Jääkaapin & pakastimen lämpötilan valvonta, hälytykset & raportointi GxP-vaatimuksenmukaisuutta varten

Life science -sovellusten lämpötilaolosuhteet edellyttävät varmaa ja ympärivuorokautista valvontaa määriteltyjen lämpötilojen ylläpitämiseksi ja lääketeollisuuden ja biotekniikan tuotteiden turvallisuuden, puhtauden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Koska maailmanlaajuiset sääntelyorganisaatiot parantelevat lämpötilaltaan valvottavien lääketeollisuuden ja bioteknologian tuotteiden varastoimiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyviä ohjeita, tarve parempaan lämpötilatietojen tallennukseen, räätälöityyn raportointiin ja helppokäyttöisiin etävalvontaratkaisuihin kasvaa.

Tärkeintä lämpötilavalvottujen tuotteiden GxP-säädösten noudattamisessa on kyky reagoida nopeasti valvottujen ympäristöjen ei-toivottuihin olosuhteisiin pakastimissa, jääkaapeissa ja kylmähuoneissa. Vaisalan valvontajärjestelmä on ihanteellinen kylmähuoneen, jääkaapin tai pakastimen valvontasovellukseen. Se lähettää ilmoituksia määrätyille henkilöille, jos lämpötila ylittää spesifikaation tai jos anturin yhteys järjestelmään katkeaa.

Järjestelmän ohjelmisto on selainpohjainen ja helppokäyttöinen etäyhteydellä tehtävään valvontaan, hälyttämiseen ja raportointiin. Raportit ovat CFR 21 -säädöskokoelman osan 11 mukaisia, räätälöitävissä ja helposti vietävissä taulukkolaskentaohjelmaan analysointia varten. Trendi- ja historiaraportteja voidaan ajoittaa ja luoda tarvittaessa kaikista valvotuista jääkaapeista, pakastimista ja kylmähuoneista. Tämä yksinkertaistaa tarkastusprosessia asiakkaiden ja valvontaviranomaisten kannalta.

Tarjoamme useita sovelluskuvauksia ja asiantuntijaraportteja, joiden avulla voidaan valvoa pakastimia ja validoida GxP-vaatimustenmukaisuus

Kutsumme sinut katsomaan ladattavia webinaareja mittauksesta, valvonnasta ja kartoituksesta.