Toimitusjohtajan katsaus

Vaisala´s CEO Kjell Forsén

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti neljännestä neljänneksestä ja vuodesta 2017

“Vaisalan vuoden 2017 neljäs neljännes oli vahva. Sään ja teollisuuden mittausratkaisujen kysyntä jatkui hyvänä, vaikka 83,5 miljoonan euron tilauksemme eivät saavuttaneet vertailukauden tasoa, joka sisälsi 18 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sopimuksen Bahamalta. Olemme kuitenkin iloisia siitä, että saimme kirjata Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tilauksiin Vietnam-infrastruktuurisopimuksen toisen vaiheen arvoltaan 4,5 miljoonaa euroa. Sopimuksen toimitukset etenevät suunnitellusti.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, 102,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % edellisestä vuodesta valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12 %. Projektitoimitukset kasvoivat 38 % edellisestä vuodesta ja toimitukset meteorologia-asiakkaille olivat korkealla tasolla heijastaen alkuvuoden vahvaa tilauskertymää. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 6 % tai kaksi kertaa niin paljon vertailukelpoisilla valuutoilla. Euromääräisesti liikevaihdon kasvu tuli instrumenttitoimituksista, kun taas olosuhdevalvontajärjestelmien toimitukset sekä toimitukset sähkönsiirtoasiakkaille kasvoivat voimakkaimmin. Maantieteellisesti tarkasteltuna molempien liiketoiminta-alueiden toimitukset olivat vahvat Euroopassa.

Neljännen neljänneksen liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 18,5 miljoonaa euroa tai 18,1 % liikevaihdosta. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen neljänneksen liiketulos, 14,0 miljoonaa euroa, oli kolme neljäsosaa liiketoiminta-alueen koko vuoden tuloksesta, mikä on ollut kausiluonteisesti tyypillistä liiketoiminta-alueelle. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueella panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä prosessien digitalisointiin rasittivat kannattavuutta, ja siten liiketoiminta-alueen liiketulos jäi edellisen vuoden tasosta.

Ostimme neljännellä neljänneksellä konenäköön ja tekoälyyn erikoistuneen yrityksen. Yritysosto on jatkumo Weather and Environment -liiketoiminta-alueen strategiselle tavoitteelle kasvaa ja laajentua ympäristön mittaamiseen. Tarkoituksenamme on hyödyntää ostettua konenäköalustaa kehittämällä uutta innovatiivista tarjontaa laajemmin asiakassegmenteillemme. Loppuvuotta kohti Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen sähkönsiirtoasiakkaat alkoivat siirtyä testausvaiheesta kaupallisiin sopimuksiin.

Vaisala suoriutui vuodesta 2017 menestyksekkäästi. Liikevaihto ja liiketulos olivat kaikkien aikojen korkeimmat Vaisalan historiassa, kannattavuuden paraneminen kohti pitkän aikavälin tavoitetasoamme jatkui, rahavirta jatkui vahvana ja vuosi 2018 alkoi vahvalla tilauskannalla. Weather and Environment -liiketoiminta-alue paransi kaikilla osa-alueilla useamman haasteellisen vuoden jälkeen. Industrial Measurements -liiketoiminta-alue jatkoi johdonmukaisesti positiivista suoriutumista läpi vuoden. Operations-yksikön hyvänä jatkunut toimitustarkkuus myötävaikutti liikevaihdon kasvuun ja tuotteiden laadun sekä tuottavuuden parantumiseen, mikä edesauttoi kannattavuuden kehittymistä.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia Vaisalan työntekijöitä erinomaisesta suorituksesta ja sitoutumisesta vuonna 2017. Vuoden erinomainen tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman hyvää työtänne.

Aiomme lisätä panostuksiamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä digitalisointiin vuonna 2018. Arvioimme, että valuuttakurssien negatiivinen vaikutus tulee yhä rasittamaan liikevaihdon kehitystä. Näin ollen arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330–350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.”

 

Kjell Forsén, toimitusjohtaja

 

Tilinpäätöstiedote 2017, 7.2.2018