Vaisalan RoadAI ja MD30 nostavat ympärivuotisen teiden kunnossapidon tehokkuuden uudelle tasolle

Vaisala Extends Year-Round Road Maintenance Efficiency with RoadAI and Vaisala Mobile Detector MD30
04. Kesä 2019
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Tiedote
4.6.2019

Vaisalan RoadAI ja MD30 nostavat ympärivuotisen teiden kunnossapidon tehokkuuden uudelle tasolle

Vaisala tarjoaa nyt datankeräystä sekä kesällä että talvella koko tieverkostosta muun muassa tienpinnan kunnostusta, kunnon seurantaa ja liikennemerkkien hallinnointia varten.

Vaisala, maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys, on tuonut lisäominaisuuksia RoadAI-alustaan sekä MD30-mobiilianturiin. Nämä mobiiliratkaisut yhdessä tarjoavat tehokkaasti ja ympäri vuoden tietoa tienpinnan kunnosta ja täydentävät perinteisistä paikallaan olevista tiesääjärjestelmistä ja -malleista saatavaa tietoa. Ne käyttävät uudenlaisia antureita datan keruuseen ja analyyseihin, kuten videota ja kuvia tieverkoston nykykunnon raportointiin sekä kesällä että talvella. Tämä auttaa kunnossapidon optimointia ympäri vuoden.

”RoadAI ja MD30 täydentävät toisiaan”, kertoo Markus Melin, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen digitaalisten ratkaisujen johtaja. ”Kesällä RoadAI-alusta tallentaa videota ja kuvia tieverkostosta ja raportoi ongelmakohdista, kuten tienpinnassa olevista halkeamista ja kuopista, luotettavien konenäköalgoritmien avulla. Lisäksi sitä voidaan käyttää liikennemerkkien hallinnointiin. Talvisin MD30 voidaan kytkeä RoadAI:n monipuoliseen video- ja kuva-alustaan, mikä mahdollistaa tienpinnan kuntodatan etähavainnoinnin ja tarkistuksen sekä lisäanalytiikan.”

MD30 on uusi mobiili tiekuntoanturi, joka muuttaa minkä tahansa kulkuneuvon poliisiautosta lumiauraan haastavissa olosuhteissa reaaliaikaiseksi ja mobiiliksi tienkunnon tiedonkerääjäksi. Yhdistettynä RoadAI-alustaan se tarjoaa ympärivuotista ja ajantasaista tiedataa, joka on helposti saavutettavissa millä tahansa tietokoneella tai älypuhelimella sekä monen käyttäjän, kuten tie- ja kuntaviranomaisten, hyödynnettävissä.

RoadAI- ja MD30-data on arvokasta myös itseohjautuvien ajoneuvojen valmistajille ja teknologiatoimittajille.

Järjestelmä tarjoaa dataa seuraavista aiheista:

  • Analyysit tienpinnan kunnosta kesällä: RoadAI havainnoi ongelmakohdat videoista ja kuvista ja tarjoaa päättäjille dataa rajallisten resurssien optimointiin, teiden kunnostuksen tehostamiseen sekä kustannusten pienentämiseksi. Alusta on jopa neljä kertaa nopeampi ja puolet perinteisen tienpinta-analyysin hinnasta.
     
  • Teiden talvikunnossapito: Teiden kunnossapitäjät varmistavat teidän turvallisuuden ja toimivuuden yhdistämällä RoadAI-alustan ja Vaisalan MD3o-anturin monitoroimaan tienpinnan kuntoa, vaihtelevia lämpötiloja ja kulkuneuvojen pitoa. Yli 20 pilottiasiakasta testasi MD30-anturia viime talvena. Se toimii missä tahansa ajoneuvossa, ja se on ensimmäinen laite laatuaan, joka on suunniteltu toimimaan luotettavasti jopa äärimmäisen haastavissa olosuhteissa aura-autoissa. MD30-anturi havaitsee ja välittää tietoa ilman ja tienpinnan lämpötilasta, kunnosta ja pidosta. Datan avulla päälliköt voivat priorisoida resurssejaan suolaamisen ja auraamisen suhteen.
  • Liikennemerkkien hallinnointi ympäri vuoden: RoadAI voi lähettää henkilöstölle hälytyksiä kaatuneista, vahingoittuneista tai huonosti näkyvillä olevista merkeistä. RoadAI:n avulla vironomaiset voivat myös merkitä ongelmalliset merkit, mikä tukee paikallisia säädöksiä koskien merkkien näkyvyyttä yöaikaan.

”Markkinoilla on kysyntää tällaiselle kattavalle, ympärivuotiselle ratkaisulle, joka ei ainoastaan kerää tietoa vaan myös auttaa päättäjiä priorisoimaan ja työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti koko tieverkostonsa alueella. Lisääntyvän ajoneuvojen itseohjautuvuuden myötä on selvää, että tällainen tieto on erittäin arvokasta myös tällä markkina-alueella”, kertoo Melin. ”Vaisalassa tavoitteemme on valjastaa käyttäjät oikea-aikaisella, tarkalla ja äärimmäisen tärkeällä tienpinnan kuntodatalla sekä kesällä että talvella. RoadAI:n ja MD30:n datalla on olennainen rooli teiden kuntojärjestelmien kehittämisessä tieviranomaisten käyttöön sekä tulevaisuuden ajoneuvojen suunnittelussa.”

Lue lisää RoadAI:sta ja MD30-anturista:
vaisala.com/RoadAI
www.vaisala.com/md30

Lisätietoja lehdistölle
Vaisala Media Desk
Puh. 020 619 8800
[email protected]

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi