Korjaus: Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

28. Marras 2018
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
28.11.2018 klo 18.30

Korjaus: Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Vaisala Oyj:n 20.7.2018 julkaistussa tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksessa julkaistua osakekohtaista tulosta korjataan. Korjatulla ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä laskettu Vaisalan osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa 2018 oli 0,21 euroa aiemmin raportoidun 0,29 euron sijaan, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa 2018 oli 0,20 euroa aiemmin raportoidun 0,28 euron sijaan. Korjatulla ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä laskettu Vaisalan osakekohtainen tulos huhti-kesäkuussa 2018 oli 0,11 euroa aiemmin raportoidun 0,12 euron sijaan. Tämä tiedote sisältää korjatun puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2018.

Vaisala Oyj                         Puolivuosikatsaus                                                            28.11.2018 klo 18.30
                                                                                                                                                (alkuperäinen 20.7.2018)

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Hyvä liikevaihdon kasvu toisella neljänneksellä, liiketulosta alensi Weather and Environment liiketoiminta-alueen myyntimiksi

Toinen neljännes 2018 lyhyesti

·         Saadut tilaukset 71,1 (81,3) miljoonaa euroa, laskua 12 %
·         Tilauskanta kauden lopussa 126,5 (133,6) miljoonaa euroa, laskua 5 %
·         Liikevaihto 80,1 (74,8) miljoonaa euroa, kasvua 7 %
·         Bruttokateprosentti 50,1 (52,4) %
·         Liiketulos (EBIT) 4,7 (5,1) miljoonaa euroa, 5,9 (6,8) % liikevaihdosta
·         Osakekohtainen tulos 0,11 (0,09) euroa
·         Liiketoiminnan rahavirta 13,7 (8,5) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

·         Saadut tilaukset 158,3 (162,8) miljoonaa euroa, laskua 3 %
·         Liikevaihto 156,4 (143,2) miljoonaa euroa, kasvua 9 %
·         Bruttokateprosentti 50,7 (51,9) %
·         Liiketulos (EBIT) 10,4 (7,7) miljoonaa euroa, 6,7 (5,3) % liikevaihdosta
·         Osakekohtainen tulos 0,21 (0,14) euroa
·         Liiketoiminnan rahavirta 8,3 (11,3) miljoonaa euroa
·         Rahavarat kauden lopussa 56,7 (60,6) miljoonaa euroa, laskua 7 %

Taloudellinen ohjeistus 2018 ennallaan

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330-350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35-45 miljoonaa euroa.

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti vuoden 2018 toisesta neljänneksestä

"Vaisalan toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % edellisestä vuodesta ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli kaksinumeroinen. Kasvu oli voimakasta Americas-alueella Weather and Environment -liiketoiminta-alueella ja APAC-alueella Industrial Measurements -liiketoiminta-alueella. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 5 % projektitoimitusten kasvaessa 49 % edelliseen vuoteen verrattuna osin muuttuneiden tuloutussääntöjen seurauksena. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 10 % instrumenttitoimitusten jatkuessa vahvoina maailmanlaajuisesti ja erityisesti APAC-alueella.

Liikevaihdon hyvästä kasvusta huolimatta myyntimiksi, johon sisältyi Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan lisääntynyt osuus, alensi keskimääräistä bruttokatetta, ja liiketulos oli edellisvuotta alempi. Lisäksi sääinfrastruktuuriprojektit rasittivat keskimääräistä bruttokatetta.

Saadut tilaukset olivat poikkeuksellisen alhaiset ja alenivat 12 % edellisestä vuodesta. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tilaukset olivat alhaisimmat kahteen vuoteen. Erityisesti projektitilaukset olivat alhaisella tasolla. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen instrumenttitilaukset jatkuivat vahvoina ja saadut tilaukset kasvoivat 2 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tilausten kasvu oli kolminkertainen euromääräiseen kasvuun verrattuna.

Uuden sukupolven viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmän toimitukset käynnistyivät hyvin ja uusi tuote sai hyvän vastaanoton. Vetyperoksidin mittaamiseen ilmasta tarkoitettu mittapää on saanut erinomaista palautetta asiakkailta ja myyntivolyymit ovat vastanneet odotuksiamme. Digitaalisten ratkaisujen ja sähkönsiirtotuotteiden vaatimaton edistyminen jatkui toisenkin neljänneksen aikana.

Sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinanäkymien arvioidaan pysyvän muuttumattomina muualla paitsi Kiinassa. Sään mittausratkaisujen kysyntä Kiinassa on edelleen heikentynyt neljänneksen aikana. Projektiliiketoiminnan lisääntyneen osuuden arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti Weather and Environment -liiketoiminta-alueen ja Vaisalan kannattavuuteen vuoden 2018 toisella puoliskolla. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen päämarkkinoiden arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Arvioimme edelleen vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330-350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35-45 miljoonaa euroa."

Avainluvut          
  4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Saadut tilaukset, milj. euroa 71,1 81,3 158,3 162,8 346,3
Tilauskanta, milj. euroa 126,5 133,6 126,5 133,6 124,8
Liikevaihto, milj. euroa 80,1 74,8 156,4 143,2 332,6
Bruttokate, milj. euroa 40,1 39,2 79,3 74,3 174,0
Bruttokateprosentti 50,1 52,4 50,7 51,9 52,3
Kiinteät kulut, milj. euroa 35,9 34,5 69,3 67,3 133,3
Liiketulos, milj. euroa 4,7 5,1 10,4 7,7 40,9
Liiketulos, % 5,9 6,8 6,7 5,3 12,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 5,0 4,2 9,5 6,2 38,1
Kauden tulos, milj. euroa 3,9 3,3 7,3 4,8 27,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,09 0,21 0,14 0,76
Oman pääoman tuotto, %     8,5 5,7 15,0
Investoinnit, milj. euroa 3,6 2,0 5,8 3,8 8,5
Poistot, milj. euroa 2,1 2,4 4,3 5,3 9,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,7 8,5 8,3 11,3 49,2
Rahavarat, milj. euroa     56,7 60,6 91,3
           
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakekohtaiset vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.


 

Toinen neljännes 2018

Saadut tilaukset

Milj. euroa   4-6/2018 4-6/2017 Muutos, % Muutos, % vertailukelp. valuutoilla 2017
Weather and Environment   42,4 53,0 -20 -17 233,0
Industrial Measurements   28,8 28,2 2 6 113,3
Yhteensä   71,1 81,3 -12 -9 346,3
             

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Vaisalan saadut tilaukset laskivat 12 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 71,1 (81,3) miljoonaa euroa. Tilaukset laskivat pääasiassa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen alhaisten projektitilausten seurauksena. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat laskeneet 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 42,4 (53,0) miljoonaa euroa, mikä oli alin taso vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Tilaukset laskivat alhaisten projektitilausten seurauksena. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat laskeneet 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 28,8 (28,2) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa instrumenttitilauksista APAC- ja EMEA-alueilta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat kasvaneet 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Tilauskanta

Milj. euroa 30.6.2018 30.6.2017 Muutos, % 2017
Weather and Environment 112,2 121,4 -8 114,1
Industrial Measurements 14,3 12,2 18 10,7
Yhteensä 126,5 133,6 -5 124,8

Kesäkuun 2018 lopussa Vaisalan tilauskanta oli 126,5 (133,6) miljoonaa euroa ja laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta laski EMEA- ja Americas-alueilla. Tilauskannasta 80,2 (79,9) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Kesäkuun 2018 lopussa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tilauskanta laski 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 112,2 (121,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski kaikissa regioonissa alhaisen tilausvirran ja korkean toimitusvolyymin seurauksena. Lasku oli voimakkain Americas-alueella. Tilauskannasta 68,3 (69,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Kesäkuun 2018 lopussa Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 14,3 (12,2) miljoonaa euroa ja kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu tuli kaikista regioonista. Tilauskannasta 12,0 (10,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 Muutos, % Muutos, % vertailukelp. valuutoilla 2017
Weather and Environment 52,0 49,3 5 9 222,2
  Tuotteet 23,8 27,4 -13   112,0
  Projektit 20,2 13,5 49   76,4
  Palvelut 8,0 8,4 -5   33,8
Industrial Measurements 28,1 25,5 10 16 110,3
  Tuotteet 25,3 22,6 12   98,7
  Palvelut 2,8 2,9 -4   11,6
Yhteensä 80,1 74,8 7 12 332,6

 

Liikevaihto maantieteellisin aluein        
Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 Muutos, % 2017
EMEA 23,3 23,8 -2 107,7
Americas 33,6 30,6 10 127,3
APAC 23,2 20,4 14 97,5
Yhteensä 80,1 74,8 7 332,6

Vaisalan vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 80,1 (74,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi APAC- ja Americas-alueilla sekä molemmilla liiketoiminta-alueilla. Kasvu tuli Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnasta sekä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen instrumenttitoimituksista. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 12 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan. Jos nykyistä tuloutusstandardia olisi sovellettu edellisenä vuotena, olisi vuoden 2017 toisen neljänneksen liikevaihto ollut 3,0 miljoonaa euroa raportoitua korkeampi. Näin ollen Vaisalan vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihto olisi kasvanut 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihto EMEA-alueella laski hieman edellisestä vuodesta ja oli 23,3 (23,8) miljoonaa euroa. Lasku oli seurausta hiljaisesta neljänneksestä Middle East and Africa -alueen projektiliiketoiminnassa Weather and Environment -liiketoiminta-alueella. Americas-alueen liikevaihto oli 33,6 (30,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 10 %. Kasvu oli seurausta projektiliiketoiminnan erinomaisesta neljänneksestä Latinalaisessa Amerikassa Weather and Environment -liiketoiminta-alueella. APAC-alueen liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 23,2 (20,4) miljoonaa euroa. Kasvu tuli Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan erinomaisesta neljänneksestä sekä vahvoista instrumenttitoimituksista.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 52,0 (49,3) miljoonaa euroa. Kasvu tuli projektiliiketoiminnasta. Toisaalta tuoteliiketoiminnan liikevaihto laski liiketoiminnan volatiilisuuden sekä Kiinan markkinan hitauden seurauksena. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 9 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan. Jos nykyistä tuloutusstandardia olisi sovellettu edellisenä vuotena, olisi vuoden 2017 toisen neljänneksen liikevaihto ollut 3,0 miljoonaa euroa raportoitua korkeampi. Näin ollen vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihto olisi ollut vertailukauden tasolla.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 28,1 (25,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli instrumenttitoimituksista kaikilta alueilta ja oli voimakkain APAC-alueella. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 4,2 miljoonaa euroa eli 16 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Bruttokateprosentti ja liiketulos

  4-6/2018 4-6/2017 2017
Bruttokateprosentti 50,1 52,4 52,3
  Weather and Environment 44,1 47,7 47,3
  Industrial Measurements 61,3 61,4 62,4
       
Liiketulos, milj. euroa 4,7 5,1 40,9
  Weather and Environment -0,3 1,1 18,2
  Industrial Measurements 4,7 3,7 22,8
  Eliminoinnit ja muut 0,3 0,3 -0,2
       
