Toimitusjohtajan katsaus

Kjell Forsen

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti ensimmäisestä neljänneksestä

“Vaisalan vuosi 2018 alkoi hyvin. Ensimmäisen neljänneksen tilaukset kasvoivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja lähes kaksi kertaa niin paljon vertailukelpoisilla valuutoilla. Useat isot tilaukset meteorologia- ja liikennesääasiakassegmenteiltä sekä vahva kysyntä teollisuusasiakkailta nostivat APAC-alueen vahvimmaksi. Tilauksiin sisältyi valtakunnallinen salamapaikannusjärjestelmä sekä Vietnam-infrastruktuurisopimuksen kolmas ja viimeinen vaihe arvoltaan 9,3 miljoonaa euroa. Digitaalisten ratkaisujen, sähkönsiirtotuotteiden ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysyntä ei saavuttanut tavoiteltua tasoa neljänneksen aikana.

Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kasvu oli 12 % edellisestä vuodesta. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 20 % projektiliiketoiminnan hyvän kehityksen sekä osin tuloutusperiaatteen muutoksen seurauksena. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto olisi kasvanut 9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mutta Yhdysvaltain dollarin heikentymisen takia liikevaihto jäi edellisen vuoden tasolle. Instrumenttitoimitukset teollisuusasiakkaille kasvoivat APAC-alueella ja Euroopassa. Kiinassa liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, kun taas Americas-alueella liikevaihto laski volyymien jäätyä viime vuoden tasolle.

Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihdon hyvä kehitys, joka oli osin seurausta tuloutusperiaatteen muutoksesta, paransi Vaisalan ensimmäisen neljänneksen liiketulosta edellisestä vuodesta ja se oli 7,5 % liikevaihdosta. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liiketulos oli vahva 21,1 % liikevaihdosta.

Vuoden hyvästä alusta huolimatta sään mittausratkaisujen markkinoihin liittyvä epävarmuus on jonkin verran kasvanut. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti. Sähkönsiirtotuotteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti ja olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän saavan vauhtia uuden sukupolven järjestelmästä. Valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta arvoimme vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330–350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.”

Kjell Forsén, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018, 25.4.2018