Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

25. Huhti 2017
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                         Osavuosikatsaus                                                              25.4.2017 klo 14.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Vahvat tilaukset ja liiketulos parani, vaikka liikevaihto pysyi ennallaan

Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti

·         Saadut tilaukset 81,5 (64,8) miljoonaa euroa, kasvua 26 %
·         Tilauskanta 130,3 (121,9) miljoonaa euroa, kasvua 7 %
·         Liikevaihto 68,4 (68,7) miljoonaa euroa, ennallaan
·         Bruttokateprosentti 51,4 % (51,0 %)
·         Liiketulos 2,6 (-1,0) miljoonaa euroa. Vertailukausi sisälsi 3,1 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
·         Osakekohtainen tulos 0,09 (-0,12) euroa
·         Liiketoiminnan rahavirta 2,9 (-0,6) miljoonaa euroa
·         Rahavarat 72,9 (57,0) miljoonaa euroa, kasvua 28 %
·         Taloudellinen ohjeistus 2017 ennallaan: Vaisala arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan 310-340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 32-42 miljoonaa euroa.

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti ensimmäisestä vuosineljänneksestä 2017

"Vaisalan vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat vahvat. Tilaukset kasvoivat 26 % edellisestä vuodesta ja olivat 81,5 miljoonaa euroa, mikä on kaikkien aikojen korkein aloitus vuodelle. Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset piristyivät kasvaen 27 % edellisestä vuodesta ja olivat 52,0 miljoonaa euroa. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saatujen tilausten kasvu jatkui. Saadut tilaukset olivat 29,5 miljoonaa euroa ja kasvoivat 23 % edellisestä vuodesta. Hyvät tilaukset molemmissa liiketoiminta-alueissa vahvistivat Vaisalan tilauskantaa 7 %. Puolet Controlled Environment -liiketoiminta-alueen tilauskannan kasvusta tuli palveluliiketoiminnan monivuotisista kalibrointisopimuksista. Tämä on tuloksena liiketoimintamallin kehityksestä, jossa huoltosopimuksia tarjotaan tuotetilausten yhteydessä.

Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, 68,4 miljoonaa euroa. Tämä oli hyvä saavutus ottaen huomioon vuoden alun alhaisen tilauskannan. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli erittäin vahva 28,1 miljoonaa euroa kasvaen 17 % edellisestä vuodesta. Kasvu tuli kaikista regioonista ja oli voimakkainta Americas- ja APAC-alueilla. Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 10 % vuoden alun alhaisen tilauskannan takia.

Vaisalan ensimmäisen neljänneksen liiketulos nousi 2,6 miljoonaan euroon, vaikka liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liiketuloksen kasvua ajoi pääasiassa Controlled Environment -liiketoiminta-alueen korkeampi liikevaihto.

Maailmantalouden kasvu vauhdittui vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja viimeisimmät ennusteet enteilevät kohtalaisia näkymiä. Raaka-aineiden, erityisesti raakaöljyn hinnannousun ennakoidaan parantavan useiden kehittyvien talouksien näkymiä.  Myös globaali teollisuustuotanto piristyi ensimmäisen neljänneksen aikana heijastuen myönteisesti erityisesti Controlled Environment -liiketoiminta-alueen näkymiin. Sään mittausratkaisujen markkinanäkymät vuonna 2017 ovat hieman edellistä vuotta suotuisammat ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinanäkymät jatkuvat suotuisina.

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2017 liikevaihdon olevan 310-340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 32-42 miljoonaa euroa."

Avainluvut        
    1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Saadut tilaukset, milj. euroa   81,5 64,8 311,3
Tilauskanta, milj. euroa   130,3 121,9 118,0
Liikevaihto, milj. euroa   68,4 68,7 319,1
Bruttokate, milj. euroa   35,1 35,0 164,8
Bruttokateprosentti   51,4 51,0 51,6
Kiinteät kulut, milj. euroa   32,8 33,1 141,5
Liiketulos, milj. euroa   2,6 -1,0 22,3
Liiketulos, %   3,7 -1,5 7,0
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa   2,0 -2,7 22,1
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa   1,6 -2,1 18,8
Osakekohtainen tulos, euroa   0,09 -0,12 1,05
Oman pääoman tuotto, %   3,7 -4,7 10,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa   1,8 1,1 7,7
Poistot, milj. euroa   2,9 3,7 24,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa   2,9 -0,6 41,8
Rahavarat kauden lopussa, milj. euroa   72,9 57,0 72,4

Markkinatilanne tammi-maaliskuu 2017

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta tilausten ollessa vahvat Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Kiinassa. Vaisala solmi useita suurehkoja tilauksia eri puolilla maailmaa erityisesti meteorologia-asiakkaiden kanssa. Myös liikennesääasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat selvästi poislukien lentosääasiakkaat, joilta saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat selvästi kaikissa informaatiopalveluiden asiakassegmenteissä. Uusiutuvan energian asiakkaiden tilausaktiviteetti pysyi kuitenkin vakaana edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisuuden mittausratkaisujen saadut tilaukset jatkoivat kasvuaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua vauhditti hyvä OEM- ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysyntä. Tämä oli seurausta suotuisista markkinaoloista, ja Vaisala myös kasvoi kohdemarkkinaa nopeammin. Kasvu oli voimakkainta Americas- ja APAC-alueilla.

 

Tammi-maaliskuu 2017 tulos

 

Saadut tilaukset        
Milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % 2016
Weather 52,0 40,9 27 206,0
Controlled Environment 29,5 23,9 23 105,3
Yhteensä 81,5 64,8 26 311,3
         

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Vaisalan saadut tilaukset kasvoivat 26 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 81,5 (64,8) miljoonaa euroa. Kasvu tuli kaikilta maantieteellisiltä aluilta.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Weather-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 27 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 52,0 (40,9) miljoonaa euroa. Kasvu tuli Americas-alueelta, Euroopasta ja Kiinasta.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Controlled Environment -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 23 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 29,5 (23,9) miljoonaa euroa. Kasvu tuli kaikista regioonista ja oli voimakkainta Americas- ja APAC-alueilla.

Tilauskanta            
Milj. euroa 31.3.2017 31.3.2016 Muutos, % 31.12.2016  
Weather 120,4 115,2 5 109,4  
Controlled Environment 10,0 6,8 47 8,6  
Yhteensä 130,3 121,9 7 118,0  

Maaliskuun 2017 lopussa Vaisalan tilauskanta oli 130,3 (121,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi EMEA- ja Americas-alueilla. Tilauskannasta 89,3 (83,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2017.

Maaliskuun 2017 lopussa Weather-liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 120,4 (115,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Americas-alueella, Euroopassa ja Kiinassa. Tilauskannasta 80,6 (77,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2017.

Maaliskuun 2017 lopussa Controlled Environment -liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 10,0 (6,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 47 % edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet tilauskannan kasvusta tuli palveluliiketoiminnan monivuotisista kalibrointisopimuksista. Kasvu tuli kaikista regioonista ja oli voimakkainta APAC-alueella. Tilauskannasta 8,6 (6,4) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2017.

 

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

 

Milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % 2016
Weather 40,3 44,7 -10 215,4
  Tuotteet 23,0 25,8 -11 115,5
  Projektit 8,5 9,9 -14 65,0
  Palvelut 8,7 8,9 -2 34,9
Controlled Environment 28,1 24,0 17 103,7
  Tuotteet 25,2 21,3 19 93,0
  Palvelut 2,9 2,7 6 10,7
Yhteensä 68,4 68,7 0 319,1
 

 
       
Liikevaihto maantieteellisin aluein        
Milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % 2016
EMEA 18,1 21,6 -16 92,0
Americas 28,7 29,5 -3 140,9
APAC 21,6 17,6 23 86,2
Yhteensä 68,4 68,7 0 319,1

Vaisalan vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla eli 68,4 (68,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto EMEA-alueella oli 18,1 (21,6) miljoonaa euroa ja se laski 16 %. Americas-alueen liikevaihto oli 28,7 (29,5) miljoonaa euroa ja se laski 3 %. APAC-alueen liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 21,6 (17,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 67,7 (68,7) miljoonaa euroa ja se olisi laskenut 1,0 miljoonaa euroa tai 1 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroa vastaan.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 40,3 (44,7) miljoonaa euroa ja se laski 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitusvolyymiin vaikuttivat ensimmäisen neljänneksen kausiluonteinen heikkous sekä  vuoden alun alhainen tilauskanta. Lasku tuli Americas- ja APAC & MEA -alueilta sekä Euroopasta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 40,0 (44,7) miljoonaa euroa ja se olisi laskenut 4,7 miljoonaa euroa tai 11 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,3 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroa vastaan.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 28,1 (24,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu tuli kaikista regioonista ja oli voimakkainta Americas- ja APAC-alueilla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi ollut 27,7 (24,0) miljoonaa euroa ja se olisi kasvanut 3,7 miljoonaa euroa tai 16 % edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,4 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin vahvistumisesta euroa vastaan.

 

Bruttokateprosentti ja liiketulos

 

  1-3/2017 1-3/2016 2016
Bruttokateprosentti 51,4 51,0 51,6
  Weather 43,8 45,8 47,3
  Controlled Environment 62,6 60,8 60,8
Liiketulos, milj. euroa 2,6 -1,0 22,3
  Weather -4,0 -1,9 3,4
  Controlled Environment 6,4 4,9 21,6
  Eliminoinnit ja muut 0,2 -4,1 -2,7

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Vaisalan liiketulos oli 2,6 (-1,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden liiketulos sisälsi 3,1 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyivät Weather-liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Transportation-liiketoimintayksikön uudelleenjärjestelyyn. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen kasvanut liikevaihto ja korkeampi bruttokateprosentti paransivat liiketulosta. Bruttokateprosentti oli 51,4 % (51,0 %). Kiinteät kulut olivat 32,8 (33,1) miljoonaa euroa ja ne laskivat 1 %.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli -4,0 (-1,9) miljoonaa euroa ja se aleni 2,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketuloksen aleneminen johtui pääasiassa alemmasta liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli 43,8 % (45,8 %). Bruttokateprosentin lasku johtui pääasiassa alemmasta myyntivolyymista ja siihen liittyvien skaalaetujen heikkenemisestä. Kiinteät kulut olivat 21,7 (22,4) miljoonaa euroa ja ne laskivat 3 %. Lasku tuli pääasiassa alentuneista myynnin kuluista.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 6,4 (4,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 1,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Bruttokateprosentti oli 62,6 % (60,8 %). Bruttokateprosentin kasvu tuli pääasiassa korkeammasta myyntivolyymista ja siihen liittyvien skaalaetujen vahvistumisesta. Kiinteät kulut olivat 11,2 (9,6) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 16 %. Kasvu tuli pääasiassa myynnin kulujen suunnitellusta noususta.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 (-1,7) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saatavien arvostustuotoista.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä voitto/tappio ennen veroja oli 2,0 (-2,7) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -0,4 (0,6) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,6 (-2,1) miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä osakekohtainen tulos oli 0,09 (-0,12) euroa.

Tase ja rahavirta

Vaisalan omavaraisuusaste ja likviditeetti säilyivät vahvoina maaliskuun 2017 lopussa. Rahavarat olivat 72,9 (57,0) miljoonaa euroa. Vaisalalla ei ollut myöskään merkittäviä korollisia velkoja maaliskuun 2017 lopussa.

Parantuneesta kassatilanteesta huolimatta taseen loppusumma aleni 253,0 (259,7) miljoonaan euroon. Lasku tuli vaihto-omaisuuden ja saatavien vähenemisestä sekä vuoden 2016 kolmannelle neljännekselle kirjatusta 10,5 miljoonan euron aineettomien oikeuksien arvonalentumiskirjauksesta ja siihen liittyvän verovelan laskusta. Toisaalta lyhytaikaiset velat olivat neljänneksen lopussa edellisvuotta korkeammat, johtuen pääosin 2017 osingonjakovelan kirjaamisesta yhtiökokouksen jälkeen.

Tammi-maaliskuussa 2017 Vaisalan liiketoiminnan rahavirta nousi 2,9 (-0,6) miljoonaan euroon pääasiassa nousseen EBITDAn (liikevoitto ennen korkoja, veroja ja poistoja) myötä.

Vaisala osti tilikauden aikana 23 173 omaa A-sarjan osaketta 0,8 miljoonalla eurolla.

Investoinnit ja divestoinnit

Tammi-maaliskuussa 2017 bruttoinvestoinnit olivat 1,8 (1,1) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 2,9 (3,7) miljoonaa euroa. Poistojen lasku oli seurausta pääasiassa vuoden 2016 kolmannelle neljännekselle kirjatusta 10,5 miljoonan euron aineettomien oikeuksien arvonalentumiskirjauksesta.

