Vaisala toimittaa Ruotsin Liikennevirastolle uuden tiesääasemaverkon

Road weather station network
21. Helmi 2019
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Tiedote
21.2.2019

Vaisala toimittaa Ruotsin Liikennevirastolle uuden tiesääasemaverkon

Vaisala, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys, on allekirjoittanut Ruotsin Liikenneviraston (Trafikverket) kanssa viisivuotisen puitesopimuksen vähintään 600 tiesääaseman toimittamisesta Ruotsiin. Allekirjoitushetkellä sopimuksen arvo on noin 7 miljoonaa euroa ja toimitukset ajoittuvat vuosille 2020–2024.

Tiesääasemien lisäksi sopimus kattaa ilmakehää mittaavat sääanturit sekä tien kuntoa ja tilaa mittaavat tieanturit, jotka havaitsevat lumen, jään, kosteuden ja tien pintalämpötilan. Sopimukseen kuuluu myös Observation Network Manager NM10 -ohjelmisto, jonka avulla verkkoa voidaan valvoa sekä tiesääasemia ja antureita hallinnoida etänä. Tuotteille tehdään tarvittavat testit, ennen kuin toimitukset aloitetaan vuonna 2020.

Vaisalan tiesääasema RWS200 on suunniteltu tiesääjärjestelmien ja älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) tulevaisuutta silmällä pitäen. Se tarjoaa kattavan sääratkaisun tie-, raide- ja kiitoratojen talvihuollon parantamiseksi. RWS200 koostuu laadukkaista komponenteista, jotka on nimenomaan suunniteltu ja kehitetty erittäin ankariin olosuhteisiin testausta myöten.

Ilmakehää mittaavien antureiden ansiosta algoritmit pystyvät määrittelemään tien pinnan tilatiedon tehokkaammin ja tarkemmin. Ne voivat myös tuottaa ajo-olosuhteiden kannalta oleellista lisäinformaatiota: esimerkiksi hälyttää rankkasateista tai sumusta.

”Jatkamme innolla yhteistyötä Trafikverketin kanssa tämän sopimuksen myötä. Katsomme, että pitkäaikainen kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia”, kertoo Kenneth Hörhammer, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen Euroopan-johtaja. ”Vuosien mittaan on tehty useita tutkimuksia, jotka ovat todistaneet tiesääteknologian tuovan merkittäviä tuottoja sijoitetulle pääomalle. Tämä on suurelta osin seurausta säästöistä tiehuollon saralla sekä älykkäistä liikennejärjestelmistä, jotka jouhevoittavat liikkumista ja lisäävät matkustajien turvallisuutta. Vaisala tuo säännöllisesti markkinoille uusia tieolosuhteisiin tarkoitettuja antureita. Etämittaavat anturit tukevat tiesäämarkkinoiden päätöksentekoa uudella ainutlaatuisella tavalla. Vaisala jatkaa tulevaisuudessakin uusien ja tarkoituksenmukaisten antureiden ja ratkaisujen innovoimista ja kehittämistä.”

”Uudet Vaisalan tiesääasemat korvaavat Trafikverketin nykyisen järjestelmän. Tavoitteemme on tarkkailla ja ohjata talvikunnossapitoa sekä hallita liikenteen kulkua mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Jotta voidaan huolehtia siitä, että tiet pysyvät aina turvallisina ja kulkukelpoisina, on tarkkailtava jatkuvasti niin tien pinnan tilaa kuin ilmakehän säätä. Sääolosuhteet – kuten lumi ja jää, rankkasateet, sumu ja kovat tuulet – voivat vaikuttaa teiden turvallisuuteen monin tavoin. Tiesääaseman ensisijainen edellytys on, että se tuottaa luotettavaa ja jatkuvaa dataa. Meidän pitää voida luottaa saamaamme tietoon aina, kun teemme tärkeitä päätöksiä. Vaisala on globaali yritys, joka valmistaa luotettavia ja laadukkaita tuotteita ja ratkaisuja. Yritys panostaa huomattavasti tuotekehitykseen varmistaakseen, että tuotteet perustuvat parhaalle mahdolliselle teknologialle”, kuvaa Jonas Jonsson, kansallisen tiesääjärjestelmän päällikkö Trafikverketistä. ”Sopimus on Trafikverketin perusteellisen prosessin tulos. Ennakkotutkimus tehtiin vuonna 2016 ja sen jälkeen markkina-analyysi vuonna 2017. Näitä seurasi intensiivinen vaatimus -ja hankintadokumenttien laatimistyö. Luotimme vahvasti hankintaprosessiimme syksyllä 2018 ja nyt olemme erittäin tyytyväisiä tulokseen.”

Lisätietoja lehdistölle:
Vaisala Media Desk
Puh. 020 619 8800, [email protected]

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi