Vaisala Oyj:n hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Press Release
12. Helmi 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
12.2.2020 klo 14.30

Vaisala Oyj:n hallitus päätti uudesta pitkän aikavälin suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä

Vaisalan hallitus päätti uudesta avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteista osakepalkkiojärjestelmästä. Pitkän aikavälin järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Vaisalan osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 mahdollinen palkkio perustuu Vaisalan
osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä liikevoittoon suorituskauden aikana. Mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 240 000 Vaisalan A-sarjan osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään nimetään noin 45 avainhenkilöä, mukaan lukien Vaisalan johtoryhmä.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän ehtojen mukaan palkkiot maksetaan osallistujille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa palkkioiden maksuhetkellä.

Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.


Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi