihdosta21,413,3  18,4

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2020 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 37,5 (36,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Americas- ja EMEA-regioonissa, mutta laskivat APAC-regioonassa. Kiinassa tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Maaliskuun 2020 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 19,1 (18,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Americas- ja APAC-regioonissa, mutta laski hieman EMEA-regioonassa. Tilauskannasta 17,1 (16,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi sekä tuote- että palveluliiketoiminnassa yhteensä 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 35,4 (34,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa regioonissa. Kasvu oli heikointa APAC-regioonassa johtuen liikevaihdon laskusta Kiinassa. Bruttokateprosentti parani 65,8 (63,3) %:iin liikevaihdon kasvun sekä tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden paranemisen seurauksena.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 7,6 (4,6) miljoonaa euroa eli 21,4 (13,3) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteät kulut olivat lähellä edellisen vuoden tasoa, mutta odotettua alemmat koronavirustilanteesta johtuvien rajoitusten takia. Kiinteisiin kuluihin sisältyneiden aineettomien hyödykkeiden poistojen 1,0 miljoonan euron lasku edelliseen vuoteen verrattuna paransi liiketulosta. Vertailukausi sisälsi lisäksi vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 2 miljoonan euron kuluvarauksen.


Varsinainen yhtiökokous 2020

Vaisalan hallitus päätti 25.3.2020 lykätä varsinaista yhtiökokousta koronavirustilanteen takia. Vaisala kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.3.2020 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 751 398 kuuluu sarjaan K ja 29 685 330 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,0 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 82,0 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–maaliskuussa 2020 yhteensä 1 700 160 kappaletta 51,7 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 27,10 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 37,50 euroa ja alin 21,65 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 30,40 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2020 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 792,6 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 975,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2020 Vaisala luovutti yhteensä 118 950 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2017 kuuluneille 33 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 437 039 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,5 % A-sarjan osakkeista ja 1,2 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Maaliskuun 2020 lopussa Vaisalalla oli 10 146 (9 365) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 17,5 (15,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,8 (41,3) %, yksityiset yritykset 13,2 (13,5) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,9 (14,3) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,9 (11,1) % ja julkisyhteisöt 3,7 (4,6) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Koronaviruspandemia vaikuttaa henkilöihin ja liiketoimintoihin ympäri maailmaa. Pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai asiakassegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Lisääntyvä kilpailu tai asiakkaiden suosima paikallinen tuotanto voivat alentaa Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusien tuotteiden ja palveluiden menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuussuunnitelmia. Asiakkaiden budjettileikkaukset, kompleksiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien laajuudessa sekä rahoitusjärjestelyt voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Pitkät katkokset tuotannossa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2020

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvä talouden hidastuminen vaikuttavat markkinanäkymiin.

Ilmastonmuutos ja äärisääilmiöt vaativat sään mittausratkaisujen jatkuvaa kehittämistä sekä ennustuskyvykkyyksien uudistamista. Päätöksiä suurista meteorologian infrastruktuurihankkeista voidaan lykätä koronaviruspandemian vuoksi. Kehittyneissä maissa markkinat pysyvät todennäköisesti vakaina, kun taas kehittyvissä maissa koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat.

Liikennesegmentin markkinatilanne on poikkeuksellisen vaihteleva. Lentokenttäsegmentin säähavaintojärjestelmien kysynnän odotetaan kärsivän lentoliikenteen ja sen liikevaihdon jyrkän laskun seurauksena. Tieliikennesegmentin kysynnän ja tienpinnan tilan mallintamiseen liittyvien ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaina.

Uusiutuvan energian segmentin kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan, mutta lyhyen aikavälin investoinnit tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteettiin saattavat kärsiä lisääntyneestä epävarmuudesta ja rahoituksen puutteesta.

Hallitusten ja viranomaisten toimeenpanemien henkilöitä, liiketoimintoja ja matkustusta koskevien rajoitusten odotetaan aiheuttavan viivästyksiä tai keskeytyksiä projekti- ja palvelutoimituksissa maailmanlaajuisesti.

Teollisuuden mittauksissa tiukemmat tavoitteet energia- ja toiminnantehokkuudelle sekä lisääntyvä sääntely, vaatimukset korkealle laadulle ja turvallisuudelle luovat kysyntää teollisuuden korkean arvon instrumenteille ja järjestelmille. Instrumentti- ja nestemittausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan koronaviruspandemiasta huolimatta. Olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden markkinoiden arvioidaan edelleen ylittävän instrumenttien kasvun. Toimitusvolyymien kasvun arvioidaan kuitenkin jäävän vuodesta 2019 koronavirustilanteeseen liittyvien rajoitusten takia.

 

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.

Talouskalenteri 2020

21.7.2020: Puolivuosikatsaus 2020
27.10.2020: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020


Vantaa, 28.4.2020


Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.


Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2019 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.  

