Suomalaiset kaipaavat enemmän tietoa sisäilman laadusta COVID-19-pandemian keskellä

People wearing masks on a street
19. Elo 2021
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
19.8.2021

Suomalaiset kaipaavat enemmän tietoa sisäilman laadusta COVID-19-pandemian keskellä

Vaisalan tilaama kysely paljastaa, että ihmiset kaipaavat yhä enemmän tietoa sisäilman laadusta. Kesällä 2021 toteutetussa kyselyssä kartoitettiin sisäilmaan liittyviä huolia COVID-19-pandemian aikana. Yli puolet vastaajista palaa lomalta työpaikalle turvallisin mielin, mutta huoli sisäilmasta vaikuttaa halukkuuteen matkustaa ja vierailla sisätiloissa. Kysely teetettiin Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

“Elokuussa monet suomalaiset palaavat kesälaitumilta ja koulut alkavat ympäri Suomen. Nyt on otollinen aika panostaa sisäilman laatuun ja sen valvontaan. Hyvällä ilmanlaadulla voidaan ehkäistä myös COVID-19-viruksen leviämistä: kun sisäilma vaihtuu tehokkaasti, virukset eivät ehdi levitä tilassa”, sanoo Anu Kätkä Vaisalan tuotehallinnasta.

Vastaajista suomalaiset ja saksalaiset ovat kautta linjan vähiten huolissaan sisäilmasta niin työpaikalla kuin julkisissa tiloissa siinä missä yhdysvaltalaiset ovat puolestaan huolestuneimpia. Kaiken kaikkiaan sisäilman laadusta kaivataan kuitenkin enemmän tietoa niin työpaikoilla kun muissakin tiloissa.

Työpaikoilla toivotaan tietoa sisäilmasta
Suomalaisen mittausteknologian markkinajohtajan Vaisalan toteuttaman kyselyn mukaan 65 % kaikista vastaajista palaa kesän jälkeen töihin turvallisin mielin. Puolet vastaajista kuitenkin toivoo saavansa enemmän luotettavaa tietoa työpaikkansa ilmanlaadusta, ja kokoaikaisten työntekijöiden joukossa tämä lukema on peräti 54 %.

Kaikista vastaajista suomalaiset palaavat luottavaisimmin mielin työpaikalle: 71 % suomalaisista vastaajista kokee paluun turvalliseksi. Miltei joka kolmas suomalainen vastaaja (29 %) on kuitenkin huolissaan työpaikkansa sisäilmasta ja lähes puolet (46 %) toivoo saavansa enemmän tietoa aiheesta. Yhdysvaltalaisia sisäilman laatu huolettaa eniten: 43 % vastaajista raportoi olevansa huolissaan työpaikkansa sisäilman laadusta.

Sisäilman laatua voidaan valvoa siihen suunnitelluilla instrumenteilla, jotka mittaavat muun muassa hiilidioksidia, kosteutta ja lämpötilaa. Ilmanvaihtoa säädetään näihin mitattuihin arvoihin pohjautuen. Erityisesti hiilidioksidimäärä antaa hyvän kuvan sisäilman laadusta.

“Sisäilma vaikuttaa paitsi tartuntoihin myös työntekijöiden vireystilaan. Suuret määrät hiilidioksidia, jota ihmiset vapauttavat hengittäessään, lisäävät tokkuraisuutta ja väsyneisyyttä. Sisäilman laadulla on siten merkittävä vaikutus hyvinvointiin työpaikoilla”, Kätkä jatkaa.

Sisäilman valvontaa ja luotettavaa mittausdataa kaivataan erityisesti julkisissa tiloissa
Kysely kartoitti vastaajien suhtautumista sisäilmaan myös julkisissa tiloissa kuten esimerkiksi ostoskeskuksissa, urheilutiloissa sekä julkisessa liikenteessä. Yleisesti ottaen ihmiset ovatkin enemmän huolissaan sisäilman laadusta julkisissa tiloissa kuin työpaikoillaan. 54 % kaikista vastaajista murehtii julkisten tilojen sisäilmaa ja peräti 58 % paljastaa sisäilman huolettavan heitä siinä määrin, että se vaikuttaa heidän halukkuuteensa mennä näihin tiloihin.

Suomalaiset vastaajat suhtautuvat näihin astetta rennommin kuin vastaajat keskimäärin: 45 % on huolissaan ja 48 % ilmoittaa sisäilman vaikuttavan heidän käyttäytymiseensä. Yhdysvalloissa julkisten tilojen sisäilma aiheuttaa sen sijaan eniten päänvaivaa.

Tarve laadukkaalle sisäilmadatalle on kuitenkin suuri kaikissa vastaajaryhmissä. Keskimäärin 60 % kaikista vastaajilta kaipaa enemmän tietoa sisäilman laadusta julkisissa tiloissa, ja suomalaisten tulos (58 %) mukailee tätä linjaa. Yhdysvalloissa tietoa kaivataan sen sijaan enemmän kuin muualla (66 %).

Huoli sisäilmasta vaikuttaa eniten matkustamiseen: jopa 65 % vastaajista arvioi, että lentokenttien, asemien ja kulkuneuvojen oletettu heikko ilmanlaatu vaikuttaa heidän innokkuuteensa lähteä matkalle. Suomalaisten vastaajien matkainto on suurin, mutta Suomessakin valtaosa vastaajista (60 %) karttaa matkustusta sisäilmaan liittyvien huolien vuoksi. Yhdysvaltalaiset kaihtavat matkustamista eniten (69 %).

Niin koulut, kauppakeskukset ja ravintolat kuin julkisen liikenteen asemat ja lentokentät hyötyvät ilmanlaadun valvonnasta sisätiloissa. Virukset leviävät kuivassa ilmassa nopeammin kuin kosteassa, mutta kostea ilma puolestaan tekee olon tukalaksi. Julkisissa tiloissa, kuten työpaikoillakin, on siksi tärkeää löytää optimitilanne ja valvoa olosuhteita – sekä tarjota tätä dataa kuluttajille.

Yli puolet ihmisistä kaipaa enemmän tietoa sisäilmanlaadusta
Vastaajien huoli sisäilmasta vaihtelee maasta ja tilanteesta riippuen, mutta tulosten perusteella asia on vähintään joka kolmannen vastaajan mielessä. Kyselyn tuloksista nousee selkeästi esiin, että on kyse sitten työpaikoista, julkisista tiloista tai matkustuksesta, yli puolet ihmisistä kaipaa enemmän tietoa ja dataa siitä, millainen sisäilma heidän käyttämissään tiloissa vallitsee. Tämä asettaa päättävät tahot tärkeiden valintojen eteen.

”Monissa maissa onkin hiljattain otettu käyttöön erilaisia säädöksiä sisäilmanlaadun valvomisesta muun muassa hiilidioksidimittausten avulla julkisissa tiloissa. Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, tarvitaan tarkkaa ja tieteeseen pohjautuvaa dataa sisäilmanlaadusta”, Kätkä kertoo.  

Luotettavat mittausinstrumentit ja niistä saatu data ovat avainasemassa, kun halutaan tehdä päätöksiä, joilla ehkäistään tartuntojen leviämistä ja pitää huolta ihmisten terveydestä. Laadukkaan sisäilman edellytyksenä on tehokas ja toimiva ilmanvaihto, joka ehkäisee tartuntojen leviämistä, pitää mielen virkeänä ja takaa siten terveellisen ympäristön.

Lisätietoja kyselystä
Kysely teetettiin ajalla 21.6.–11.7.2021 markkinatutkimusyritys Norstatin kanssa Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kyselyyn osallistui yhteensä yli 4 000 vastaajaa: jokaisesta maasta noin 1 000 vastaajaa, ja vastaajien joukkoon kuului tasaisesti 18–65-ikäisiä miehiä ja naisia. Kysely oli Vaisalan tilaama.

Lisätietoja medialle
Miia Lahti, viestintäpäällikkö, Vaisala
+358 50 555 4420, [email protected]

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite