Vaisala ja Posti jalostavat keinoälyllä tietoa teiden kunnon ja liikenneturvallisuuden parantamiseen

Anonymization by Vaisala Computer Vision
27. Kesä 2018
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Tiedote
27.6.2018

Vaisala ja Posti jalostavat keinoälyllä tietoa teiden kunnon ja liikenneturvallisuuden parantamiseen

Vaisala ja Posti ovat tehneet sopimuksen Vaisalan RoadAI -tilannekuvapalvelun (Artificial Intelligence Assisted Road Infrastructure Management) kaupallistamisesta Suomessa. Sopimuksen myötä Posti tuottaa Suomen tiestöstä ja ympäristöstä ajantasaista tilannekuvapalvelua jakelutyön yhteydessä. Tietoa kerätään ajo- ja kevyenliikenteen väyliltä sekä niiden varrella olevista kohteista Vaisalan sensoreilla ja ohjelmistolla.

Kerättävä tieto kattaa muun muassa katujen ja teiden pintavauriot, tieolosuhteiden ja tiesään analyysit sekä tiemerkintöjen kartoituksen ja seurannan. Jatkossa tietoa voidaan kerätä myös monista muista jakelureittien varrella olevista kohteista, kuten esimerkiksi liikenneopasteiden, sähköpylväiden sekä sähkö ja telekaappien ulkoisesta kunnosta. 

”Ajantasainen tilannekuva tehostaa teiden kunnossapitoa, mikä puolestaan edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä auttaa vähentämään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Lisäksi jakelutyön yhteydessä kerättävä tieto avaa mahdollisuuden sellaisten älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen, joissa tietoja välittyy myös kuntalaisille ja tiellä liikkujille”,
kertoo Postin Katudatapalveluista vastaava Tommi Pekkala.

Suomen tiestön nykytila vaatii laajamittaisia korjaustoimenpiteitä ja Katudatapalvelu auttaa merkittävällä tavalla kunnossapidon optimoinnissa.  Postin ja Vaisalan yhteistyö tukee myös pitkällä tähtäimellä älyliikenteen kehittämiseen liittyviä hankkeita Suomessa. 

Tiedonkeruu tehdään Postin jakeluautoihin liitettyjen kameroiden ja Vaisalan anturien avulla. Järjestelmään kerätään tietoja kolmesta eri lähteestä; videokuvaa analysoivalla konenäöllä, Vaisalan tarkkuussensoreilla sekä jatkossa myös Postin henkilökunnan järjestelmään raportoimilla havainnoilla. Tarkoituksena on mahdollistaa tiedon kerääminen joukkoistetusti tiellä liikkujien havainnoista. Kaikki analysoitava tieto kerätään ja käsitellään täysin anonyymisti, tietoturvastandardit huomioiden.

”Tilannekuvan kattavuus ja ajantasaisuus perustuu Postin maanlaajuiseen jakeluverkostoon. Jakelu- ja kuljetusajoneuvomme liikkuvat asutun Suomen teillä päivittäin, usein jopa monta kertaa päivässä, joten voimme tuottaa tietoa erittäin tehokkaasti ja laajasti. Koska tietoa kerätään normaalin jakelun yhteydessä, työ ei lisää ajamisen tarvetta, vaan pikemminkin vähentää ympäristökuormitusta. Palvelulla voidaan korvata asiakkaiden nykyisin itse tekemät tarkastusajot -ja käynnit”,
Pekkala jatkaa.

”Toimintamalli ja sen palvelullistaminen on erinomainen tapa tuottaa ajantasaista liikenneolosuhde- ja tiestötietoa esimerkiksi kaupunkien käyttöön. Koko maan kattava tieto on arvokasta, kun se yhdistetään omaisuudenhallinnan ja talvihoidon prosesseihin. Palvelun kautta saatavat tiedot ovat hyödyllisiä myös liikenteenhallinnassa. Tavoitteemme on, että tilannekuvapalvelu pystyy vauhdittamaan kaupunkien digitalisaatiokehitystä”,
sanoo Vaisalan konenäköratkaisujen ja RoadAI-palvelun kehittämisestä vastaava johtaja Markus Melander.

Kokemusta on kerätty jo esimerkiksi Espoossa, jossa tietoa on kerätty älykaupunkihankkeessa viime marraskuusta lähtien tiestön kunnossapidon tarpeisiin sekä liikenneturvallisuuden kehittämiseen. 

Toukokuussa Posti ja Vaisala käynnistivät tiestön kuntokartoituksen myös Imatralla. Tavoitteena on toiminnan laajentaminen useisiin Suomen kaupunkeihin vielä kuluvan vuoden aikana. 

Lisätietoja lehdistölle

Tarja Österberg
Viestintäpäällikkö, Weather and Environment, Vaisala
Puh. 050 4871974, [email protected] 

Tommi Pekkala, Business Manager, Posti 
Puh. 040 7474233, [email protected]


Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.
vaisala.fi  
twitter.com/VaisalaSuomi