Liiketulos, % 5,9 6,8 12,3
  Weather and Environment -0,6 2,2 8,2
  Industrial Measurements 16,7 14,6 20,7

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Vaisalan liiketulos aleni ja oli 4,7 (5,1) miljoonaa euroa, 5,9 (6,8) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli 50,1 (52,4) %. Bruttokateprosentin aleneminen oli pääasiassa seurausta Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan bruttokatteen alenemisesta, vahvistuneesta eurosta sekä edellistä vuotta heikommasta tuotemiksistä. Kiinteät kulut kasvoivat 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 35,9 (34,5) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa tutkimus- ja tuotekehityskulujen suunnitellusta noususta.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos laski pääasiassa alentuneen bruttokatteen seurauksena ja oli -0,3 (1,1) miljoonaa euroa, -0,6 (2,2) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli 44,1 (47,7) %. Lasku oli pääasiassa seurausta epäsuotuisasta myyntimiksistä, johon sisältyi projektiliiketoiminnan lisääntynyt osuus, sekä vahvistuneesta eurosta. Sääinfrastruktuuriprojektit rasittivat projektien keskimääräistä bruttokatetta. Kiinteät kulut kasvoivat 3 % edellisestä vuodesta ja olivat 23,3 (22,6) miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liiketulos nousi ja oli 4,7 (3,7) miljoonaa euroa, 16,7 (14,6) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli vertailukauden tasolla eli 61,3 (61,4) %. Kiinteät kulut kasvoivat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 12,5 (11,9) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa tutkimus- ja tuotekehityskulujen suunnitellusta noususta.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,3 (-0,9) miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saatavien arvostusvaikutuksesta.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä tulos ennen veroja oli 5,0 (4,2) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -1,1
(-0,9) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 3,9 (3,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,11 (0,09) euroa.

Tammi-kesäkuu 2018

Saadut tilaukset

Milj. euroa   1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % Muutos, % vertailukelp. valuutoilla 2017
Weather and Environment   98,6 105,1 -6 -3 233,0
Industrial Measurements   59,7 57,7 3 10 113,3
Yhteensä   158,3 162,8 -3 2 346,3
             

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa Vaisalan saadut tilaukset laskivat 3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 158,3 (162,8) miljoonaa euroa. Tilaukset kasvoivat APAC-alueella, mutta alenivat Americas- ja EMEA-alueilla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat kasvaneet 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 98,6 (105,1) miljoonaa euroa. Tilausten aleneminen oli seurausta sääinstrumenttien alentuneesta kysynnästä Kiinassa sekä alhaisista tilauksista uusiutuvan energian asiakassegmentiltä. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat laskeneet 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 3 % ja olivat 59,7 (57,7) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa instrumenttitilauksista APAC-alueelta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut tilaukset olisivat kasvaneet 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Tilauskanta

Milj. euroa 30.6.2018 30.6.2017 Muutos, % 2017
Weather and Environment 112,2 121,4 -8 114,1
Industrial Measurements 14,3 12,2 18 10,7
Yhteensä 126,5 133,6 -5 124,8

Kesäkuun 2018 lopussa Vaisalan tilauskanta oli 126,5 (133,6) miljoonaa euroa ja laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta laski EMEA- ja Americas-alueilla. Tilauskannasta 80,2 (79,9) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Kesäkuun 2018 lopussa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tilauskanta laski 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 112,2 (121,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski kaikissa regioonissa alhaisen tilausvirran ja korkean toimitusvolyymin seurauksena. Lasku oli voimakkain Americas-alueella. Tilauskannasta 68,3 (69,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Kesäkuun 2018 lopussa Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 14,3 (12,2) miljoonaa euroa ja kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu tuli kaikista regioonista. Tilauskannasta 12,0 (10,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2018.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Milj. euroa 1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % Muutos, % vertailukelp. valuutoilla 2017
Weather and Environment 100,1 89,6 12 17 222,2
  Tuotteet 46,5 50,4 -8   112,0
  Projektit 37,4 22,0 70   76,4
  Palvelut 16,3 17,1 -5   33,8
Industrial Measurements 56,3 53,6 5 12 110,3
  Tuotteet 50,6 47,9 6   98,7
  Palvelut 5,7 5,7 -1   11,6
Yhteensä 156,4 143,2 9 15 332,6

 

Liikevaihto maantieteellisin aluein        
Milj. euroa 1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % 2017
EMEA 45,6 41,8 9 107,7
Americas 63,0 59,4 6 127,3
APAC 47,8 42,0 14 97,5
Yhteensä 156,4 143,2 9 332,6

Vaisalan vuoden 2018 tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 156,4 (143,2) miljoonaa euroa. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (98) %. Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla sekä molemmilla liiketoiminta-alueilla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 15 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan. Jos nykyistä tuloutusstandardia olisi sovellettu edellisenä vuotena, olisi vuoden 2017 tammi-kesäkuun liikevaihto ollut 7,9 miljoonaa euroa raportoitua korkeampi. Näin ollen Vaisalan vuoden 2018 tammi-kesäkuun liikevaihto olisi kasvanut 4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihto EMEA-alueella oli 45,6 (41,8) miljoonaa euroa ja kasvoi 9 %. Tuoteliiketoiminta kehittyi myönteisesti molemmilla liiketoiminta-alueilla. Americas-alueen liikevaihto oli 63,0 (59,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 6 %. Kasvu oli seurausta Weather and Environment -liiketoiminta-alueen aktiivisesta projektiliiketoiminnasta Latinalaisessa Amerikassa. APAC-alueen liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 47,8 (42,0) miljoonaa euroa. Kasvu tuli Weather and Environment -liiketoiminta-alueen aktiivisesta projektiliiketoiminnasta sekä vahvoista instrumenttitoimituksista teollisuusasiakkaille.

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 100,1 (89,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli projektiliiketoiminnasta. Vahva tilauskanta vuoden alussa tuki liikevaihdon kasvua. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 17 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan. Jos nykyistä tuloutusstandardia olisi sovellettu edellisenä vuotena, olisi vuoden 2017 tammi-kesäkuun liikevaihto ollut 7,9 miljoonaa euroa raportoitua korkeampi. Näin ollen vuoden 2018 tammi-kesäkuun liikevaihto olisi kasvanut 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 56,3 (53,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli instrumenttitoimituksista APAC- ja EMEA-alueilla, kun taas Americas-alueen liikevaihto laski Yhdysvaltain dollarin heikentymisen seurauksena. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut 6,7 miljoonaa euroa eli 12 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä euroa vastaan.

Bruttokateprosentti ja liiketulos

  1-6/2018 1-6/2017 2017
Bruttokateprosentti 50,7 51,9 52,3
  Weather and Environment 44,7 46,0 47,3
  Industrial Measurements 61,5 62,1 62,4
       
Liiketulos, milj. euroa 10,4 7,7 40,9
  Weather and Environment -0,3 -2,9 18,2
  Industrial Measurements 10,6 10,1 22,8
  Eliminoinnit ja muut 0,1 0,5 -0,2
       
Liiketulos, % 6,7 5,3 12,3
  Weather and Environment -0,3 -3,3 8,2
  Industrial Measurements 18,9 18,9 20,7

Tammi-kesäkuussa 2018 Vaisalan liiketulos parani ja oli 10,4 (7,7) miljoonaa euroa, 6,7 (5,3) % liikevaihdosta. Liiketuloksen parantuminen tuli molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon kasvusta. Bruttokateprosentti oli 50,7 (51,9). Lasku tuli pääasiassa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvusta ja siihen liittyvästä tuotemiksin heikentymisestä sekä vahvistuneesta eurosta. Kiinteät kulut kasvoivat 3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 69,3 (67,3) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa tutkimus- ja tuotekehityskulujen suunnitellusta noususta.

Tammi-kesäkuussa 2018 Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos parani ja oli -0,3 (-2,9) miljoonaa euroa, -0,3 (-3,3) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentti laski ja oli 44,7 (46,0) %. Lasku tuli pääasiassa projektiliiketoiminnan osuuden kasvusta ja siihen liittyvästä tuotemiksin heikentymisestä sekä vahvistuneesta eurosta. Kiinteät kulut kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 45,1 (44,3) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2018 Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liiketulos parani ja oli 10,6 (10,1) miljoonaa euroa, 18,9 (18,9) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli 61,5 (62,1) % ja laski vahvistuneen euron seurauksena. Kiinteät kulut kasvoivat 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 24,0 (23,2) miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääasiassa tutkimus- ja tuotekehityskulujen suunnitellusta noususta.

Tammi-kesäkuun 2018 rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,9 (-1,4) miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saatavien arvostusvaikutuksesta.

Tammi-kesäkuun 2018 tulos ennen veroja oli 9,5 (6,2) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -2,1 (-1,4) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 7,3 (4,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,21 (0,14) euroa.

Tase ja rahavirta

Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina kesäkuun 2018 lopussa ylimääräisen osingon maksusta huolimatta. Rahavarat laskivat 56,7 (60,6) miljoonaan euroon. Vaisalalla ei ollut merkittäviä korollisia velkoja kesäkuun lopussa.

Taseen loppusumma laski 235,7 (239,2) miljoonaan euroon alentuneen käyttöpääoman ja osingonmaksun seurauksena. Vaihto-omaisuus väheni pääasiassa uuden tuloutusstandardin käyttöönoton myötä. Toisaalta myyntisaamiset olivat edellisvuotta korkeammat kasvaneen myynnin seurauksena.

Tammi-kesäkuussa 2018 liiketoiminnan rahavirta laski 8,3 (11,3) miljoonaan euroon käyttöpääoman kehityksen seurauksena. Osinkoja maksettiin 37,6 (17,8) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi-kesäkuun 2018 investoinnit olivat 5,8 (3,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja. Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,3 (5,3) miljoonaa euroa.

Vaisala päätti huhtikuussa rakennuttaa seuraavien kahden vuoden aikana noin 3 000 m² toimistorakennuksen Louisvilleen, Yhdysvaltojen Coloradoon yhtiön nykyisen toimistorakennuksen viereen. Rakennushankkeen seurauksena Vaisala luopuu alueella sijaitsevista vuokraamistaan toimistotiloista. Tämän rakennus- ja kunnostushankkeen kustannusarvio on noin 12 miljoonaa euroa.

Tutkimus ja tuotekehitys

T&K-kulut liiketoiminta-alueittain

Milj. euroa 1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % 2017
Weather and Environment 14,3 14,3 0 27,0
Industrial Measurements 7,8 6,3 23 12,6
Yhteensä 22,1 20,6 7 39,6

Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen T&K-aktiviteetti jatkoi kasvuaan suunnitellusti.

T&K-kulut % liikevaihdosta

  1-6/2018 1-6/2017 2017
Weather and Environment 14,3 16,0 12,1
Industrial Measurements 13,9 11,8 11,4
Yhteensä 14,1 14,4 11,9

Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu alensi T&K-kulujen osuutta liikevaihdosta.

Henkilöstö

Tammi-kesäkuussa 2018 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 638 (1 582) henkilöä. Kesäkuun 2018 lopussa henkilöstön määrä oli 1 680 (1 630) ja se sisälsi 98 (93) kesätyöntekijää. Henkilöstöstä 71 (70) % työskenteli EMEA-alueella, 21 (22) % Americas-alueella ja 9 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 65 (64) % työskenteli Suomessa.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 10.4.2018. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 1,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2018 ja maksupäivä 19.4.2018.

Ylimääräiseksi osingoksi vahvistettiin 1,00 euroa osakkeelta. Ylimääräisen osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2018 ja maksupäivä 19.4.2018.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) ja yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous päätti antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin yksi (1) uusi osake (ns. split). Osakeannin täsmäytyspäivä oli 12.4.2018. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet 12.4.2018 lukien. Uudet osakkeet eivät oikeuttaneet edellä mainittuihin osingonmaksuihin.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää niin, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset poistettiin.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 400 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 10.10.2019 saakka, ja se korvasi aiemman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 046 636 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 10.4.2023 saakka, ja se korvasi aiemman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamiseen.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:
Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.6.2018 oli 7 660 808 euroa. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan yksi (1) uusi osake (ns. split). Osakeannin täsmäytyspäivä oli 12.4.2018 ja uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 12.4.2018. Uudet osakkeet luovutettiin 13.4.2018. Osakeannin jälkeen Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 778 662 kuuluu sarjaan K ja 29 658 066 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi-kesäkuussa 2018 yhteensä 1 547 636 kappaletta 45,4 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 21,60 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 23,45 euroa ja alin 20,00 euroa. Osakkeen hinnan volyymilla painotettu keskikurssi oli 21,57 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2018 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 626,6 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli yhteensä 773,1 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous 28.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 568 344 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus oli voimassa 10.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Helmikuussa 2018 hallitus päätti luovuttaa osakkeita tämän valtuutuksen perusteella. Yhteensä 49 046 A-sarjan osaketta luovutettiin maaliskuussa vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2015 ja ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 28 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti.

Vaisalan hallussa oli kesäkuun 2018 lopussa 646 636 yhtiön omaa A-sarjan osaketta, joiden osuus A-sarjan osakkeista oli 2,2 % ja kaikista osakkeista 1,8 %.

Osakkeenomistajat
Kesäkuun 2018 lopussa Vaisala Oyj:llä oli 8 302 (7 794) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 16,6 (15,6) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,4 (40,7) %, yksityiset yritykset 13,8 (14,3) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14,0 (12,8) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11,1 (11,3) % ja julkisyhteisöt 4,0 (5,0) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kansainvälisen kauppapolitiikan ja poliittisen tilanteen epävarmuus sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Weather and Environment -liiketoiminta-alueella. Häiriöt projektien toimituksissa voivat alentaa tai viivästyttää niihin liittyvää tulosta. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuantureiden ja -verkostojen sekä digitaalisten ratkaisujen menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen internetsivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2018

Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan tasaiset. Markkinoiden kasvua haetaan digitaalisista ratkaisuista sekä ilmanlaadun mittaamisesta, mutta niiden kasvu alkaa matalalta tasolta. Sään mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan paranevan Americas-alueella. Aasia ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka -alueella kysynnän arvioidaan olevan vakaa, kun taas Euroopassa ja Kiinassa kysynnän arvioidaan laskevan maltillisesti vahvaan vuoteen 2017 verrattuna. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti.

Teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan hyvät. Kysynnän arvioidaan kasvavan kaikissa regioonissa. Sähkönsiirtotuotteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän saavan vauhtia uuden sukupolven järjestelmästä.

Valuuttakursseilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus vuoden 2018 raportoituun liikevaihtoon olettaen, että kurssit pysyvät kesäkuun lopun tasolla.

Vuoden 2018 taloudellinen ohjeistus

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330-350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35-45 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 talouskalenteri

23.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018

Vantaa, 28.11.2018

Vaisala Oyj
Toimitusjohtaja

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

 

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2017 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat uudet standardit ja tulkinnat 1.1.2018 alkaen.

IFRS 2 -muutos Osakeperusteiset maksut
Muutokset selventävät seuraavia seikkoja:

 1. Käteisvaroina maksettavan osakeperusteisen liiketoimen käyvän arvon arvioinnissa oikeuden syntymisehtojen ja lopullista oikeutta synnyttämättömien ehtojen kirjanpitokäsittelyn tulisi seurata samaa menettelyä kuin omana pääomana maksettavan osakeperusteisen liiketoimen kohdalla.
   
 2. Mikäli verolaki tai sääntely edellyttää yhtiötä pidättämään tietyn määrän oman pääoman ehtoisia instrumentteja, rahalliselta arvoltaan työntekijöiden verovelvoitetta vastaavan määrän työntekijän verovelan kuittaamiseksi ja myöhemmin maksamiseksi veroviranomaiselle (ts. osakeperusteisessa järjestelyssä on nettosuoritusominaisuus), on tällainen järjestely luokiteltava kokonaisuudessaan omana pääomana maksettavaksi liiketoimeksi edellyttäen, että osakeperusteinen maksu olisi luokiteltu omana pääomana maksettavaksi liiketoimeksi ilman sen sisältämää nettosuoritusominaisuutta.
   
 3. Osakeperusteisessa maksussa tapahtuva muutos, joka muuttaa liiketoimen käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi, käsitellään seuraavasti:
  1. alkuperäinen velka kirjataan pois taseesta;
  2. omana pääomana maksettava osakeperusteinen maksu kirjataan myönnetyn oman pääoman ehtoisen instrumentin muutospäivän käypään arvoon siltä osin kuin työtä on suoritettu muutospäivään mennessä; ja
  3. mahdollinen ero muutospäivän velan kirjanpitoarvon ja omaan pääomaan kirjattavan arvon välillä kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Näistä muutoksista johtuen Vaisala on oikaissut muita oman pääoman rahastoja 3,9 miljoonaa euroa sekä ostovelkoja ja muita velkoja -3,9 miljoonaa euroa. Vaisala on tarkentanut IFRS 2:sta johtuvia avaavan taseen oikaisuja tässä osavuosikatsauksessa. Vertailuvuosia ei ole muutettu takautuvasti.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit tuo uusia vaatimuksia rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen. Standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusvarojen luokittelusta, kirjaamisesta ja arvostamisesta, yleistä suojauslaskentaa koskevat uudet säännökset sekä uusi odotettavissa olevia luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli. Tämän lisäksi standardi sisältää liitetietovaatimuksia.

Vaisalalla ei ole merkittäviä rahoitusinstrumentteja asiakassaatavien ja valuuttatermiinien lisäksi. Vaisala ei myöskään sovella suojauslaskentaa. 

Vaisala soveltaa standardin yksinkertaistettua menettelyä koko voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamiseen myyntisaamisten ja pitkäaikaishankkeiden asiakassaatavien osalta kuten IFRS 9 vaatii tai sallii. Johto arvioi IFRS 9:n mukaisen odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamismallin soveltamisen johtavan luottotappioiden aikaisempaan kirjaamiseen kuvattujen erien osalta ja kasvattavan näistä kirjattavan tappioita koskevan vähennyserän määrää. Tähän perustuen Vaisala on oikaissut -0,2 miljoonalla eurolla kertyneitä voittovaroja ja myyntisaamisia ja muita saamisia 1.1.2018. IFRS 9:n käyttöönotto ei vaikuta olennaisesti veroihin. Vertailuvuosia ei ole oikaistu takautuvasti.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan EU:ssa 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) sisältää yhden kattavan tuloutusmallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. IFRS 15 korvaa IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15:n pääperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan siten, että ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palveluiden luovuttamista asiakkaalle sellaiseen rahamäärään, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluita vastaan. IFRS 15:n mukaan yhteisö kirjaa myyntituoton silloin kun (tai sitä mukaa kuin) suoritevelvoite täytetään, toisin sanoen silloin kun asiakas saa määräysvallan suoritevelvoitteen perusteena olevaan tavaraan tai palveluun. Myyntituotot kirjataan tämän periaatteen mukaisesti seuraavia viittä vaihetta noudattaen:

1.             Tunnistetaan asiakassopimus (tai -sopimukset)
2.            Tunnistetaan sopimukseen sisältyvät suoritevelvoitteet
3.            Määritetään transaktiohinta
4.            Kohdistetaan transaktiohinta sopimukseen sisältyville suoritevelvoitteille
5.            Kirjataan myyntituotto

Lisäksi IFRS 15 sisältää laajat liitetietovaatimukset.

Vaisala siirtyi soveltamaan IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia 1.1.2018 alkaen. IFRS 15 -standardin vaikutukset kohdistuivat Vaisalassa enimmäkseen Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoimintaan, kun taas uuden standardin vaikutukset ovat vähäisiä Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintoihin sekä Industrial Measurements -liiketoiminta-alueeseen.

Projektiliiketoiminta
Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2017 oli 76 miljoonaa euroa ja 65 miljoonaa euroa tilikaudella 2016. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat yllämainituissa vaiheissa kaksi, neljä ja viisi, kun taas vaiheissa yksi ja kolme muutokset olivat vähäisiä.

Vaisalan toimitusprojektit ovat tyypillisesti integroituja projekteja. Integroiduissa projekteissa Vaisala toimittaa asiakkaille havaintojärjestelmän, joka koostuu tuotteista, palveluista ja ohjelmistoista. Nämä järjestelmät kytketään/yhdistetään asiakkaan järjestelmään asiakkaan määrittelyjen mukaisesti. Tästä johtuen yksi toimitusprojekti on tyypillisesti yksi IFRS 15:n mukainen suoritevelvoite. Vaisala tulouttaa integroidut projektit valmistusasteen mukaisesti. Tehdyn sopimusanalyysin perusteella Vaisalan sopimukset tyypillisesti täyttävät jatkuvan tuloutuksen kriteerit joko siten, että tuotteella ei ole vaihtoehtoista käyttöä ja että Vaisalalla on oikeus maksuun tehdystä työstä ja/tai siten, että suorite on valmistusvaiheen aikana asiakkaan kontrollissa.

Projektit, jotka eivät täytä jatkuvan tuloutuksen kriteerejä, tuloutetaan yhdellä kertaa, kun kontrolli siirtyy asiakkaalle. Nämä projektit ovat tyypillisesti standarditoimituksia tai joukko erillisiä toimituksia, joita hallinnoidaan projekteina niiden laajuuden takia.

Ennen vuotta 2018 valmistusasteen mukainen tuloutus on ollut projekteissa harvinaista ja sitä on sovellettu vain ajallisesti hyvin pitkiin projekteihin. Yleisin tuloutustapa on ollut tulouttaa laite ja kenttäpalvelut erikseen niiden suhteellisen myyntihinnan mukaisesti. Valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen siirtyminen vaikuttaa tuloutusajankohtaan, koska kontrolli tulee siirtymään asiakkaalle vähitellen. Tästä johtuen liikevaihdon ja voiton kirjaaminen aikaistuu.

Tuote- ja palveluliiketoiminta
Vaisala tulee jatkamaan tuoteliiketoiminnassa nykyistä toimitusehtoihin perustuvaa tuloutustapaa ja palveluliiketoiminnassa tapaa, joka ajoittaa tuloutuksen hetkeen, jolloin asiakkaat saavat hyödyt palveluista. Määräaikaisissa palvelusopimuksissa, jotka neuvotellaan toimitusprojektien yhteydessä ja jotka toteutuvat projektitoimitusten jälkeen, Vaisala tulee jatkamaan jatkuvaa tuloutusta erillisenä suoritevelvoitteena.

Vaisalan taloudellinen raportointi ja siirtymä
IFRS 15 mukaisesti laskettuna tammi-joulukuun 2017 liikevaihto olisi ollut noin 4 miljoonaa euroa pienempi ja tilauskanta olisi ollut kumulatiivisesti 1 miljoonaa euroa alempi IFRS 15:n mukaan tuloutettuna verrattuna vuoden 2017 laskentaperiaatteisiin. Vaikutus perustuu tuloutuksen aikaistumiseen. Vuoden 2017 laskentaperiaatteiden mukainen tuloutus johti kausivaihteluun, jossa kolmannen ja etenkin neljännen neljänneksen liikevaihto oli tyypillisesti korkeampi. IFRS 15 käyttöönotto johtaa tasaisempaan tuloutukseen vuosineljännesten välillä, koska projektit tosiasiallisesti valmistuvat tasaisemmin vuoden aikana.

Vaisala käyttää siirtymisessä osittain takautuvaa menetelmää, jonka mukaan avoinna olevat sopimukset on tuloutettu IFRS 15:n mukaisesti 1.1.2018 alkaen, mutta ennen sitä loppuunsaatettujen projektien vertailutietoja ei muutettu takautuvasti. Tästä johtuen Vaisala on tehnyt 0,3 miljoonan euron oikaisun kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018. Lisäksi Vaisala on oikaissut taseessa myyntisaamisia ja muita saamisia 2,8 miljoonaa euroa, vaihto-omaisuutta -2,6 miljoonaa euroa, ostovelkoja ja muita velkoja -0,2 miljoonaa euroa ja tuloverovelkoja 0,1 miljoonaa euroa IFRS 15 käyttöönoton myötä. Vertailuvuosia ei ole oikaistu takautuvasti.


 

Konsernituloslaskelma          
Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
  Liikevaihto 80,1 74,8 156,4 143,2 332,6
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -40,0 -35,6 -77,2 -68,9 -158,5
Bruttokate 40,1 39,2 79,3 74,3 174,0
           
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -24,4 -23,9 -47,2 -46,7 -93,7
  Tutkimus- ja kehityskulut -11,5 -10,6 -22,1 -20,6 -39,6
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,4 0,3 0,5 0,6 0,1
Liiketulos 4,7 5,1 10,4 7,7 40,9
           
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - - - 0,1
  Rahoitustuotot ja -kulut, netto 0,3 -0,9 -0,9 -1,4 -2,8
Tulos ennen veroja 5,0 4,2 9,5 6,2 38,1
           
  Tuloverot -1,1 -0,9 -2,1 -1,4 -10,9
Kauden tulos 3,9 3,3 7,3 4,8 27,2
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,09 0,21 0,14 0,76
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,09 0,20 0,13 0,75
           
Konsernin laaja tuloslaskelma          
           
Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset          
  tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
  Muuntoerot 1,0 -1,8 0,7 -2,0 -3,2
Yhteensä 1,0 -1,8 0,7 -2,0 -3,2
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,1 -1,8 0,7 -2,0 -3,2
           
Kauden laaja tulos yhteensä 4,9 1,5 8,1 2,8 24,1 

Konsernitase      
Milj. euroa      
Varat 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
       
Pitkäaikaiset varat      
  Aineettomat hyödykkeet 20,8 17,6 20,6
  Aineelliset hyödykkeet 42,3 40,1 40,4
  Sijoitukset 0,1 0,1 0,1
  Osuus osakkuusyhtiössä 0,9 0,8 0,9
  Pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,7 0,7
  Laskennalliset verosaamiset 7,8 10,6 7,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 72,7 69,9 70,3
       
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 26,7 39,2 28,6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 77,2 65,6 83,1
  Tuloverosaamiset 2,5 3,9 0,5
  Rahavarat 56,7 60,6 91,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 163,1 169,3 203,5
       
Varat yhteensä 235,7 239,2 273,8

 


Oma pääoma ja velat
30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
       
Emoyhtiön omistajien oma pääoma      
  Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
  Muut rahastot 4,5 2,1 3,0
  Muuntoerot 0,5 0,9 -0,2
  Omat osakkeet -9,0 -10,1 -10,1
  Kertyneet voittovarat 155,0 162,7 185,1
Oma pääoma yhteensä 158,6 163,3 185,4
       
Pitkäaikaiset velat      
  Korolliset velat 0,0 - -
  Eläkevastuut 2,6 2,4 2,5
  Laskennalliset verovelat 0,4 0,0 0,5
  Varaukset 0,2 0,0 0,2
  Muut pitkäaikaiset velat 2,6 1,3 2,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,8 3,7 5,8
       
Lyhytaikaiset velat      
  Korolliset velat 0,0 0,0 -
  Laskuttamattomat saadut ennakot 3,4 3,8 4,6
  Tuloverovelat 1,0 0,4 1,4
  Varaukset 1,8 0,9 1,3
  Ostovelat ja muut velat 65,1 67,0 75,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 71,3 72,2 82,5
       