Tutkimus ja tuotekehitys

T&K liiketoiminta-alueittain

Milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % 2016
Weather 7,0 6,7 4 26,5
Controlled Environment 3,1 2,8 10 11,5
Yhteensä 10,1 9,5 6 38,0

Controlled Environment -liiketoiminta-alueen T&K-aktiviteetti jatkoi kasvuaan suunnitellusti.

T&K-kulut % liikevaihdosta

  1-3/2017 1-3/2016 2016
Weather 17,4 15,1 12,3
Controlled Environment 10,9 11,6 11,1
Total 14,7 13,9 11,9

Weather-liiketoiminta-alueen T&K-kulujen osuus liikevaihdosta kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä pääasiassa alemman liikevaihdon seurauksena.

Henkilöstö

Tammi-maaliskuussa 2017 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 562 (1 582) henkilöä. Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli 1 558 (1 579). Henkilöstöstä 69 % (66 %) työskenteli EMEA-alueella, 22 % (25 %) Americas-alueella ja 9 % (8 %) APAC-alueella. Henkilöstöstä 62 % (59 %) työskenteli Suomessa.

Johtoryhmä

Katriina Vainio nimitettiin helmikuussa Vaisalan johtoryhmän jäseneksi 1.3.2017 alkaen. Vaisalan lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä hän raportoi Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénille.

Vaisalan johtoryhmään kuuluvat 1.3.2017 alkaen
·         Kjell Forsén, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
·         Marja Happonen, henkilöstöjohtaja
·         Sampsa Lahtinen, Controlled Environment -liiketoiminta-alueen johtaja
·         Kaarina Muurinen, talousjohtaja
·         Vesa Pylvänäinen, Operations-yksikön johtaja
·         Jarkko Sairanen, Weather-liiketoiminta-alueen johtaja
·         Katriina Vainio, konsernin lakiasianjohtaja

Vaisalan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 28.3.2017. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2017 ja maksupäivä 6.4.2017.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkoivat Petra Lundström, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Petri Castrén.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2018 saakka, ja se korvaa aiemman valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 568 344 oman A-osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.3.2022 saakka, ja se korvaa aiemman valtuuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätös siitä, että isännättömien osakkeiden osalta oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus Vaisala Oyj:n yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin kyseisen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Päätös koskee yhteistilillä olevia 4 820 osaketta, joista 4 800 on A-sarjan osakkeita ja 20 K-sarjan osakkeita. Osakkeet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille on pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista ja jotka on kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille 30.6.2017 mennessä, eivät kuitenkaan ole edellä mainitun oikeuksien menettämisen kohteena.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:
Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara ja Pertti Torstila jäseniksi. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Vaisalan osake ja osakkeenomistajat

Vaisalan osakepääoma 31.3.2017 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla oli 18 218 364 osaketta, joista 3 389 351 kuului sarjaan K ja 14 829 013 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustavat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustavat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä.

Nasdaq Helsinki Oy:ssä vaihdetut osakkeet
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi-maaliskuussa 2017 yhteensä 498 573 (545 854) kappaletta 16,9 (13,0) miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa Nasdaq Helsinki Oy:ssä tehtiin hintaan 35,02 (24,06) euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 36,40 (25,00) euroa ja alin 31,88 (21,81) euroa. Osakkeen hinnan volyymilla painotettu keskikurssi oli katsauskaudella 33,98 (23,74) euroa.

Vaisala A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 506,4 (352,2) miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli yhteensä 625,1 (433,7) miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Maaliskuun 2017 lopussa Vaisala Oyj:llä oli 7 794 (7 538) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 15,6 % (14,8 %). Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,7 % (41,1 %), yksityiset yritykset 14,3 % (14,0 %), rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12,8 % (12,1 %), voittoa tavoittelemattomat yritykset 11,3 % (11,9 %) ja julkisyhteisöt 5,3 % (6,1 %).

Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous 5.4.2016 valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta. Valtuutus oli voimassa 28.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Huhtikuussa 2016 hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan tämän valtuutuksen perusteella. Vaisala osti 2.5.-30.12.2016 välisenä aikana yhteensä 176 827 omaa A-sarjan osaketta 29,96 euron keskihintaan. Ostettujen osakkeiden kokonaishinta oli 5 297 463,80 euroa. 2.1.-24.2.2017 välisenä aikana Vaisala osti yhteensä 23 173 omaa A-sarjan osaketta 34,03 euron keskihintaan. Ostettujen osakkeiden kokonaishinta oli 788 522,13 euroa.

