Toimitusjohtajan katsaus

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti kolmannesta neljänneksestä 2017

“Saadut tilaukset olivat vahvat kolmannella vuosineljänneksellä ja ylittivät sadan miljoonan euron rajapyykin ensimmäistä kertaa Vaisalan historiassa. Vuoden viimeinen neljännes alkoi 26 % korkeammalla tilauskannalla kuin vuosi sitten. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli erinomainen, 50 % edellisvuodesta, ja tilaukset sisälsivät useita isoja projektitilauksia. Melkein vuosikymmenen kestäneiden neuvottelujen tuloksena kirjasimme lopulta ensimmäisen vaiheen eli 6,3 miljoonaa euroa helmikuussa 2016 tiedotetusta Vietman-sopimuksesta. Toimitukset alkoivat kolmannen neljänneksen aikana, ja Vietnamin ennakoidaan päättävän toisen vaiheen budjettirahoituksesta vielä tämän vuoden aikana. Kysyntä oli poikkeuksellisen vahva meteorologia-asiakkailta, ja solmimme muun muassa useita sopimuksia automaattisista luotausjärjestelmistä. Liikennesääasiakkaiden ja uusiutuvan energian asiakkaiden osalta kysyntä ei parantunut. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen tilaukset laskivat hieman vahvaan edelliseen vuoteen verrattuna Americas-alueen hitauden seurauksena. Tilaukset kuitenkin jatkoivat kasvuaan APAC-alueella, ja tilauskanta pysyi kymmenen miljoonan euron yläpuolella.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6 %. Kasvu tuli pääasiassa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen projektitoimituksista, jotka kasvoivat 51 % edelliseen vuoteen verrattuna. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein neljännestasolla, vaikkakin kasvu edellisestä vuodesta oli vain 2 %. Vaisalan liiketulos oli 16,9 % liikevaihdosta, mikä on kausiluonteisesti hyvä kuten useimmiten kolmannella neljänneksellä. Industrial Measurements -liiketoiminta-alue saavutti erinomaisen 29,0 % liiketuloksen liikevaihdosta ja Weather and Environment -liiketoiminta-alue 12,3 %.

Weather and Environment -liiketoiminta-alueen kuuluvan Digital Solutions -yksikön pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoitteena on ylittää 10 % vuotuinen kasvu. Saavuttaakseen tämän tavoitteen, Digital Solutions on uudistanut organisaatiorakenteensa, päivittänyt strategiansa ja aloittanut siirtymisen pilvipohjaisiin asiakasratkaisuihin. Kolmannen neljänneksen liiketulos sisältää tähän muutokseen liittyvän 0,8 miljoonan euron kulun.

Olen luottavainen koko vuoden ohjeistuksemme osalta ja arvioimme edelleen vuoden 2017 liikevaihdon olevan 310–340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 32–42 miljoonaa euroa.”

 

Kjell Forsén, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017, 23.10.2017