Velat yhteensä 77,1 75,9 88,4
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 235,7 239,2 273,8 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. Euroa Osake-pääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2017 7,7 2,0 -9,6 2,9 175,6 178,5
             
Kauden tulos         4,8 4,8
Muu laaja tulos   -0,0   -2,0   -2,0
Maksetut osingot         -17,8 -17,8
Maksamattomien osinkojen palautus omaan pääomaan         0,1 0,1
Omien osakkeiden ostot     -0,8     -0,8
Osakeperusteiset maksut   0,2 0,3     0,5
Oma pääoma 30.6.2017 7,7 2,1 -10,1 0,9 162,7 163,3
             
             
Milj. Euroa Osake-pääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 31.12.2017 7,7 3,0 -10,1 -0,2 185,1 185,4
             
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan            
IFRS 2 muutos   3,9       3,9
IFRS 9         -0,2 -0,2
IFRS 15         0,3 0,3
             
Oma pääoma 1.1.2018 7,7 6,8 -10,1 -0,2 185,2 189,3
             
Kauden tulos         7,3 7,3
Muu laaja tulos   0,0   0,7   0,7
Maksetut osingot         -37,6 -37,6
Osakeperusteiset maksut   -2,3 1,1     -1,2
Oma pääoma 30.6.2018 7,7 4,5 -9,0 0,5 155,0 158,6


 

Konsernin rahavirtalaskelma      
Milj. Euroa 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liiketoiminnan rahavirta      
  Myynnistä saadut maksut 168,3 163,1 330,6
  Maksut liiketoiminnan kuluista -156,2 -144,8 -272,6
  Maksetut rahoituserät, netto 0,5 -2,5 -1,8
  Maksetut tuloverot -4,4 -4,5 -7,1
Liiketoiminnan rahavirta 8,3 11,3 49,2
       
Investointien rahavirta      
  Yrityshankinnat - - -2,0
  Käyttöomaisuusinvestoinnit -5,8 -3,8 -8,5
  Käyttöomaisuusmyynnit 0,1 0,2 0,3
Investointien rahavirta -5,7 -3,6 -10,2
       
Rahoituksen rahavirta      
  Maksetut osingot -37,6 -17,8 -17,9
  Omien osakkeiden ostot - -0,8 -0,8
  Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,0
  Leasingvelkojen muutos 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta -37,5 -18,6 -18,6
       
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -34,9 -10,9 20,4
       
Rahavarat kauden alussa 91,3 72,4 72,4
  Rahavarojen muutos -34,9 -10,9 20,4
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,3 -0,9 -1,5
Rahavarat kauden lopussa 56,7 60,6 91,3 

Katsauksen liitetiedot          
           
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Weather and Environment 42,4 53,0 98,6 105,1 233,0
Industrial Measurements 28,8 28,2 59,7 57,7 113,3
Yhteensä 71,1 81,3 158,3 162,8 346,3
           
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Weather and Environment          
  Tuotteet 23,8 27,4 46,5 50,4 112,0
  Projektit 20,2 13,5 37,4 22,0 76,4
  Palvelut 8,0 8,4 16,3 17,1 33,8
Yhteensä 52,0 49,3 100,1 89,6 222,2
           
Industrial Measurements          
  Tuotteet 25,3 22,6 50,6 47,9 98,7
  Palvelut 2,8 2,9 5,7 5,7 11,6
Yhteensä 28,1 25,5 56,3 53,6 110,3
           
Liikevaihto, muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Liikevaihto, yhteensä 80,1 74,8 156,4 143,2 332,6
           
Liiketulos liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Weather and Environment -0,3 1,1 -0,3 -2,9 18,2
Industrial Measurements 4,7 3,7 10,6 10,1 22,8
Muu toiminta 0,3 0,3 0,1 0,5 -0,2
Yhteensä 4,7 5,1 10,4 7,7 40,9
           
Liikevaihto maantieteellisin aluein 
Milj. euroa 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
EMEA 23,3 23,8 45,6 41,8 107,7
Americas 33,6 30,6 63,0 59,4 127,3
APAC 23,2 20,4 47,8 42,0 97,5
Yhteensä 80,1 74,8 156,4 143,2 332,6


 

Henkilöstö          
  4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Henkilöstö, keskimäärin 1 659 1 601 1 638 1 582 1 592
Henkilöstö, kauden lopussa 1 680 1 630 1 680 1 630 1 608
           
Johdannaissopimukset          
      30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa     36,2 41,3 38,8
           
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa     0,1 2,3 1,5
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa     1,2 0,3 0,3
Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot          
  4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta 35 790 17 851 35 790 17 851 17 846
Omien osakkeiden määrä, tuhatta 647 368 647 368 372
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella, tuhatta 36 348 18 137 36 312 18 133 18 176
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, tuhatta 35 790 17 851 35 754 17 847 17 847
Pörssivaihto, tuhatta 1 022 630 1 548 1 129 2 149
Osakekurssi, ylin, euroa 22,40 24,28 23,45 24,28 24,45
Osakekurssi, alin, euroa 20,10 17,18 20,00 15,94 15,94
           
Tunnusluvut          
  4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,09 0,21 0,14 0,76
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,09 0,20 0,13 0,75
Osakekohtainen oma pääoma, euroa     4,43 4,57 5,19
Oman pääoman tuotto, %     8,5 5,7 15,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,38 0,24 0,23 0,32 1,38
Omavaraisuusaste, %     68,3 69,4 68,9
           
           
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakekohtaiset vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.


 

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi  www.twitter.com/VaisalaSuomi

Liite