Leosphere lanseeraa Windcube Insights -ohjelmiston ja tarjoaa Windcube Nacelle -asiakkailleen täsmällistä dataa ja analytiikkaa

Windcube Insights
05. Maalis 2020
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
5.3.2020

Leosphere lanseeraa Windcube Insights -ohjelmiston ja tarjoaa Windcube Nacelle -asiakkailleen täsmällistä dataa ja analytiikkaa

Windcube Insights on ensimmäinen käyttövalmis ohjelmistoratkaisu, joka hyödyntää lidar- ja turbiinidataa kustannustehokkaaseen energiantuotannon suorituskyvyn testaamiseen.

Vaisalan omistama yhtiö Leosphere lanseeraa tänään Wind Operations Europe 2020 -tapahtumassa Münchenissa Windcube Insights -ohjelmiston. Leosphere kehittää, valmistaa ja huoltaa tuulen etämittaukseen tarkoitettuja lidar-laitteita (light detection and ranging), joita käytetään tuulienergia-, lentoliikenne-, meteorologia- ja ilmanlaatusovelluksissa. Windcube Insights on data-analytiikkaohjelmisto, joka on suunniteltu erityisesti Windcube Nacelle -laitetta (aiemmin Wind Iris) varten. Windcube Nacelle on tuulivoimalan turbiinin päälle kiinnitettävä lidar-laite, joka yksinkertaistaa voimalan energiantuotannon suorituskyvyn testausprosessia.

”Tämän uuden työkalun avulla IEC:n (International Electrotechnical Commission) standardien mukaista dataa keräävät operaattorit voivat varmistaa, että tuulivoimalat toimivat luvatulla tavalla ja että tuulipuistojen energiantuotanto voidaan maksimoida”, kertoo Alexandre Sauvage, Leospheren toimitusjohtaja. ”Helppokäyttöisen ohjelmiston avulla operaattorit voivat testata energiantuotannon suorituskykyä ja ehdottaa optimointitoimia nopeasti, täsmällisesti ja tehokkaasti.”

Windcube Insights –ohjelmisto mahdollistaa oikean ja täysin avoimen datan analysoinnin ja raportoinnin Windcube Nacelle -asiakkaille – ja tämä kaikki onnistuu verkossa toimivassa palvelussa. Ohjelmisto on alan ensimmäinen järjestelmä, jonka avulla voi ladata sekä Windcube Nacelle -lidarin että valvonta- ja tiedonhankinta (SCADA) -turbiinin suorituskykydataa yksinkertaistetulla synkronointiprosessilla.

Miten Windcube Insights toimii:

  • Saatavilla on useita standardisoituja, käyttäjän täysin konfiguroitavia lidar- ja turbiinitietojen suodattimia, mikä yksinkertaistaa datasarjojen valmistelua.
  • Ohjelmisto hyödyntää datasarjoja energiakäyrän laskemiseen ja esittämiseen. Täydellisiä IEC-vaatimuksia voidaan soveltaa sisältäen myös ohjeet vastaavista IEC-standardeista, mikä tekee palvelun käyttämisestä täysin avoimen ja ymmärrettävän.
  • Tuotantodata lasketaan yhdessä standardoitujen epävarmuustekijöiden kanssa ja voidaan esittää perinteisen raporttitaulukon muodossa.

IEC-standardivaatimusten noudattaminen energiantuotannon suorituskyvyn testauksessa on monimutkaista, vaatii paljon asiantuntemusta ja sisältää monia virhemahdollisuuksia. Nämä testit ovat kuitenkin välttämättömiä säädösten noudattamisessa, takuun vahvistamisessa ja turbiinin toiminnan varmistamisessa sekä kehitys- että toimintavaiheessa. Tuulivoimalan energiakäyrän määrittäminen standardien mukaisesti on tärkeää, koska energiakäyrä on yksi tärkeimmistä taloudellisen arvon mittareista tuulivoimalaprojekteissa.

Windcube Nacelle -lidar mittaa tuuliolosuhteita navan korkeudelta turbiinin etuosassa, mikä mahdollistaa sen, että operaattorit ja turbiinien valmistajat voivat arvioida turbiinin suorituskykyä tehokkaasti sekä optimoida laitteiden suunnittelua ja tuotantotehokkuutta. Kun Windcube Nacelle on täysin integroitu tuulivoimalaan, ohjelmiston avulla saavutetaan pienemmät kuormitus- ja suunnittelukustannukset sekä tehokkaampi tuotanto.

Koska energian kysyntä globaalisti kasvaa nopeammin kuin vuosikymmeneen, tuulivoima ja muut puhtaan energian muodot tulevat olemaan yhä oleellisempi osa koko maailman energian tarpeeseen vastaamisessa. Globaali tuulivoimamarkkina on kasvanut 35 % vuodesta 2010, ja vuoteen 2030 mennessä markkinan odotetaan kasvavan 125 miljardiin dollariin.

”Ilman Windcube Insights -ohjelmistoa, lidar-käyttäjien pitäisi rakentaa omat ohjelmistonsa nacelle-lidarista ja tuulivoimalasta kerätyn datan analysointiin”, kertoo Sauvage. ”Olemme yksinkertaistaneet suodattimien soveltamisprosessia laskemalla IEC-standardeissa kuvattuja epävarmuustekijöitä ja näyttämällä dataa, luoden yksinkertaisen tavan tukea konehuoneen päälle kiinnitetyn lidarin käyttöä IEC-standardeja ja alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Windcube Insights on hyvä esimerkki Leospheren sitoutumisesta innovaatioihin ja asiakkaidemme elämän parantamiseen ottamalla käyttöön työkaluja, jotka auttavat heitä maksimoimaan tehokkuuden ja tuottavuuden.”

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys, joka on omistanut Leospheren lokakuusta 2018 alkaen. Tervetuloa tutustumaan Leospheren tarjoamiin, markkinoiden kattavimpiin lidar-tuulenmittausjärjestelmiin messuosastollamme Wind Operations Europe 2020 -tapahtumassa (paikka numero 12) Münchenissä 5.-6.3.

Lisätietoja lehdistölle:
Tarja Österberg, viestintäpäällikkö
Puh. 050 4871974
[email protected]

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.
vaisala.fi
twitter.com/VaisalaSuomi

Vuonna 2004 perustettu Leosphere on maailman johtava maahan ja turbiinin runkoon asennettavien lidar-laitteiden (light detection and ranging) valmistaja. Yritys suunnittelee, kehittää, valmistaa, myy ja huoltaa tuulienergia-, lentoliikenne-, meteorologia- ja ilmanlaatusovelluksissa käytettäviä etämittauslaitteita, jotka mittaavat tuulen nopeutta ja suuntaa. Leosphere on ollut Vaisalan omistama lokakuusta 2018 alkaen.
vaisala.com/leosphere

###