Jääkaapin ja pakastimen GxP-vaatimukset täyttävä lämpötilaseuranta, hälytykset ja raportointi

Biotieteiden käyttökohteiden alhaisten lämpötilojen olosuhteet edellyttävät varmaa ja ympärivuorokautista valvontaa määriteltyjen lämpötilojen ylläpitämiseksi sekä lääketeollisuuden ja bioteknologian tuotteiden turvallisuuden, puhtauden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Koska maailmanlaajuiset sääntelyorganisaatiot tarkentavat lämpötilaltaan valvottavien lääketeollisuuden ja bioteknologian tuotteiden varastoimiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyviä ohjeita, tarve parempaan lämpötilatietojen tallennukseen, räätälöityyn raportointiin ja helppokäyttöisiin etävalvontaratkaisuihin kasvaa.

"Pidän langattomista RFL100-dataloggereista, koska ne on helppo sijoittaa ja määrittää. Niissä on myös digitaalinen näyttö, jonka avulla olosuhteet ja laitteen toiminnan voi tarkistaa nopeasti... Tietojen eheys on meille erittäin tärkeää. viewLincissä kirjausketju varmistaa, ettei tietoja voi muokata, mikä sopii täydellisesti GMP:lle. Mitä tulee hälytyksiin, viewLinc on periksiantamaton. Se ei lopeta hälytystä ennen kuin siihen on reagoitu."
Dan Gabrault, LSNE:n tehdasinsinööri

Lue asiakastarina

Tärkeintä lämpötilavalvottujen tuotteiden GxP-säädösten noudattamisessa on kyky reagoida pakastinten, jääkaappien ja kylmähuoneiden ei-toivottuihin olosuhteisiin nopeasti. Vaisalan  valvontajärjestelmä sopii täydellisesti kylmähuoneen, jääkaapin tai pakastimen valvontaan.  Se lähettää  ilmoituksia määritellyille henkilöille, jos lämpötila ylittää määritetyn raja-arvon tai jos anturin ja järjestelmän välinen yhteys katkeaa.

Järjestelmän ohjelmisto  on selainpohjainen ja sitä on helppo käyttää etäyhteydellä tehtävään  valvontaan, hälytysten lähettämiseen ja  raportointiin. Raportit ovat CFR 21 -säädöskokoelman osan 11 mukaisia, räätälöitävissä ja helposti vietävissä taulukkolaskentaohjelmaan analysoitavaksi. Trendi- ja historiaraportit voidaan aikatauluttaa tai niitä voidaan luoda tarvittaessa mille tahansa valvonnan alaiselle jääkaapille, pakastimelle ja kylmähuoneelle. Tämän ansiosta  auditointiprosessi on yksinkertaisempi asiakkaiden ja valvontaviranomaisten kannalta.

Katso aiheesta lisää englanninkielisistä webinaaritallenteista, joissa käsitellään mittausta, valvontaa ja kartoitusta.

 

Valikoimamme inspiroivimmista lainauksista, jotka koskevat tiedettä, metrologiaa ja laatua (koska toinen ideamme blogiksi oli tylsä)

Woman in a laboratory

Latautunut kysymys: Onko 50–60 %:n kuorma sopiva myös olosuhdekammioille? (Vai pelkästään inkubaattoreille?)