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2016 valtuutti hallituksen päättämään enintään 391 550 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus oli voimassa 28.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Maaliskuussa 2017 hallitus päätti luovuttaa osakkeita tämän valtuutuksen perusteella. Yhteensä 22 506 A-sarjan osaketta luovutettiin vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2014 ja ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 22 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti.

Vaisalan hallussa oli maaliskuun 2017 lopussa 367 544 (191 550) yhtiön omaa A-sarjan osaketta, joiden osuus A-sarjan osakkeista oli 2,5 % (1,3 %) ja kaikista osakkeista 2,0 % (1,1 %).

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön internetsivuilla, www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset voivat alentaa Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja hidastaa asiakasprojekteja.

Sovellusten ja informaatiopalveluiden kehittämisen sekä informaatiopalveluiden myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Weather-liiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuuriprojektien solmimista Weather-liiketoiminta-aluella. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuanturiverkostojen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia. Uusien teknologioiden ja sovellusten epäonnistunut lanseeraus voi johtaa hintapreemion murenemiseen tai kilpailukyvyn ja markkina-aseman menettämiseen.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan, informaatiopalveluiden ja internetpohjaisten palveluiden toimittamiseen tai aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet liittyy riskejä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy yrityksen internetsivuilta, www.vaisala.fi/sijoittajat, Hallinnointi ja www.vaisala.fi/sijoittajat, Vaisala sijoituskohteena.

Markkinanäkymät 2017

Maailmantalouden kasvu vauhdittui vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja viimeisimmät talousennusteet enteilevät kohtalaisia näkymiä. Raaka-aineiden, erityisesti raakaöljyn hinnannousun ennakoidaan parantavan useiden kehittyvien talouksien näkymiä. Myös globaali teollisuustuotanto piristyi ensimmäisen neljänneksen aikana heijastuen myönteisesti erityisesti Controlled Environment -liiketoiminta-alueen näkymiin.

Sään mittausratkaisujen markkinanäkymät vuonna 2017 ovat hieman suotuisammat kuin vuonna 2016. Sään mittausratkaisujen ja sään ennustamisen kyvykkyyden parannukset ovat jatkossakin tärkeitä asiakkaille, vaikka budjettirahoitukset rajoittavat asiakkaiden investointeja useissa maissa. Sään mittausratkaisujen globaalin kysynnän ja tilausaktiviteetin odotetaan kasvavan vuonna 2017 erityisesti meteorologia-asiakkaiden osalta. Liikennesääasiakkaiden osalta markkinanäkymät ovat kokonaisuudessaan vakaat, vaikkakin tilausten ennakoidaan laskevan hieman vahvaan vuoteen 2016 verrattuna suurten projektien ajallisen vaihtelun ja Kiinan lentokenttämarkkinoiden heikon näkyvyyden takia. Uusiutuvan energian ratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan maltillisesti.

Teollisuuden mittausratkaisujen markkinanäkymät jatkuvat suotuisina vuonna 2017. Erityisesti OEM-liiketoiminta ja olosuhdevalvontajärjestelmät ajavat teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän kasvua.

Vuoden 2017 taloudellinen ohjeistus

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2017 liikevaihdon olevan 310-340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 32-42 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 taloudellinen kalenteri

20.7.2017: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017
23.10.2017: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017

 

Vantaa, 25.4.2017

 

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2016 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja tulojen ja menojen arvoon tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Myöhemmin sovellettavat uudet ja muutetut IFRS-standardit
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) korvaa nykyiset IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardit.

Vaisala on tähän mennessä käynyt läpi olennaisen osan asiakassopimuksista varmistaakseen valittujen menetelmien soveltuvuuden. ERP-järjestelmämuutosten ja prosessien kehittäminen IFRS 15 -vaatimusten mukaisesti on edennyt suunnitellusti. Vaisala tulee kertomaan lisätietoja IFRS 15 käyttöönoton vaikutuksista 2017 puolivuosikatsauksessa sekä tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksessa.

 

 

Konsernituloslaskelma      
Miljoonaa euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
  Liikevaihto 68,4 68,7 319,1
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -33,2 -33,7 -154,3
Bruttokate 35,1 35,0 164,8
       
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -22,8 -23,5 -103,4
  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut -10,1 -9,5 -38,0
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,3 -3,0 -1,0
Liikevoitto (tappio) 2,6 -1,0 22,3
       
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - 0,1
  Rahoitustuotot ja -kulut, netto -0,5 -1,7 -0,3
Voitto (tappio) ennen veroja 2,0 -2,7 22,1
       
  Tuloverot -0,4 0,6 -3,3
Kauden voitto (tappio) 1,6 -2,1 18,8
       
Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 -0,12 1,05
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,09 -0,12 1,03

 

 

 


Konsernin laaja tuloslaskelma
       
         
Miljoonaa euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016  
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi        
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 -0,0  
Yhteensä 0,0 0,0 -0,0  
         
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteiseksi      
  Muuntoerot -0,2 -1,3 0,0  
Yhteensä -0,2 -1,3 0,0  
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,2 -1,3 0,0  
         
Kauden laaja tulos yhteensä 1,4 -3,4 18,8  

 

 

 

 

Konsernitase        
Miljoonaa euroa        
Varat   31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
         
Pitkäaikaiset varat        
  Aineettomat hyödykkeet   19,0 31,4 20,0
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   40,9 42,5 41,4
  Sijoitukset   0,1 0,1 0,1
  Osuus osakkuusyhtiössä   0,8 0,8 0,8
  Pitkäaikaiset saamiset   0,7 0,8 0,7
  Laskennalliset verosaamiset   10,9 11,1 10,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä   72,4 86,6 73,8
         
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus   35,5 40,5 32,1
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   69,2 73,3 75,4
  Tuloverosaamiset   2,9 2,3 1,4
  Rahavarat   72,9 57,0 72,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä   180,5 173,1 181,2
         
Varat yhteensä   253,0 259,7 255,0

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat   31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
         
Emoyhtiön omistajien oma pääoma        
  Osakepääoma   7,7 7,7 7,7
  Muut rahastot   1,8 1,2 2,0
  Muuntoerot   2,7 1,6 2,9
  Omat osakkeet   -10,1 -4,3 -9,6
  Kertyneet voittovarat   159,4 171,8 175,6
Oma pääoma yhteensä   161,5 178,0 178,5
         
Pitkäaikaiset velat        
  Korolliset velat   0,0 0,0 0,0
  Eläkevastuut   2,5 2,1 2,4
  Laskennalliset verovelat   0,0 4,0 0,0
  Varaukset   0,0 0,2 0,0
  Muut pitkäaikaiset velat   1,4 0,7 1,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä   3,9 7,1 3,7
         
Lyhytaikaiset velat        
  Korolliset velat   0,0 0,0 0,0
  Saadut ennakot   3,1 4,8 4,0
  Tuloverovelat   0,6 1,2 0,4
  Varaukset   1,1 3,8 1,8
  Ostovelat ja muut velat   82,8 64,8 66,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä   87,6 74,6 72,8
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   253.0 259.7 255.0

 

 

 

 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Miljoonaa euroa   Osake-pääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
               
Oma pääoma 1.1.2016   7,7 1,1 -4,3 2,9 173,9 181,3
               
Kauden voitto (tappio)           -2,1 -2,1
Muu laaja tulos     0,0   -1,3   -1,3
Osakeperusteinen maksu     0,1       0,1
Oma pääoma 31.3.2016   7,7 1,2 -4,3 1,6 171,8 178,0
               
               
Miljoonaa euroa   Osake-pääoma Muut rahastot Omat osakkeet Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
               
Oma pääoma 1.1.2017   7,7 2,0 -9,6 2,9 175,6 178,5
               
Kauden voitto (tappio)           1,6 1,6
Muu laaja tulos     0,0   -0,2   -0,2
Maksetut osingot           -17,8 -17,8
Maksamattomien osinkojen palautus omaan pääomaan           -0,1 -0,1
Omien osakkeiden osto       -0,8     -0,8
Osakeperusteinen maksu     -0,1 0,3     0,2
Oma pääoma 31.3.2017   7,7 1,8 -10,1 2,7 159,4 161,5

 

 

 

 

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma        
Miljoonaa euroa   1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liiketoiminnan rahavirta        
  Myynnistä saadut maksut   82,4 84,7 320,1
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut   0,0 -3,0 0,0
  Maksut liiketoiminnan kuluista   -76,9 -78,2 -268,3
  Maksetut rahoituserät, netto   -0,7 -1,5 -0,7
  Maksetut tuloverot   -2,0 -2,6 -9,4
Liiketoiminnan rahavirta   2,9 -0,6 41,8
         
Investointien rahavirta        
  Käyttöomaisuusinvestoinnit   -1,8 -1,1 -7,7
  Käyttöomaisuusmyynnit   0,0 0,0 1,4
Investointien rahavirta   -1,8 -1,1 -6,4
         
Rahoituksen rahavirta        
  Maksetut osingot   - - -17,1
  Omien osakkeiden ostot   -0,8 - -5,3
  Lainasaamisten muutos   0,0 0,0 0,0
  Leasingvelkojen muutos   0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta   -0,8 0,0 -22,4
         
Rahavarat kauden alussa   72,4 59,2 59,2
  Rahavarojen muutos   0,3 -1,6 13,0
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus   0,2 -0,5 0,2
Rahavarat kauden lopussa   72,9 57,0 72,4

 

 

 

 

 

Katsauksen liitetiedot        
         
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa   1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Weather   52,0 40,9 206,0
Controlled Environment   29,5 23,9 105,3
Yhteensä   81,5 64,8 311,3
         
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa   1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Weather        
  Tuotteet   23,0 25,8 115,5
  Projektit   8,5 9,9 65,0
  Palvelut   8,7 8,9 34,9
Yhteensä   40,3 44,7 215,4
         
Controlled Environment        
  Tuotteet   25,2 21,3 93,0
  Palvelut   2,9 2,7 10,7
Yhteensä   28,1 24,0 103,7
         
Liikevaihto, muu toiminta   0,0 0,0 0,0
         
Liikevaihto, yhteensä   68,4 68,7 319,1
         
Liiketulos liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa   1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Weather   -4,0 -1,9 3,4
Controlled Environment   6,4 4,9 21,6
Muu toiminta   0,2 -4,1 -2,7
Yhteensä   2,6 -1,0 22,3
         
Liikevaihto maantieteellisin aluein        
Milj. euroa   1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
EMEA   18,1 21,6 92,0
Americas   28,7 29,5 140,9
APAC   21,6 17,6 86,2
Yhteensä   68,4 68,7 319,1

 

 

 

 

 

Henkilöstö        
    1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Henkilöstö, keskimäärin   1 562 1 582 1 590
Henkilöstö, kauden lopussa   1 558 1 579 1 569
         
Johdannaissopimukset        
    31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Johdannaissopimuksien nimellisarvot, milj. euroa   47,3 24,7 50,2
         
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat, milj. euroa   0,1 0,7 0,3
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat, milj. euroa 0,8 0,1 1,5
Johdannaissopimukset koostuvat valuuttatermiineistä. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Rahoitussopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.  

 

 

 

 

Osaketiedot        
    1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta   17 851 18 027 17 851
Omien osakkeiden määrä, tuhatta   368 192 367
Osakkeiden määrä, osakeantioikaistu painotettu keskiarvo, tuhatta   18 044 18 180 18 203
Osakkeiden määrä, painotettu keskiarvo, tuhatta   17 843 18 027 17 955
Pörssivaihto, tuhatta   499 546 2 031
Osakekurssi, ylin, euroa   36,40 25,00 36,96
Osakekurssi, alin, euroa   31,88 21,81 21,81
         
Tunnusluvut        
    1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Osakekohtainen tulos, euroa   0,09 -0,12 1,05
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa   0,09 -0,12 1,03
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   9,05 9,87 10,00
Oman pääoman tuotto, %   3,7 -4,7 10,5
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa   0,16 -0,03 2,34
Omavaraisuusaste, %   64,6 69,8 71,1

 

 

 

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

 

 

Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 25.4.2017 klo 16.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin:

Suomi: (09) 8171 0495
Iso-Britannia: +44 20 3194 0552
Ruotsi: +46 8 5664 2702
USA: +1 85 5716 1597

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

Pääomamarkkinapäivä
Vaisala järjestää pääomamarkkinapäivän tiistaina 13.6.2017 klo 11.30-16.00 Vaisalan pääkonttorilla, Vanha Nurmijärventie 21, Vantaa. Tilaisuudessa Vaisalan ylin johto kertoo yrityksen liiketoiminnasta, kehitysprojekteista ja lähiajan liiketoiminnan prioriteeteista. Tilaisuuden tarkempi aikataulu julkaistaan Vaisalan internetsivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat 1.6.2017 mennessä.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi        www.twitter.com/VaisalaGroup