Liiketoiminnan rahavirtojen esittämistapa konsernin rahavirtalaskelmassa on muutettu suorasta esittämistavasta epäsuoraan esittämistapaan 1.1.2020. Vertailutiedot on esitetty vastaavasti.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueeseen kuuluvat uusiutuvan energian digital solutions -liiketoiminnot eivät enää täytä myytävänä oleviksi luokiteltavien omaisuuserien kriteerejä ja siten näiden varojen luokittelu myytävänä oleviksi luokitelluiksi omaisuuseriksi on lopetettu 30.9.2019.

Vuonna 2020 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2020 alkaen.

  • IFRS 3:n muutokset: Liiketoiminnan määritelmä
  • IAS 1:n ja IAS 8:n muutokset: Olennaisuuden määritelmä
  • IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutokset: Viitekorkouudistus

IFRS 3:n muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutuksia konsernin tilinpäätöksiin tulevaisuudessa, mikäli tällaisia liiketoimia tehdään. IAS 1:n ja IAS 8:n sekä IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina.


Konsernituloslaskelma   
Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
  Liikevaihto87,284,2403,6
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-38,0-39,4-182,4
Bruttokate49,244,8221,2
    
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-30,1-30,0-124,5
  Tutkimus- ja kehityskulut-13,9-13,0-52,8
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut0,0-1,8-2,7
Liiketulos5,2-0,041,1
    
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta--0,1
  Rahoitustuotot ja -kulut-0,20,3-1,1
Tulos ennen veroja5,00,240,2
    
  Tuloverot-0,9-0,1-6,6
Kauden tulos4,00,233,6
    
Kauden tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille4,10,233,5
Määräysvallattomille omistajille-0,1-0,1
Kauden tulos4,00,233,6
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 
Osakekohtainen tulos, euroa0,110,010,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,110,010,93


Konsernin laaja tuloslaskelma   
Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)   
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut0,00,00,2
Yhteensä0,00,00,2
    
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
  Muuntoerot0,30,70,5
Yhteensä0,30,70,5
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä0,30,70,7
    
Kauden laaja tulos4,40,934,3
    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille4,40,934,2
Määräysvallattomille omistajille-0,1-0,1
Kauden laaja tulos4,40,934,3


Konsernitase   
Milj. euroa   
Varat31.3.202031.3.201931.12.2019
    
Pitkäaikaiset varat   
  Aineettomat hyödykkeet71,371,272,7
  Aineelliset hyödykkeet69,648,563,4
  Käyttöoikeusomaisuuserät12,811,212,3
  Osakesijoitukset0,10,10,1
  Osuus osakkuusyhtiössä1,11,01,1
  Pitkäaikaiset saamiset1,01,00,9
  Laskennalliset verosaamiset9,710,19,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä165,6143,2160,3
    
Lyhytaikaiset varat   
  Vaihto-omaisuus44,435,839,6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset68,462,977,3
  Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät23,119,125,0
  Tuloverosaamiset4,62,72,8
  Rahavarat52,975,656,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä193,4196,1201,1
    
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät-3,1-
    
Varat yhteensä359,0342,4361,5


Oma pääoma ja velat31.3.202031.3.201931.12.2019
    
Oma pääoma   
  Osakepääoma7,77,77,7
  Muut rahastot3,24,47,0
  Muuntoerot1,61,41,3
  Omat osakkeet-6,3-7,9-7,9
  Kertyneet voittovarat193,7156,7190,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä199,9162,3198,0
    
Määräysvallattomien omistajien osuus0,3-0,3
    
Oma pääoma yhteensä200,1162,3198,3
    
Pitkäaikaiset velat   
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta-0,1-
  Korolliset vuokrasopimusvelat9,17,08,3
  Eläkevelvoitteet2,52,82,4
  Laskennalliset verovelat7,78,88,1
  Varaukset0,11,90,1
  Muut pitkäaikaiset velat4,65,94,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä24,026,523,3
    
Lyhytaikaiset velat   
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta40,240,340,2
  Korolliset vuokrasopimusvelat2,73,33,0
  Ostovelat ja muut velat60,475,364,5
  Sopimuksiin perustuvat velat27,529,027,3
  Tuloverovelat1,61,41,7
  Varaukset2,43,53,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä134,7152,6139,8
    
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat-1,0-
    
Velat yhteensä158,7180,2163,1
    
Oma pääoma ja velat yhteensä359,0342,4361,5


Konsernin rahavirtalaskelma   
Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
Liiketoiminnan rahavirta   
  Kauden tulos4.00.233.6
    
  Poistot ja arvonalentumiset4.96.323.5
  Rahoitustuotot ja -kulut0.2-0.31.1
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot0.00.0-0.3
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta0.00.0-0.1
  Tuloverot0.90.16.6
  Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa-3.32.01.6
    
  Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-4.2-4.0-7.5
  Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)10.711.2-7.8
  Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-4.3-4.71.5
  Käyttöpääoman muutos2.22.6-13.9
    
  Maksetut rahoituserät-0.5-0.2-2.3
  Maksetut tuloverot-3.2-2.9-9.0
Liiketoiminnan rahavirta 5.37.840.8
    
Investointien rahavirta   
  Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla---7,3
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-7,8-4,4-26,8
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,00,10,5
  Osakkeiden luovutustulot0,1--
Investointien rahavirta-7,7-4,4-33,6
    
Rahoituksen rahavirta   
  Maksetut osingot---20,8
  Lainasaamisten muutos0,00,00,1
  Lainojen nostot--80,0
  Lainojen takaisinmaksut0,0-0,0-80,5
  Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-0,9-1,2-4,1
Rahoituksen rahavirta-0,8-1,2-25,4
    
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )-3,22,3-18,1
    
Rahavarat kauden alussa56,472,772,7
  Rahavarojen muutos-3,22,3-18,1
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat--0,1-
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen siirto   
  jatkuviin toimintoihin--1,1
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus-0,20,70,7
Rahavarat kauden lopussa52,975,656,4


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista   
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräys-vallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20187,76,10,8-9,0177,3182,9 182,9
         
Kauden tulos    0,20,2 0,2
Muut laajan tuloksen erät 0,00,7  0,7 0,7
Osingonjako    -20,8-20,8 -20,8
Osakeperusteiset maksut -1,7 1,1 -0,7 -0,7
Oma pääoma 31.3.20197,74,41,4-7,9156,7162,3 162,3
         
         
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräys-vallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20197,77,01,3-7,9190,0198,00,3198,3
         
Kauden tulos    4,14,1-0,14,0
Muut laajan tuloksen erät 0,00,3  0,3 0,3
Osakeperusteiset maksut -4,2 1,6 -2,6 -2,6
Siirrot erien välillä 0,4  -0,40,0 0,0
Oma pääoma 31.3.20207,73,21,6-6,3193,7199,90,3200,1


Katsauksen liitetiedot   
    
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain   
Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö52,276,2276,2
Teolliset mittaukset37,536,8143,2
Yhteensä89,7113,0419,4
    
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain   
Milj. euroa1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö   
  Tuotteet27,128,3149,0
  Projektit14,611,573,2
  Palvelut10,19,939,1
Yhteensä51,849,6261,3
    
Teolliset mittaukset   
  Tuotteet31,831,5129,5
  Palvelut3,63,112,8
Yhteensä35,434,6142,3
    
Liikevaihto yhteensä87,284,2403,6
    
Liiketulos liiketoiminta-alueittain   
Milj. euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
Sää ja ympäristö-2,4-4,317,7
Teolliset mittaukset7,64,626,1
Muu toiminta0,0-0,3-2,7
Yhteensä5,2-0,041,1
    
Liikevaihto regioonittain   
Milj. euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
Americas31,932,7149,7
APAC21,224,4119,6
EMEA34,127,1134,3
Yhteensä87,284,2403,6
    
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus   
Milj. euroa1-3/20201-3/20191-12/2019
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä66,567,5308,6
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa20,816,795,0
Yhteensä87,284,2403,6


Henkilöstö   
 1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
Henkilöstö, keskimäärin1 8601 7941 829
Henkilöstö, kauden lopussa1 8771 7891 837
    
Johdannaisinstrumentit   
Milj. euroa31.3.202031.3.201931.12.2019
Johdannaissopimuksien nimellisarvot30,721,833,8
    
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat0,2-0,3
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat0,60,80,4
    
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.


Osaketiedot   
Euroa/tuhatta1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä36 00035 87935 881
Omien osakkeiden lukumäärä437558556
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella36 12536 11636 133
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä35 91735 81635 864
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä1 7009583 442
Osakekurssi, ylin37,5019,1532,80
Osakekurssi, alin21,6515,9515,95
    
Tunnusluvut   
Euroa1-3/
2020
1-3/
2019
1-12/
2019
Osakekohtainen tulos0,110,010,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos0,110,010,93
Osakekohtainen oma pääoma5,554,525,52
Oman pääoman tuotto, %8,10,417,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,150,221,14
Omavaraisuusaste, %56,548,155,7
Nettovelkaantumisaste, %-0,5-15,3-2,4


Keskeiset valuuttakurssit   
 KeskikurssitPäätöskurssit
 1-3/
2020
1-3/
2019
31.3.202031.3.201931.12.2019
USD1,10881,14511,09561,12351,1234
CNY7,71777,73577,77847,53977,8205
JPY120,55125,70118,90124,45121,94
GBP0,84860,87620,88640,85830,8508


Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 28.4.2020 klo 16.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 68978569#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.


Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi


Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi  twitter.com/VaisalaSuomi

Liite